20 อันดับหุ้นราคาเพิ่มสูงสุด เปิดสัปดาห์แรก พ.ย.64

20 อันดับหุ้นราคาเพิ่มสูงสุด เปิดสัปดาห์แรก พ.ย.64

เปิดสัปดาห์แรกของเดือน พ.ย.64 กันไป มีหุ้นถึง 7 ตัว วสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เกิน 10% โดยสูงสุดสามารถปรับตัวได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา

.

โพสนี้จึงสรุป 20 อันดับหุ้น ที่ปรับตัวสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ต.ค.64 (5 วันทำการ) ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้าง

.

 1. PRECHA : บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 655.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 PRECHA มีราคาปิดที่ 1.95 เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30 % จากราคา 1.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 152.35 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.64 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 75.13%

.

 1. PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,321.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 PPPM มีราคาปิดที่ 0.64 เพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.5 % จากราคา 0.51 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 16.94 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 10.67 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 31.23%

.

 1. AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,018.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 AKP มีราคาปิดที่ 2.52 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.8 % จากราคา 2.14 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 268.70 ล้านบาท
 • มีค่า PE 16.26 เท่า และ PB 1.79 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.55%

.

 1. HENG : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 HENG มีราคาปิดที่ 3.26 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.6 % จากราคา 2.82 เมื่อเทียบกับราคาzbf สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 851.04 ล้านบาท

.

 1. MORE : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,625.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 MORE มีราคาปิดที่ 1.78 เพิ่มขึ้น 0.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.7 % จากราคา 1.58 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 585.05 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 35.60 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 23.24%

.

 1. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,212.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 SA มีราคาปิดที่ 10.3 เพิ่มขึ้น 1.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.4 % จากราคา 9.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 58.35 ล้านบาท
 • มีค่า PE 19.97 เท่า และ PB 3.48 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.7%

.

 1. ATP30 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,139.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 ATP30 มีราคาปิดที่ 1.67 เพิ่มขึ้น 0.16 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.6 % จากราคา 1.51 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 76.90 ล้านบาท
 • มีค่า PE 36.69 เท่า และ PB 2.39 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.12%

.

 1. DTCI : บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 333.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 DTCI มีราคาปิดที่ 33.25 เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.9 % จากราคา 30.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.24 ล้านบาท
 • มีค่า PE 12.85 เท่า และ PB 0.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.08%

.

 1. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,010.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 HTECH มีราคาปิดที่ 6.7 เพิ่มขึ้น 0.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.8 % จากราคา 6.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 73.82 ล้านบาท
 • มีค่า PE 17.16 เท่า และ PB 1.71 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 15.89%

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,183.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 SABUY มีราคาปิดที่ 11.6 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.4 % จากราคา 10.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 174.14 ล้านบาท
 • มีค่า PE 97.57 เท่า และ PB 7.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.29%

.

 1. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,748.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 JTS มีราคาปิดที่ 73.25 เพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3 % จากราคา 67 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 31.61 ล้านบาท
 • มีค่า PE 695.46 เท่า และ PB 103.17 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 11.45%

.

 1. TR : บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,290.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 TR มีราคาปิดที่ 56 เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3 % จากราคา 51.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 68.79 ล้านบาท
 • มีค่า PE 5.80 เท่า และ PB 0.41 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 50.65%

.

 1. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,093.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 ASK มีราคาปิดที่ 43.75 เพิ่มขึ้น 3.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.7 % จากราคา 40.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 169.10 ล้านบาท
 • มีค่า PE 23.15 เท่า และ PB 2.69 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 26.5%

.

 1. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 563,816.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 DELTA มีราคาปิดที่ 452 เพิ่มขึ้น 36 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.7 % จากราคา 416 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 2,082.68 ล้านบาท
 • มีค่า PE 91.16 เท่า และ PB 14.22 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.51%

.

 1. CI : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,301.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 CI มีราคาปิดที่ 1.22 เพิ่มขึ้น 0.09 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8 % จากราคา 1.13 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 3.52 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 21.43%

.

 1. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,506.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 SNC มีราคาปิดที่ 15.2 เพิ่มขึ้น 1.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.8 % จากราคา 14.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 133.79 ล้านบาท
 • มีค่า PE 10.51 เท่า และ PB 1.19 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.06%

.

 1. NCH : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,266.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 NCH มีราคาปิดที่ 1.82 เพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.7 % จากราคา 1.69 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 74.40 ล้านบาท
 • มีค่า PE 12.65 เท่า และ PB 0.82 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.92%

.

 1. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,270.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 SMT มีราคาปิดที่ 6.3 เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.7 % จากราคา 5.85 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 53.41 ล้านบาท
 • มีค่า PE 28.88 เท่า และ PB 3.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.13%

.

 1. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 68,817.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 HANA มีราคาปิดที่ 85.5 เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.9 % จากราคา 80 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 284.90 ล้านบาท
 • มีค่า PE 33.42 เท่า และ PB 3.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.05%

.

 1. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 997.00 ล้านบาท]
 • วันที่ 5/11/2564 APP มีราคาปิดที่ 3.56 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.6 % จากราคา 3.34 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 2.28 ล้านบาท
 • มีค่า PE 24.62 เท่า และ PB 3.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.93%

.
.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /
.

หุ้นเก็งกำไร #ตลาดหุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *