20 อันดับหุ้นใหญ่ กลุ่มSET50 ราคาเพิ่มมากสุด จากต้นเดือน ส.ค.65

20 อันดับหุ้นใหญ่ กลุ่มSET50 ราคาเพิ่มมากสุด จากต้นเดือน ส.ค.65

หลังจากที่ดัชนี SET ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือน จนมาทะลุ 1600 จุด มาปิดที่ 1,622.26 จุด เมื่อวันที่ 11 ส.ค เพิ่มขึ้นจากต้นเดือนมา ประมาณ 3%

.
และเมื้อดูดัชนีหุ้นกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่ม SET50 ปิดที่ 985.62 จุด เพิ่มขึ้นจากต้นเดือน ประมาณ 3% เช่นเดียวกัน และเมื่อมาส่องดูหุ้นใหญ่ในกลุ่มมีถึง 28 ตัวที่สามารถปรับตัวเพิ่มมากมากกว่า 3% หรือ outperform ตลาดโดยรวม

.

โพสนี้จึงสรุป 20 อันดับแรกของหุ้นกลุ่ม SET50 ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม (สูงสุดเกือบ 14%) เมื่อเทียบกับต้นเดือนทีผ่านมา

.

1. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 248,989 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 SCGP มีราคาปิดที่ 58.00 ลดลง 7.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13.7% จากราคา 51.00 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -16.2%

– มีค่า PE 33.60 เท่า และ PB 2.52 เท่า อัตราปันผล 1.15%

.

2. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 79,800 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 COM7 มีราคาปิดที่ 33.25 ลดลง 2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9% จากราคา 30.50 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -18.7%

– มีค่า PE 28.02 เท่า และ PB 13.14 เท่า อัตราปันผล 1.54%

.

3. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 324,000 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 OR มีราคาปิดที่ 27.00 ลดลง 1.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.9% จากราคา 25.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลง (%YTD65) เท่ากับ 0.0%

– มีค่า PE 28.63 เท่า และ PB 3.13 เท่า อัตราปันผล 1.7%

.

4. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,030 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 TU มีราคาปิดที่ 17.40 ลดลง 1.10 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% จากราคา 16.30 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -10.8%

– มีค่า PE 11.19 เท่า และ PB 1.35 เท่า อัตราปันผล 5.52%

.

5. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,056,831 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 PTT มีราคาปิดที่ 37.00 ลดลง 2.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.5% จากราคา 34.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -2.6%

– มีค่า PE 10.43 เท่า และ PB 1.03 เท่า อัตราปันผล 5.44%

.

6. AWC : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 169,604 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 AWC มีราคาปิดที่ 5.30 ลดลง 0.30 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6% จากราคา 5.00 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 14.2%

– มีค่า PE 80.74 เท่า และ PB 2.12 เท่า อัตราปันผล 0.21%

.

7. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,087 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 RATCH มีราคาปิดที่ 40.50 ลดลง 2.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.9% จากราคา 38.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -10.0%

– มีค่า PE 12.12 เท่า และ PB 0.90 เท่า อัตราปันผล 4.14%

.

8. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 586,657 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 GULF มีราคาปิดที่ 50.00 ลดลง 2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.8% จากราคา 47.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 9.3%

– มีค่า PE 62.19 เท่า และ PB 5.66 เท่า อัตราปันผล 0.88%

.

9. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,295 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 INTUCH มีราคาปิดที่ 74.00 ลดลง 4.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.7% จากราคา 70.00 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -7.8%

– มีค่า PE 22.30 เท่า และ PB 6.22 เท่า อัตราปันผล 3.82%

.

10. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 448,949 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 BDMS มีราคาปิดที่ 28.25 ลดลง 1.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.6% จากราคา 26.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 22.8%

– มีค่า PE 44.72 เท่า และ PB 5.15 เท่า อัตราปันผล 1.67%

.

11. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 319,848 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 EA มีราคาปิดที่ 85.75 ลดลง 4.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.5% จากราคา 81.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -10.7%

– มีค่า PE 52.83 เท่า และ PB 9.48 เท่า อัตราปันผล 0.35%

.

12. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 232,194 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 CRC มีราคาปิดที่ 38.50 ลดลง 2.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.5% จากราคา 36.50 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 20.3%

– มีค่า PE 269.41 เท่า และ PB 4.01 เท่า อัตราปันผล 0.77%

.

13. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 200,906 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 GPSC มีราคาปิดที่ 71.25 ลดลง 3.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2% จากราคา 67.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -19.7%

– มีค่า PE 49.73 เท่า และ PB 1.85 เท่า อัตราปันผล 2.11%

.

14. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,198 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 CPF มีราคาปิดที่ 26.50 ลดลง 1.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5% จากราคา 25.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 3.9%

– มีค่า PE 24.97 เท่า และ PB 1.02 เท่า อัตราปันผล 2.48%

.

15. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,886 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 IRPC มีราคาปิดที่ 3.42 ลดลง 0.16 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.9% จากราคา 3.26 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -10.9%

– มีค่า PE 7.22 เท่า และ PB 0.78 เท่า อัตราปันผล 6.4%

.

16. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 208,534 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 PTTGC มีราคาปิดที่ 46.25 ลดลง 2.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.5% จากราคา 44.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -21.3%

– มีค่า PE 5.28 เท่า และ PB 0.66 เท่า อัตราปันผล 8%

.

17. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 151,028 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 BH มีราคาปิดที่ 190.00 ลดลง 8.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.4% จากราคา 182.00 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 34.8%

– มีค่า PE 81.74 เท่า และ PB 8.41 เท่า อัตราปันผล 1.76%

.

18. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,296 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 TIDLOR มีราคาปิดที่ 29.75 ลดลง 1.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.4% จากราคา 28.50 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -18.5%

– มีค่า PE 22.34 เท่า และ PB 3.18 เท่า อัตราปันผล 0.86%

.

19. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 296,208 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 CPN มีราคาปิดที่ 66.00 ลดลง 2.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.9% จากราคา 63.50 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 16.8%

– มีค่า PE 52.30 เท่า และ PB 3.91 เท่า อัตราปันผล 0.91%

.

20. TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 108,631 ล้านบาท]

– วันที่ 11/08/2565 TOP มีราคาปิดที่ 53.25 ลดลง 2.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.9% จากราคา 51.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 7.6%

– มีค่า PE 2.74 เท่า และ PB 0.73 เท่า อัตราปันผล 4.98%

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นSET50 #หุ้นใหญ่#หุ้นน่าสนใจ#หุ้นปันผล#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *