20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุดประจำเดือน มกราคม ปี 2565

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุดประจำเดือน มกราคม ปี 2565

ผ่านเดือนแรกของปี 2565 (มกราคม) ไปอย่างรวดเร็ว โดยในภาพรวมดัชนี SET ปิดที่ 1,648.81 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564

.

แต่เมื่อส่องดูหุ้นรายตัว กลับพบว่าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างร้อนแรงสูงสุดถึง 113.8% (เพียงแค่เดือนเดียว)

.

โพสนี้จึงได้สรุป 20 อันดับหุ้น ที่ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน ม.ค.65 มาให้ดูกันครับ บอกไว้ก่อนเลยว่า ทั้ง 20 อันดับปรับตัวสูงกว่า 30% ขึ้นไปทั้งนั้น

.

 1. PSG : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,591 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 PSG มีราคาปิดที่ 1.24 เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือเพิ่มขึ้น 113.8% จากราคา 0.58 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 1,350.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 124.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 455.04%

.

 1. MONO : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,691 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 MONO มีราคาปิดที่ 3.08 เพิ่มขึ้น 1.56 บาท หรือเพิ่มขึ้น 102.6% จากราคา 1.52 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ -37.2%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 8.11 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 1.82%

.

 1. CMO : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,682 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 CMO มีราคาปิดที่ 10.5 เพิ่มขึ้น 4.85 บาท หรือเพิ่มขึ้น 85.8% จากราคา 5.65 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 542.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 6.91 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 34.58%

.

 1. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,125 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 INET มีราคาปิดที่ 8.25 เพิ่มขึ้น 3.63 บาท หรือเพิ่มขึ้น 78.6% จากราคา 4.62 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 11.1%
 • มีค่า PE 25.52 เท่า และ PB 1.95 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.47%

.

 1. DV8 : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,359 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 DV8 มีราคาปิดที่ 0.95 เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 58.3% จากราคา 0.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 100.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.97 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 21.12%

.

 1. GIFT : บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,167 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 GIFT มีราคาปิดที่ 6.55 เพิ่มขึ้น 2.29 บาท หรือเพิ่มขึ้น 53.8% จากราคา 4.26 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 102.9%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.70 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 15.66%

.

 1. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,959 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 TNITY มีราคาปิดที่ 13.8 เพิ่มขึ้น 4.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 53.3% จากราคา 9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 117.4%
 • มีค่า PE 9.51 เท่า และ PB 1.76 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 24.22%

.

 1. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 THREL มีราคาปิดที่ 5 เพิ่มขึ้น 1.72 บาท หรือเพิ่มขึ้น 52.4% จากราคา 3.28 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 3.8%
 • มีค่า PE 22.26 เท่า และ PB 2.09 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.15%

.

 1. SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,408 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 SAMTEL มีราคาปิดที่ 8.75 เพิ่มขึ้น 2.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 45.8% จากราคา 6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 20.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.59 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.93%

.

 1. EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,450 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 EE มีราคาปิดที่ 2.32 เพิ่มขึ้น 0.67 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.6% จากราคา 1.65 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 161.9%
 • มีค่า PE 29.34 เท่า และ PB 3.80 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 91.64%

.

 1. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,784 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 IMH มีราคาปิดที่ 17.6 เพิ่มขึ้น 5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.7% จากราคา 12.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 478.0%
 • มีค่า PE 12.97 เท่า และ PB 5.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 44.24%

.

 1. WIN : บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 971 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 WIN มีราคาปิดที่ 1.73 เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือเพิ่มขึ้น 38.4% จากราคา 1.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 257.1%
 • มีค่า PE 32.93 เท่า และ PB 3.53 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 109.89%

.

 1. SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,552 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 SNNP มีราคาปิดที่ 16.2 เพิ่มขึ้น 4.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.1% จากราคา 11.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 29.3%
 • มีค่า PE 44.04 เท่า และ PB 5.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.64%

.

 1. NUSA : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,534 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 NUSA มีราคาปิดที่ 1.31 เพิ่มขึ้น 0.34 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.1% จากราคา 0.97 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 234.5%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.34 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 53.67%

.

 1. NBC : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,664 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 NBC มีราคาปิดที่ 1.48 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.5% จากราคา 1.1 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 83.3%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.55 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 23.7%

.

 1. CGH : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,050 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 CGH มีราคาปิดที่ 1.76 เพิ่มขึ้น 0.45 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.4% จากราคา 1.31 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 89.9%
 • มีค่า PE 10.77 เท่า และ PB 1.21 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 47.77%

.

 1. BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 600 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 BGT มีราคาปิดที่ 1.65 เพิ่มขึ้น 0.42 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.1% จากราคา 1.23 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 24.2%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.57 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 14.62%

.

 1. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,721 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 FSS มีราคาปิดที่ 6.4 เพิ่มขึ้น 1.62 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.9% จากราคา 4.78 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 162.6%
 • มีค่า PE 14.29 เท่า และ PB 1.42 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.5%

.

 1. TC : บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,624 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 TC มีราคาปิดที่ 7.95 เพิ่มขึ้น 1.9 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.4% จากราคา 6.05 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 40.7%
 • มีค่า PE 22.58 เท่า และ PB 1.28 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.76%

.

 1. TBSP : บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,892 ล้านบาท]
 • วันที่ 31/01/2565 TBSP มีราคาปิดที่ 33.75 เพิ่มขึ้น 8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.1% จากราคา 25.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นปี 64 ที่ผ่านมา / โดยผลตอบแทนราคาปี 64 (%YTD64) เท่ากับ 106.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 6.99 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 48.38%

.
.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเด้ง #หุ้นซิ่ง #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *