20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน มี.ค.65 (เทียบกับสิ้นเดือน ก.พ.65)

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน มี.ค.65 (เทียบกับสิ้นเดือน ก.พ.65)

แม้ดัชนี SET ณ สิ้นเดือน มี.ค.65 จะปิดที่ 1,695.25 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพียง 0.6% จากสิ้นเดือน ก.พ.65 ที่ปิดที่ 1,685.18

.

แต่เมื่อมาส่องหุ้นรายตัว พบว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีผลตอบแทนราคาปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น โดยปรับตัวสูงสุดถึง 135% เพียงแค่เดือนเดียว (สิ้นเดือน มี.ค.65 เทียบกับ สิ้นเดือน ก.พ.65)

.

โพสนี้จึงได้สรุป 20 อันดับหุ้น ที่ราคาพุ่งมากที่สุด ประจำเดือน มี.ค.65 มาให้ดูกันครับ บอกไว้ก่อนเลยว่า ทั้ง 20 อันดับปรับตัวสูงกว่า 25% ขึ้นไปทั้งนั้น (พร้อมอัตราผลตอบแทนราคาเมือ่เทียบกับต้นปี 65 ด้วย)

.

1. JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,694 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 JUTHA มีราคาปิดที่ 1.27 เพิ่มขึ้น 0.73 บาท หรือเพิ่มขึ้น 135.2% จากราคา 0.54 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 95.4%

– มีค่า PE 39.08 เท่า และ PB 3.85 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 23.17%

.

2. THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 836 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 THANA มีราคาปิดที่ 3.3 เพิ่มขึ้น 1.77 บาท หรือเพิ่มขึ้น 115.7% จากราคา 1.53 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 148.1%

– มีค่า PE 36.32 เท่า และ PB 2.10 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.34%

.

3. TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,910 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TEAMG มีราคาปิดที่ 5.75 เพิ่มขึ้น 2.77 บาท หรือเพิ่มขึ้น 93% จากราคา 2.98 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 89.1%

– มีค่า PE 35.05 เท่า และ PB 3.86 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.26%

.

4. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,720 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 DITTO มีราคาปิดที่ 63 เพิ่มขึ้น 32 บาท หรือเพิ่มขึ้น 103.2% จากราคา 31 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 176.9%

– มีค่า PE 165.75 เท่า และ PB 32.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 18.35%

.

5. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 70,552 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 THG มีราคาปิดที่ 83.25 เพิ่มขึ้น 33.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 67.3% จากราคา 49.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 123.5%

– มีค่า PE 52.75 เท่า และ PB 7.68 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 12.36%

.

6. QLT : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 843 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 QLT มีราคาปิดที่ 8.55 เพิ่มขึ้น 3.35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 64.4% จากราคา 5.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 107.5%

– มีค่า PE 126.09 เท่า และ PB 1.92 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.67%

.

7. TH : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,163 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TH มีราคาปิดที่ 5.35 เพิ่มขึ้น 1.99 บาท หรือเพิ่มขึ้น 59.2% จากราคา 3.36 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 95.3%

– มีค่า PE 53.72 เท่า และ PB 4.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 62.72%

.

8. MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,600 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 MSC มีราคาปิดที่ 10 เพิ่มขึ้น 3.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 58.7% จากราคา 6.3 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 48.1%

– มีค่า PE 18.25 เท่า และ PB 1.82 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.69%

.

9. FVC : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,175 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 FVC มีราคาปิดที่ 2.08 เพิ่มขึ้น 0.63 บาท หรือเพิ่มขึ้น 43.4% จากราคา 1.45 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 56.4%

– มีค่า PE 30.96 เท่า และ PB 3.59 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.57%

.

10. FSMART : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,934 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 FSMART มีราคาปิดที่ 15.3 เพิ่มขึ้น 4.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 43% จากราคา 10.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 27.5%

– มีค่า PE 28.81 เท่า และ PB 10.20 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 13.67%

.

11. JTS : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 260,683 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 JTS มีราคาปิดที่ 369 เพิ่มขึ้น 107 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.8% จากราคา 262 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 181.7%

– มีค่า PE 1,179.34 เท่า และ PB 384.38 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.59%

.

12. A5 : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,395 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 A5 มีราคาปิดที่ 1.98 เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32% จากราคา 1.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 32.0%

– มีค่า PE 18.32 เท่า และ PB 2.96 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 15.85%

.

13. BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 800 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 BGT มีราคาปิดที่ 2.2 เพิ่มขึ้น 0.53 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.7% จากราคา 1.67 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 78.9%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 4.92%

.

14. HL : บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,936 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 HL มีราคาปิดที่ 25.5 เพิ่มขึ้น 6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30.8% จากราคา 19.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 40.9%

– มีค่า PE 87.07 เท่า และ PB 8.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.55%

.

15. OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 714 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 OCC มีราคาปิดที่ 11.9 เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.3% จากราคา 9.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 9.2%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.69 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 0.4%

.

16. TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,515 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TRT มีราคาปิดที่ 4.92 เพิ่มขึ้น 1.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 28.8% จากราคา 3.82 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 64.0%

– มีค่า PE 20.86 เท่า และ PB 1.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 3.4%

.

17. TPLAS : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,021 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 TPLAS มีราคาปิดที่ 3.78 เพิ่มขึ้น 0.82 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.7% จากราคา 2.96 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 31.3%

– มีค่า PE 30.10 เท่า และ PB 3.18 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 6.64%

.

18. NINE : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,777 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 NINE มีราคาปิดที่ 4.86 เพิ่มขึ้น 1.04 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.2% จากราคา 3.82 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 27.2%

– มีค่า PE 41.20 เท่า และ PB 5.28 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 36.99%

.

19. SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,988 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 SEAOIL มีราคาปิดที่ 4.6 เพิ่มขึ้น 0.98 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.1% จากราคา 3.62 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 54.4%

– มีค่า PE 13.80 เท่า และ PB 1.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.11%

.

20. WORK : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,695 ล้านบาท]

– วันที่ 31/03/2565 WORK มีราคาปิดที่ 28.75 เพิ่มขึ้น 6.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.7% จากราคา 22.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ก.พ.65 (28/2/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 27.8%

– มีค่า PE 39.16 เท่า และ PB 2.75 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.24%

.
.
.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#outperform#หุ้นเด้ง#หุ้นซิ่ง#ผลตอบแทน#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *