20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุด
ในรอบหนึ่งเดือน (ก.ค.65 เทียบ มิ.ย.65)

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งมากที่สุดในรอบหนึ่งเดือน (ก.ค.65 เทียบ มิ.ย.65)

ดัชนี SET ณ สิ้นเดือน ก.ค.65 (27/7/2565) ปิดที่ 1,576.41 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน มิ.ย.65 แต่ถ้าเทียบกับต้นปี (%YTD) ดัชนี SET ยังปิดปรับตัวลดลงราว 5%

.

แม้ดัชนี SET ในรอบเดือนจะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อมาส่องดูหุ้นรายตัว พบว่ามีหลายตัวราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่น สูงสุดถึง 121% ในรอบหนึ่งเดือน

.

โพสนี้จึงสรุป 20 อันดับหุ้นที่ราคาพุ่งมากสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.65 เทียบ มิ.ย.65)

.

1. SPACK : บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,482 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 SPACK มีราคาปิดที่ 4.94 เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 120.5% จากราคา 2.24 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 84.3%

– มีค่า PE 28.16 เท่า และ PB 2.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 2.03%

.

2. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 591,259 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 DELTA มีราคาปิดที่ 474 เพิ่มขึ้น 137 บาท หรือเพิ่มขึ้น 40.7% จากราคา 337 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 15.0%

– มีค่า PE 76.56 เท่า และ PB 13.45 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 13.24%

.

3. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,930 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 TEAM มีราคาปิดที่ 4.6 เพิ่มขึ้น 1.28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 38.6% จากราคา 3.32 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -5.0%

– มีค่า PE 14.21 เท่า และ PB 2.93 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ลดลง 8.36%

.

4. OTO : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,024 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 OTO มีราคาปิดที่ 17.9 เพิ่มขึ้น 4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 28.8% จากราคา 13.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 47.9%

– มีค่า PE 557.74 เท่า และ PB 11.40 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 16.53%

.

5. THANA : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 861 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 THANA มีราคาปิดที่ 3.4 เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.8% จากราคา 2.66 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 155.6%

– มีค่า PE 20.69 เท่า และ PB 2.07 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 10.65%

.

6. DTCI : บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 330 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 DTCI มีราคาปิดที่ 33 เพิ่มขึ้น 6.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.5% จากราคา 26.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 17.9%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 10.6%

.

7. TRV : บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 647 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 TRV มีราคาปิดที่ 3.08 เพิ่มขึ้น 0.58 บาท หรือเพิ่มขึ้น 23.2% จากราคา 2.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -22.6%

– มีค่า PE 30.03 เท่า และ PB 2.11 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ลดลง 12.71%

.

8. HYDRO : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 259 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 HYDRO มีราคาปิดที่ 0.83 เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือเพิ่มขึ้น 20.3% จากราคา 0.69 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 130.6%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.63 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 17.21%

.

9. S&J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,423 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 S&J มีราคาปิดที่ 29.5 เพิ่มขึ้น 4.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 19.4% จากราคา 24.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 19.4%

– มีค่า PE 11.18 เท่า และ PB 1.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 9.36%

.

10. KWI : บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,683 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 KWI มีราคาปิดที่ 2.78 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.8% จากราคา 2.34 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 63.5%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.01 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 38.08%

.

11. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,932 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 D มีราคาปิดที่ 6.4 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.5% จากราคา 5.4 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 63.3%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.81 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 4.7%

.

12. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,524 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 KWM มีราคาปิดที่ 3.22 เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.5% จากราคา 2.74 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -16.1%

– มีค่า PE 20.57 เท่า และ PB 2.98 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ลดลง 8.98%

.

13. LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,865 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 LANNA มีราคาปิดที่ 22.6 เพิ่มขึ้น 3.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.9% จากราคา 19.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 48.7%

– มีค่า PE 6.09 เท่า และ PB 1.88 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 20.14%

.

14. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,446 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 PR9 มีราคาปิดที่ 17.1 เพิ่มขึ้น 2.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14.8% จากราคา 14.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 55.5%

– มีค่า PE 36.57 เท่า และ PB 3.03 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 16.02%

.

15. NCL : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,733 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 NCL มีราคาปิดที่ 3.28 เพิ่มขึ้น 0.42 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14.7% จากราคา 2.86 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -8.9%

– มีค่า PE 14.20 เท่า และ PB 2.52 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ลดลง 5.25%

.

16. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,470 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 PRINC มีราคาปิดที่ 6.95 เพิ่มขึ้น 0.8 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13% จากราคา 6.15 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 46.6%

– มีค่า PE 39.99 เท่า และ PB 2.58 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 21.19%

.

17. MORE : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,368 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 MORE มีราคาปิดที่ 2.2 เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.8% จากราคา 1.95 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 22.2%

– มีค่า PE 12.45 เท่า และ PB 11.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 6.59%

.

18. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,360 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 NTV มีราคาปิดที่ 39.75 เพิ่มขึ้น 4.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.8% จากราคา 35.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 3.9%

– มีค่า PE 38.60 เท่า และ PB 2.92 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 10.17%

.

19. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,200 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 SVH มีราคาปิดที่ 472 เพิ่มขึ้น 52 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.4% จากราคา 420 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 18.0%

– มีค่า PE 25.45 เท่า และ PB 4.69 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 21%

.

20. MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,816 ล้านบาท]

– วันที่ 27/07/2565 MSC มีราคาปิดที่ 10.6 เพิ่มขึ้น 1.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12.2% จากราคา 9.45 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/5/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 57.0%

– มีค่า PE 19.09 เท่า และ PB 1.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด เพิ่มขึ้น 2.72%

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นเด้ง#หุ้นซิ่ง#หุ้นน่าสนใจ#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *