20 อันดับหุ้น ราคาลดมากสุด ในรอบเดือน พ.ย.64 (ณ วันที่ 26/11/64)

20 อันดับหุ้น ราคาลดมากสุด ในรอบเดือน พ.ย.64 (ณ วันที่ 26/11/64)

หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน (26/11/64) ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอยางหนัก เนื่องจากความกังวลกับโควิดสายพันธ์ุใหม่ ทำให้หุ้นใหญ่หลายตัวปรับตัวลดลง

.

โพสนี้จึงทำการสำรวจหุ้น ที่มีราคาปรับตัวลดลงมากสุดเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งปรับตัวลดลงมากสุดถึง 48% ในเวลายังไม่ถึงเดือน

.

ลองไปดู 20 หุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุดในรอบเดือน พ.ย.64 นี้กันครับ (ข้อมูลวันที่ 26/11/64 เทียบกับ 29/10/64)

.

 1. TNDT : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 278 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 TNDT มีราคาปิดที่ 1.26 ลดลง -1.14 บาท หรือลดลง -47.5 % จากราคา 2.4 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 18.38 ล้านบาท
 • มีค่า PE 213.33 เท่า และ PB 0.55 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 4.98%

.

 1. CPI : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,949 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 CPI มีราคาปิดที่ 3.08 ลดลง -1.62 บาท หรือลดลง -34.5 % จากราคา 4.7 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 16.93 ล้านบาท
 • มีค่า PE 6.13 เท่า และ PB 0.91 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.78%

.

 1. VPO : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,795 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 VPO มีราคาปิดที่ 1.91 ลดลง -0.61 บาท หรือลดลง -24.2 % จากราคา 2.52 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 20.75 ล้านบาท
 • มีค่า PE 20.85 เท่า และ PB 3.08 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.3%

.

 1. SMK : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,420 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 SMK มีราคาปิดที่ 22.1 ลดลง -6.9 บาท หรือลดลง -23.8 % จากราคา 29 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 5.61 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 46.26%

.

 1. UVAN : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,110 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 UVAN มีราคาปิดที่ 6.5 ลดลง -1.9 บาท หรือลดลง -22.6 % จากราคา 8.4 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 11.40 ล้านบาท
 • มีค่า PE 8.56 เท่า และ PB 1.75 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.03%

.

 1. BROCK : บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,112 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 BROCK มีราคาปิดที่ 2.06 ลดลง -0.6 บาท หรือลดลง -22.6 % จากราคา 2.66 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.92 ล้านบาท
 • มีค่า PE 46.83 เท่า และ PB 1.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 16.53%

.

 1. TNPC : บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 799 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 TNPC มีราคาปิดที่ 2.5 ลดลง -0.7 บาท หรือลดลง -21.9 % จากราคา 3.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 3.21 ล้านบาท
 • มีค่า PE 5.54 เท่า และ PB 1.61 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.97%

.

 1. DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,819 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 DEMCO มีราคาปิดที่ 3.86 ลดลง -1 บาท หรือลดลง -20.6 % จากราคา 4.86 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 21.22 ล้านบาท
 • มีค่า PE 30.89 เท่า และ PB 0.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.4%

.

 1. AQ : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,413 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 AQ มีราคาปิดที่ 0.04 ลดลง -0.01 บาท หรือลดลง -20 % จากราคา 0.05 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 5.82 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.33 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 62.98%

.

 1. SE : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 967 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 SE มีราคาปิดที่ 1.55 ลดลง -0.38 บาท หรือลดลง -19.7 % จากราคา 1.93 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 12.32 ล้านบาท
 • มีค่า PE 25.87 เท่า และ PB 3.10 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.79%

.

 1. UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,140 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 UKEM มีราคาปิดที่ 2.54 ลดลง -0.6 บาท หรือลดลง -19.1 % จากราคา 3.14 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 38.35 ล้านบาท
 • มีค่า PE 22.19 เท่า และ PB 2.92 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.12%

.

 1. ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,077 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 ILINK มีราคาปิดที่ 7.5 ลดลง -1.7 บาท หรือลดลง -18.5 % จากราคา 9.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 120.28 ล้านบาท
 • มีค่า PE 16.56 เท่า และ PB 1.28 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.34%

.

 1. RWI : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,224 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 RWI มีราคาปิดที่ 1.92 ลดลง -0.42 บาท หรือลดลง -17.9 % จากราคา 2.34 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 47.29 ล้านบาท
 • มีค่า PE 7.30 เท่า และ PB 1.23 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 26.55%

.

 1. THMUI : บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 411 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 THMUI มีราคาปิดที่ 1.21 ลดลง -0.26 บาท หรือลดลง -17.7 % จากราคา 1.47 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 3.52 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.14 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 3.1%

.

 1. CMC : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,635 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 CMC มีราคาปิดที่ 1.59 ลดลง -0.34 บาท หรือลดลง -17.6 % จากราคา 1.93 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 32.23 ล้านบาท
 • มีค่า PE 15.18 เท่า และ PB 0.61 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 5.99%

.

 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,496 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 TTA มีราคาปิดที่ 9.6 ลดลง -2 บาท หรือลดลง -17.2 % จากราคา 11.6 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 354.10 ล้านบาท
 • มีค่า PE 7.16 เท่า และ PB 0.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.72%

.

 1. RPC : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,800 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 RPC มีราคาปิดที่ 1.38 ลดลง -0.28 บาท หรือลดลง -16.9 % จากราคา 1.66 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 30.73 ล้านบาท
 • มีค่า PE 2.26 เท่า และ PB 0.72 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 14.95%

.

 1. TWP : บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 886 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 TWP มีราคาปิดที่ 3.28 ลดลง -0.66 บาท หรือลดลง -16.8 % จากราคา 3.94 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.96 ล้านบาท
 • มีค่า PE 7.18 เท่า และ PB 0.54 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 7.8%

.

 1. ICN : บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,105 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 ICN มีราคาปิดที่ 6.9 ลดลง -1.35 บาท หรือลดลง -16.4 % จากราคา 8.25 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 47.37 ล้านบาท
 • มีค่า PE 17.34 เท่า และ PB 4.57 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.5%

.

 1. ACAP : บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 433 ล้านบาท]
 • วันที่ 26/11/2564 ACAP มีราคาปิดที่ 1.37 ลดลง -0.26 บาท หรือลดลง -16 % จากราคา 1.63 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา / โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 0.38 ล้านบาท
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 5.27 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 13439.49%

.
.

❗ หมายเหตุ

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂
.

Reference : set.or.th

.

หุ้นลดลง #หุ้นลง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *