20 อันดับหุ้น อินดี้สวนทางตลาด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นเดือน พ.ค.65

20 อันดับหุ้น อินดี้สวนทางตลาด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นเดือน พ.ค.65

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า จากต้นเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากทั้งปัจจัยภายนอกประเทศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรัวๆ รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศทั้งในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ สินค้าต่างๆ ที่พร้อมใจปรับราคาขึ้นสูง

.

ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับลดลง จากความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และอย่างที่โพสก่อนหน้า iYom ได้มีการทำสรุป 20 อันดับหุ้น ที่ปรับตัวลดลงมากสุดจากต้นเดือน พ.ค.65 ที่ผ่านมา ตามไปดูได้ที่ > 

.

แต่ใครจะรู้ครับ ท่ามกลางตลาดที่ปรับตัวลดลง ยังมีหุ้นบางตัว ที่ทำตัวอินดี้ วิ่งสวนทางตลาด ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซะงั้น

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจหาหุ้น อินดี้ ซึ่งได้คัดมาเฉพาะ 20 อันดับหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนราคาเพิ่มสูงสุด เมือเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา

.

ซึ่งหุ้น 3 อันดับแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางตลาด คือ

.

1. CPH ราคาปิด 5.30 บาท เพิ่มขึ้น +1.42 บาทจากต้นเดือน หรือเพิ่มขึ้น +36.6%

2. INSURE ราคาปิด 60.00 บาท เพิ่มขึ้น +15 บาทจากต้นเดือน หรือเพิ่มขึ้น +33.3%

2. LDC ราคาปิด 1.65 บาท เพิ่มขึ้น +0.34 บาทจากต้นเดือน หรือเพิ่มขึ้น +26.0%

.

ไปดูรายละเอียดกันครับว่าทั้ง 20 หุ้น มีอะไรบ้าง

.

1. CPH : บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 CPH มีราคาปิดที่ 5.3 เพิ่มขึ้น 1.42 บาท หรือเพิ่มขึ้น 36.6% จากราคา 3.88 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 38.7%

– มีค่า PE 11.99 เท่า และ PB 0.32 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.67%

.

2. INSURE : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 600 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 INSURE มีราคาปิดที่ 60 เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.3% จากราคา 45 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 62.2%

– มีค่า PE 42.63 เท่า และ PB 3.51 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 77.47%

.

3. LDC : บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 990 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 LDC มีราคาปิดที่ 1.65 เพิ่มขึ้น 0.34 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26% จากราคา 1.31 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 18.7%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 4.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.89%

.

4. TKT : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 518 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 TKT มีราคาปิดที่ 2.18 เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.3% จากราคา 1.74 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 22.5%

– มีค่า PE 38.14 เท่า และ PB 1.18 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.1%

.

5. TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 812 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 TMI มีราคาปิดที่ 1.21 เพิ่มขึ้น 0.22 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.2% จากราคา 0.99 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 4.3%

– มีค่า PE 1,469.69 เท่า และ PB 4.17 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 0.49%

.

6. CHOW : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,600 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 CHOW มีราคาปิดที่ 5.75 เพิ่มขึ้น 0.89 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.3% จากราคา 4.86 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 59.7%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 6.39 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 35.79%

.

7. CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,984 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 CAZ มีราคาปิดที่ 6.75 เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.4% จากราคา 5.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 97.4%

– มีค่า PE 11.05 เท่า และ PB 2.77 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 8.04%

.

8. JCT : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,235 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 JCT มีราคาปิดที่ 91.5 เพิ่มขึ้น 13.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 17.3% จากราคา 78 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 14.4%

– มีค่า PE 18.86 เท่า และ PB 0.98 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.2%

.

9. GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,312 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 GFPT มีราคาปิดที่ 16.2 เพิ่มขึ้น 2.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.7% จากราคา 14 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 26.6%

– มีค่า PE 97.02 เท่า และ PB 1.40 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 11.08%

.

10. SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,345 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 SEAOIL มีราคาปิดที่ 5.15 เพิ่มขึ้น 0.69 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.5% จากราคา 4.46 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 72.8%

– มีค่า PE 15.45 เท่า และ PB 2.16 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 2.11%

.

11. THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,712 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 THIP มีราคาปิดที่ 41.25 เพิ่มขึ้น 5.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.4% จากราคา 35.75 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 28.9%

– มีค่า PE 8.84 เท่า และ PB 1.53 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 10.5%

.

12. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,371 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 D มีราคาปิดที่ 4.54 เพิ่มขึ้น 0.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15.2% จากราคา 3.94 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 15.8%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.89 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 4.7%

.

13. CHOTI : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,080 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 CHOTI มีราคาปิดที่ 144 เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.6% จากราคา 129 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 15.2%

– มีค่า PE 27.17 เท่า และ PB 1.25 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.6%

.

14. TVD : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,021 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 TVD มีราคาปิดที่ 1.14 เพิ่มขึ้น 0.11 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.7% จากราคา 1.03 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 3.6%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 1.87 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 9.64%

.

15. APCS : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,290 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 APCS มีราคาปิดที่ 6.5 เพิ่มขึ้น 0.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.2% จากราคา 5.9 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 25.0%

– มีค่า PE 20.37 เท่า และ PB 2.20 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 9.55%

.

16. BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 120 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 BTNC มีราคาปิดที่ 10 เพิ่มขึ้น 0.85 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% จากราคา 9.15 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -6.5%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.27 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 5.86%

.

17. GRAND : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,066 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 GRAND มีราคาปิดที่ 0.24 เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.1% จากราคา 0.22 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -57.9%

– มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 0.47 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 128.64%

.

18. TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,849 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 TFG มีราคาปิดที่ 4.58 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9% จากราคา 4.2 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลง (%YTD65) เท่ากับ -5.8%

– มีค่า PE 46.02 เท่า และ PB 2.23 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 1.57%

.

19. TPCS : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,635 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 TPCS มีราคาปิดที่ 24.4 เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.9% จากราคา 22.4 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 54.4%

– มีค่า PE 24.69 เท่า และ PB 1.02 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 22.79%

.

20. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 136,720 ล้านบาท]

– วันที่ 13/05/2565 BH มีราคาปิดที่ 172 เพิ่มขึ้น 11.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.2% จากราคา 160.5 เมื่อเทียบกับราคาปิด สิ้นเดือน เม.ย..65 (29/4/65) ที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (%YTD65) เท่ากับ 22.0%

– มีค่า PE 74.00 เท่า และ PB 7.61 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิ 17.66%

.
.

.
.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย#ผลตอบแทน#หุ้นขาขึ้น#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *