20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งเกิน 20% จากต้นเดือน ก.ย.65

20 อันดับหุ้น ราคาพุ่งเกิน 20% จากต้นเดือน ก.ย.65

โพสนี้จะลองตามไปดู 20 อันดับหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากสุด จากต้นเดือน ก.ย.65 ซึ่งทั้ง 20 ตัวมีผลตอบแทนราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ขึ้นไป ลองไปดูกันว่ามีหุ้นอะไรบ้าง

.

 1. TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,656 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 TEAMG มีราคาปิดที่ 14.2 เพิ่มขึ้น 9.1 บาท หรือเพิ่มขึ้น 178.4% จากราคา 5.1 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 367.1%
 • มีค่า PE 101.00 เท่า และ PB 10.36 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 3.11%

.

 1. PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,147 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 PPPM มีราคาปิดที่ 0.21 เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือเพิ่มขึ้น 61.5% จากราคา 0.13 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -70.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 2.33 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 28.95%

.

 1. PLUS : บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,437 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 PLUS มีราคาปิดที่ 11.1 เพิ่มขึ้น 3.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 39.6% จากราคา 7.95 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 146.7%
 • มีค่า PE 43.40 เท่า และ PB 6.34 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 14.89%

.

 1. MITSIB : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,051 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 MITSIB มีราคาปิดที่ 1.4 เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37.3% จากราคา 1.02 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 26.1%
 • มีค่า PE 36.66 เท่า และ PB 1.46 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 2.57%

.

 1. CHIC : บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 CHIC มีราคาปิดที่ 1.11 เพิ่มขึ้น 0.3 บาท หรือเพิ่มขึ้น 37% จากราคา 0.81 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 23.3%

VALUE!

.

 1. NBC : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,676 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 NBC มีราคาปิดที่ 2.38 เพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35.2% จากราคา 1.76 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 116.4%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 3.97 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 23.22%

.

 1. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,456 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 KAMART มีราคาปิดที่ 6.2 เพิ่มขึ้น 1.6 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34.8% จากราคา 4.6 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 66.7%
 • มีค่า PE 15.46 เท่า และ PB 4.66 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 14.12%

.

 1. NEWS : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,226 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 NEWS มีราคาปิดที่ 0.04 เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.3% จากราคา 0.03 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 0.0%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 4.00 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 17.16%

.

 1. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,790 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 KISS มีราคาปิดที่ 9.65 เพิ่มขึ้น 2.4 บาท หรือเพิ่มขึ้น 33.1% จากราคา 7.25 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -8.1%
 • มีค่า PE 61.56 เท่า และ PB 6.27 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 13.67%

.

 1. BYD : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,772 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 BYD มีราคาปิดที่ 15.2 เพิ่มขึ้น 3.7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 32.2% จากราคา 11.5 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -21.6%
 • มีค่า PE 0.00 เท่า และ PB 15.67 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 185.79%

.

 1. HPT : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 768 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 HPT มีราคาปิดที่ 1.16 เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้น 31.8% จากราคา 0.88 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 31.8%
 • มีค่า PE 22.10 เท่า และ PB 2.47 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 11.44%

.

 1. STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,604 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 STPI มีราคาปิดที่ 4.68 เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.3% จากราคา 3.62 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวลดลงมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ -26.9%
 • มีค่า PE 54.90 เท่า และ PB 0.99 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุนสุทธิ 11.32%

.

 1. BRR : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,040 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 BRR มีราคาปิดที่ 9.9 เพิ่มขึ้น 2.15 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.7% จากราคา 7.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 80.0%
 • มีค่า PE 12.97 เท่า และ PB 3.09 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 14.09%

.

 1. AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,602 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 AGE มีราคาปิดที่ 5.15 เพิ่มขึ้น 1.11 บาท หรือเพิ่มขึ้น 27.5% จากราคา 4.04 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 64.0%
 • มีค่า PE 4.89 เท่า และ PB 1.94 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 7.61%

.

 1. BM : บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,195 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 BM มีราคาปิดที่ 4.62 เพิ่มขึ้น 0.98 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.9% จากราคา 3.64 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 3.6%
 • มีค่า PE 29.47 เท่า และ PB 2.72 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 5.87%

.

 1. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,675 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 DITTO มีราคาปิดที่ 73.25 เพิ่มขึ้น 15.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.8% จากราคา 57.75 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 222.0%
 • มีค่า PE 159.47 เท่า และ PB 33.60 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 18.41%

.

 1. KCC : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,944 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 KCC มีราคาปิดที่ 11.2 เพิ่มขึ้น 2.35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 26.6% จากราคา 8.85 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 202.7%
 • มีค่า PE 84.58 เท่า และ PB 6.29 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 57.04%

.

 1. SUSCO : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,170 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 SUSCO มีราคาปิดที่ 4.7 เพิ่มขึ้น 0.96 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.7% จากราคา 3.74 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 45.1%
 • มีค่า PE 13.00 เท่า และ PB 1.25 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 1.78%

.

 1. BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,550 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 BBIK มีราคาปิดที่ 115.5 เพิ่มขึ้น 23.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.5% จากราคา 92 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 42.2%
 • มีค่า PE 119.44 เท่า และ PB 20.44 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 25.08%

.

 1. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,136 ล้านบาท]
 • วันที่ 23/09/2565 TAKUNI มีราคาปิดที่ 3.92 เพิ่มขึ้น 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.1% จากราคา 3.16 เมื่อเทียบกับต้นเดือนที่ผ่านมา / โดยตั้งแต่ต้นปี ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว (%YTD65) เท่ากับ 166.7%
 • มีค่า PE 33.47 เท่า และ PB 3.29 เท่า ซึ่งผลการดำเนินงานล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ 6.51%

.
.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

ตลาดหุ้นไทย#หุ้นเด้ง#หุ้นซิ่ง#หุ้นน่าสนใจ#การลงทุน#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *