20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET50 ปรับตัวลงแรงมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 16/12/2565)

20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET50 ปรับตัวลงแรงมากสุด จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 16/12/2565)

สำหรับดัชนี SET50 ณ วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 990.75 จุด ลดลง -1.1% เมื่อเทียบกับต้นปีที่ 980.24 จุด และเมื่อสำรวจหุ้นในกลุ่ม SET ทั้ง 50 ตัว มีเกินครึ่งที่ราคาปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับต้นปี 65

.

โพสนี้จึงมาสรุป 20 อันดับแรกหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่ราคาปรับตัวลดลงมากสุด เมื่อเทียบกับต้นปี โดยลดสูงสุงเกือบ 70% จะมีหุ้นอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

.

.

1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,933 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 9.40 บาท ลดลง -20.85 บาท  หรือ ลดลง -68.9% จาก 30.25 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -6.0%

– PE เท่ากับ 7.63เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 49.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

2. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,848 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 47.25 บาท ลดลง -40.75 บาท  หรือ ลดลง -46.3% จาก 88.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.1%

– PE เท่ากับ 22.18เท่า, P/B เท่ากับ 4.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

3. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,620 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 38.50 บาท ลดลง -20.25 บาท  หรือ ลดลง -34.5% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1%

– PE เท่ากับ 16.13เท่า, P/B เท่ากับ 2.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

4. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,669 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 2.92 บาท ลดลง -0.92 บาท  หรือ ลดลง -24% จาก 3.84 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -5.2%

– PE เท่ากับ 11.99เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

5. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 32.25 บาท ลดลง -8.63 บาท  หรือ ลดลง -21.1% จาก 40.88 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6%

– PE เท่ากับ 25.35เท่า, P/B เท่ากับ 12.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

6. PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 210,789 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 46.75 บาท ลดลง -12 บาท  หรือ ลดลง -20.4% จาก 58.75 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.6%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MGUJja

.

7. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 67,628 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 49.25 บาท ลดลง -12.5 บาท  หรือ ลดลง -20.2% จาก 61.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.8%

– PE เท่ากับ 15.34เท่า, P/B เท่ากับ 2.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

8. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 73,047 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 29.25 บาท ลดลง -7.25 บาท  หรือ ลดลง -19.9% จาก 36.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4%

– PE เท่ากับ 20.19เท่า, P/B เท่ากับ 2.97 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

9. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 550,229 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 185.00 บาท ลดลง -45 บาท  หรือ ลดลง -19.6% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.1%

– PE เท่ากับ 21.57เท่า, P/B เท่ากับ 7.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

10. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 96,750 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 96.75 บาท ลดลง -22.75 บาท  หรือ ลดลง -19% จาก 119.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%

– PE เท่ากับ 38.84เท่า, P/B เท่ากับ 9.41 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

.

11. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 348,496 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 103.50 บาท ลดลง -23.5 บาท  หรือ ลดลง -18.5% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.4%

– PE เท่ากับ 8.6เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

12. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,550 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 56.50 บาท ลดลง -12.75 บาท  หรือ ลดลง -18.4% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3%

– PE เท่ากับ 32.49เท่า, P/B เท่ากับ 2.38 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

13. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 892,594 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง -6.75 บาท  หรือ ลดลง -17.8% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -6.0%

– PE เท่ากับ 8.85เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

14. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 205,840 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 73.00 บาท ลดลง -15.75 บาท  หรือ ลดลง -17.7% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.0%

– PE เท่ากับ 82.46เท่า, P/B เท่ากับ 1.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

15. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,358 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 28.75 บาท ลดลง -5.5 บาท  หรือ ลดลง -16.1% จาก 34.25 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8%

– PE เท่ากับ 35.28เท่า, P/B เท่ากับ 4.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

16. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,167 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 16.80 บาท ลดลง -2.7 บาท  หรือ ลดลง -13.8% จาก 19.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.8%

– PE เท่ากับ 9.99เท่า, P/B เท่ากับ 1.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

17. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 399,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 333.00 บาท ลดลง -53 บาท  หรือ ลดลง -13.7% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.9%

– PE เท่ากับ 13.53เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

18. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 282,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 23.50 บาท ลดลง -3.5 บาท  หรือ ลดลง -13% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.7%

– PE เท่ากับ 20.94เท่า, P/B เท่ากับ 2.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

19. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 108,633 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 8.25 บาท ลดลง -1.1 บาท  หรือ ลดลง -11.8% จาก 9.35 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.8%

– PE เท่ากับ 37.76เท่า, P/B เท่ากับ 1.77 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

20. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 218,968 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 16/12/2565 ปิดที่ 40.00 บาท ลดลง -3.25 บาท  หรือ ลดลง -7.5% จาก 43.25 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว  (พ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -5.9%

– PE เท่ากับ 4.69เท่า, P/B เท่ากับ 1.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นSET50 #หุ้นเด้ง #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *