สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 9/9/65)

สำรวจ 20 อันดับแรก หุ้นมูลค่าตลาดสูงสุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากต้นปี 2565 (ณ วันที่ 9/9/65)

วันนี้เอาข้อมูลหุ้นใหญ่ๆ มาฝากกัน โดยเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากสุด 20 อันดับแรก ณ วันที่ 9/9/2565 และเมื่อมาดูมูลค่าตลาดของทั้ง 20 ตัว อยู่ที่ 9.50 ล้านล้านบาท คิดเป็น 48% ของมูลค่าตลาดโดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% จากต้นปี

.

ลองไปดูหุ้นรายตัวกันดีกว่า ว่าทั้ง 20 หุ้นใหญ่ตอนนี้มีมูลค่าตลาดเท่าไหร่ และราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา

.

.

1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,049,690 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 36.75 บาท ลดลง -1.25 บาท หรือ ลดลง -3.3% จาก 38.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.08เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

2. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,035,713 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 72.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 18.9% จาก 61.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 10.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

3. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 833,251 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 668 บาท เพิ่มขึ้น 256 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 62.1% จาก 412.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 80.66เท่า, P/B เท่ากับ 17.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

4. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 662,923 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 56.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 23.5% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 69.37เท่า, P/B เท่ากับ 6.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

5. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 647,108 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 163 บาท เพิ่มขึ้น 45 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 38.1% จาก 118.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.61เท่า, P/B เท่ากับ 1.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

6. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 572,535 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 192.5 บาท ลดลง -37.5 บาท หรือ ลดลง -16.3% จาก 230.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.14เท่า, P/B เท่ากับ 6.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

7. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 538,986 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 60 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 59.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 36.78เท่า, P/B เท่ากับ 5.14 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

8. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 472,787 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 29.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 29.3% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 42.01เท่า, P/B เท่ากับ 5.44 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

9. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 424,800 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 354 บาท ลดลง -32 บาท หรือ ลดลง -8.3% จาก 386.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.52เท่า, P/B เท่ากับ 1.11 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

10. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 378,247 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 35.75 บาท ลดลง -6.25 บาท หรือ ลดลง -14.9% จาก 42.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 26.47เท่า, P/B เท่ากับ 1.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

.

11. SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 375,432 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 111.5 บาท ลดลง -15.5 บาท หรือ ลดลง -12.2% จาก 127.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.34เท่า, P/B เท่ากับ 0 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

12. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 353,030 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 149 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% จาก 142.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.71เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

13. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 330,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 27.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 27.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.51เท่า, P/B เท่ากับ 3.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.70%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl

.

14. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 324,510 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 87 บาท ลดลง -9 บาท หรือ ลดลง -9.4% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 54.46เท่า, P/B เท่ากับ 9.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

15. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 306,306 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 68.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% จาก 56.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 42.81เท่า, P/B เท่ากับ 4.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

16. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 256,739 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 134.5 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.7% จาก 121.50 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.4เท่า, P/B เท่ากับ 0.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

17. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 245,763 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 40.75 บาท เพิ่มขึ้น 8.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 27.3% จาก 32.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 87.15เท่า, P/B เท่ากับ 4.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

18. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,295 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 74 บาท ลดลง -6.25 บาท หรือ ลดลง -7.8% จาก 80.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 22.68เท่า, P/B เท่ากับ 5.81 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

19. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,184 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 55.25 บาท ลดลง -14 บาท หรือ ลดลง -20.2% จาก 69.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 32เท่า, P/B เท่ากับ 2.4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

20. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 222,219 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 9/9/2565 ปิดที่ 15.9 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 20.5% จาก 13.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.97เท่า, P/B เท่ากับ 0.61 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.
.

Reference
– https://www.set.or.th

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #มูลค่าตลาด #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *