21 หุ้นติดกัญชง กลุ่มหุ้นที่มีแผนจะขยายธุรกิจกัญชง

21 หุ้นติดกัญชง กลุ่มหุ้นที่มีแผนจะขยายธุรกิจกัญชง

ในรอบ 3 เดือนแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา หนึ่งในเรื่องที่ปลุกกระแสการลงทุนในตลาดหุ้น คงหนีไม่พ้น เรื่องของกัญชง (Hemp) ที่ได้รับอนุญาตนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ทำให้มีหุ้นหลากหลายบริษัทที่ได้รับอานิสงค์จากการอนุญาตดังกล่าว คึกคัก ปรับตัวเพิ่มขึ้น

.

ซึ่งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่น่าจะได้รับอานิสงค์จากกัญชง ตอนนี้จะมีอยู่ 21 ตัว โดยมูลค่าตลาดรวมของหุ้นกลุ่มนี้ ณ วันที่ 9/4/2564 อยู่ที่ 7.9 แสนล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.4 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22% (ในขณะที่มูลค่าตลาดรวม +8.8%)

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดู ภาพรวมของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กัญชง ณ ตอนนี้มีอะไรกันบ้าง โดยไล่ตั้งแต่ต้นน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ และที่สำคัญราคาในตอนนี้ (09/4/2564) วิ่งฟินกัญชากันไปขนาดไหนกันแล้วบ้าง

.

📌 โดยหุ้นในกลุ่มต้นน้ำ/กลางน้ำ ประกอบด้วย 6 หุ้น คือ

.

1. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.56 บาท เพิ่มขึ้น 3.49 บาท จาก 1.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 326.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 12.2%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fXseds

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 18 บาท เพิ่มขึ้น 8.7 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 93.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 69 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 16.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 20.25 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 76.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 20.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

4. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 7.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 52.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 11 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 18.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

.

5. DOD : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 13.1 บาท เพิ่มขึ้น 4.3 บาท จาก 8.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 38 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 8.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YtObH0

.

6. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 1.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

📌 หุ้นในกลุ่มปลายน้ำ มีทั้งหมด 15 ตัว แยกออกเป็น 4 ลักษณะธุรกิจ ดังนี้

.

🥤 ธุรกิจเครื่องดื่ม 5 ตัว ประกอบด้วย

7. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท จาก 9.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 35 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 10.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Mlp7j2

.

8. SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 7.7 บาท จาก 19.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 11.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NV3c2H

.

9. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 7.55 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 24 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 14.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39zdf5D

.

10. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 127.5 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาท จาก 114.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 11.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 36 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 20.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

11. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 34 บาท ลดลง 1.5 บาท จาก 35.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 4.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 13.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

💄 ธุรกิจเครื่องสำอาง 3 ตัว ประกอบด้วย

12. DDD : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 23.1 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 18.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 43 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 12.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3csQyC9

.

13. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 4.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.2 บาท จาก 3.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 28 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 10.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3j9jWP5

.

14. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 14.70 บาท เพิ่มขึ้น 5.70 บาท จากราคา IPO 9 บาท เมื่อ 19-2-2564 หรือ เพิ่มขึ้น 63.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 53 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 17.4

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP

.

🍲 ธุรกิจอาหาร 3 ตัว ประกอบด้วย

15. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 21.7 บาท เพิ่มขึ้น 11.9 บาท จาก 9.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 121.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 14 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 9.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

16. XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 13.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.1 บาท จาก 11.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 18.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 24.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tcPTds

.

17. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 29.5 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท จาก 26.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 7.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

💊 ธุรกิจสุขภาพ / อาหารเสริม 4 ตัว ประกอบด้วย

18. IP : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 21.9 บาท เพิ่มขึ้น 8.8 บาท จาก 13.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 117 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 13.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rmxVnR

.

19. SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 7.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.85 บาท จาก 6.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ -48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36xJiRA

.

20. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 2 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 5.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 21 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 11.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

21. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 9-4-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.2 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 47.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 46 เท่า และมีอัตรากำไรสุทธิจากงวดดำเนินงานล่าสุดที่ 13.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

คาดว่าจะมีอีกหลากหลายบริษัท ที่กำลังมีแผนจะขยายธุรกิจมายังกัญชงเช่นเดียวกัน คงต้องติดตามกันต่อไปว่า หุ้นตัวไหนสามารถหยิบธีมกัญชงมาดำเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *