21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD
วันที่ 21-31 มีนาคม ปี 2565

21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XDวันที่ 21-31 มีนาคม ปี 2565

มาต่อกันกับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 21-31 มี.ค.2565 ที่มีจำนวน 21 หุ้น ลองไปไล่ดูกันครับว่า หุ้นปันผลรอบนี้มีบริษัทอะไรบ้าง
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.

.

📣 XD วันที่ 21 มี.ค. 2565

.

1. ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,280 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 ADD มีราคาปิดที่ 33 บาท, PE 53.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYcLtw

.

2. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,123 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 KCE มีราคาปิดที่ 58.5 บาท, PE 28.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.71 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

3. SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,092 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.007 บาทและปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 SEAOIL มีราคาปิดที่ 4.76 บาท, PE 13.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.15 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nW8YQ3

.

4. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,899 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 21 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 SPCG มีราคาปิดที่ 17.9 บาท, PE 7.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.47 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

📣 XD วันที่ 21 มี.ค. 2565

.

5. FN : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,860 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.004 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 FN มีราคาปิดที่ 2.86 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BFrceA

.

6. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,140 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 FSS มีราคาปิดที่ 5.4 บาท, PE 10.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.82 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

.

7. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,848 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 THG มีราคาปิดที่ 60 บาท, PE 38.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

8. TMILL : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,603 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 TMILL มีราคาปิดที่ 4.02 บาท, PE 14.22 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w62T9k

.

9. TSTE : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,702 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 TSTE มีราคาปิดที่ 7.05 บาท, PE 18.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.84 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ieURlI

.

📣 XD วันที่ 23 มี.ค. 2565

.

10. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,840 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 NTV มีราคาปิดที่ 36.5 บาท, PE 36.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs

.

11. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,438 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 3 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 RCL มีราคาปิดที่ 50 บาท, PE 2.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 12.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

.

📣 XD วันที่ 24 มี.ค. 2565

.

12. LEE : บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,471 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 LEE มีราคาปิดที่ 2.68 บาท, PE 18.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.82 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/34GzyXH

.

13. SPG : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,003 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 SPG มีราคาปิดที่ 17.4 บาท, PE 13.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ywNCfu

.

14. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,741 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 STEC มีราคาปิดที่ 13.6 บาท, PE 29.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.84 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

.

15. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,800 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 TQM มีราคาปิดที่ 43 บาท, PE 28.97 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.82 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

.

16. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,323 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 TTA มีราคาปิดที่ 11.7 บาท, PE 5.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

📣 XD วันที่ 25 มี.ค. 2565

.

17. BE8 : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,350 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 BE8 มีราคาปิดที่ 31.75 บาท, PE 77.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.19 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3A2C85z

.

18. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,766 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 TNITY มีราคาปิดที่ 12.9 บาท, PE 11.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.63 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3duOOaq

.
📣 XD วันที่ 29 มี.ค. 2565

.

19. DCON : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,747 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาท วันที่ขึ้น XD 29 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 DCON มีราคาปิดที่ 0.51 บาท, PE 23.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ejFtUv

.

📣 XD วันที่ 30 มี.ค. 2565

.

20. CPI : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,417 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 CPI มีราคาปิดที่ 3.82 บาท, PE 8.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e1EaKa

.

📣 XD วันที่ 31 มี.ค. 2565

.

21. AYUD : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,057 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.77 บาท วันที่ขึ้น XD 31 มี.ค. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 11/3/2565 AYUD มีราคาปิดที่ 41.25 บาท, PE 13.05 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2WbiAw6

.


📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.
❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *