21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD ก่อนหยุดสงกรานต์ (วันที่ 1-12 เม.ย.65)

21 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD ก่อนหยุดสงกรานต์ (วันที่ 1-12 เม.ย.65)

สำหรับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ก่อนหยุดสงกรานต์นี้ มีทั้งหมด 21 หุ้น
ลองไปไล่ดูกันครับว่า หุ้นปันผลรอบนี้มีบริษัทอะไรบ้าง
.
(ข้อมูลเรียงลำดับตามวันขึ้น XD)
.
📌 ! ฝากให้คิด !


หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาจะปรับตัวลดลง (ส่วนใหญ่จจะปรับตัวลดลงประมาณอัตราปันผลที่ได้รับ) จากความต้องการหุ้นนั้นลดลง เนืองจากไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.

.

📣 XD วันที่ 1 เม.ย. 2565

.

1. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,879 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.047 บาท วันที่ขึ้น XD 1 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 COTTO มีราคาปิดที่ 2.16 บาท, PE 22.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38tCpSy

.

2. Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,460 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.31 บาท วันที่ขึ้น XD 1 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 Q-CON มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 17.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5bLsK

.

📣 XD วันที่ 4 เม.ย. 2565
.

3. CEN : บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,533 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 4 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 CEN มีราคาปิดที่ 3.4 บาท, PE 7.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vDncqW

.

4. TCOAT : บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 302 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 4 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 TCOAT มีราคาปิดที่ 28.75 บาท, PE 68.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hsZ2tK

.

📣 XD วันที่ 5 เม.ย. 2565
.

5. AYUD : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,517 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.77 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 AYUD มีราคาปิดที่ 45 บาท, PE 14.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.71 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2WbiAw6

.

6. CHAYO : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,838 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.002 บาทและปันผลเป็นหุ้น 30 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 CHAYO มีราคาปิดที่ 11.7 บาท, PE 54.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3eC1U

.

7. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,194 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 DCC มีราคาปิดที่ 2.98 บาท, PE 15.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.51 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

.

8. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 242,550 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 SCGP มีราคาปิดที่ 56.5 บาท, PE 29.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.71 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

📣 XD วันที่ 7 เม.ย. 2565
.

9. GPI : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,152 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 GPI มีราคาปิดที่ 1.92 บาท, PE 37.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.56 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zDmMDf

.

10. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 457,200 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 10 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 SCC มีราคาปิดที่ 381 บาท, PE 9.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.84 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.62 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

11. SMPC : บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,283 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.47 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 SMPC มีราคาปิดที่ 13.6 บาท, PE 10.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hjWhwr

.


.

📣 XD วันที่ 8 เม.ย. 2565

.

12. ATP30 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,419 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 ATP30 มีราคาปิดที่ 2.08 บาท, PE 42.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.44 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zNwyDQ

.

13. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 76,457 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 BANPU มีราคาปิดที่ 11.3 บาท, PE 7.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.54 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rv6M1n

.

14. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,592 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 BPP มีราคาปิดที่ 16.6 บาท, PE 16.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

📣 XD วันที่ 11 เม.ย. 2565
.

15. CHEWA : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,237 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.026 บาท วันที่ขึ้น XD 11 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 CHEWA มีราคาปิดที่ 0.97 บาท, PE 17.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JLc2YF

.

16. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,599 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 11 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 PSL มีราคาปิดที่ 17.7 บาท, PE 6.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 9.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

17. QTC : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,132 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 11 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 QTC มีราคาปิดที่ 6.25 บาท, PE 16.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3NvqKFM

.

📣 XD วันที่ 12 เม.ย. 2565
.

18. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,560 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.125 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 29 เม.ย. 65

– วันที่ 25/3/2565 GC มีราคาปิดที่ 12.8 บาท, PE 13.54 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2HTrRly

.

19. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,742 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 IT มีราคาปิดที่ 18.4 บาท, PE 32.84 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zCiSKP

.

20. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,739 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 S11 มีราคาปิดที่ 6.1 บาท, PE 9.35 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.62 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

21. UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,626 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2564 – 31 ธ.ค.2564 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.112 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 65

– วันที่ 25/3/2565 UKEM มีราคาปิดที่ 2.26 บาท, PE 22.6 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LlpL93

.

❗หมายเหตุ :
1. ย้ำอีกครั้งครับ วันทื่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่วันที่จ่ายปันผลนะครับ
2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
3.%ปันผลที่นำมาแสดง เป็น %ปันผลที่นำมาจากเว็ปตลาดหลักทรัพย์ (set.or.th) ซึ่งเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้ไม่ตรงกับอัตราปันผ่ที่จะได้ในรอบนี้
..
Reference– https://www.set.or.th /
.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.comfacebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspirationyoutube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *