เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 3/4/2566 เทียบกับสิ้นปี 65

เช็คผลตอบแทนราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 3/4/2566 เทียบกับสิ้นปี 65

หุ้นโรงไฟฟ้า แม้จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Defensive Stock ที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างสม่ำเสมอ ตามมาด้วยการจ่ายปันผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

.

แต่ดูจากราคาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าปีนี้ ที่ส่วนใหญ่ยังคงปิดปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 65 (ที่จริงหลายโรงก็ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปีที่แล้ว)

.

ซึ่งเมื่อดูจากราคาหุ้น ณ วันที่ 3 เม.ย.66 เทียบกับสิ้นปี 65 มีหุ้นเพียง 2 ตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกนั้นที่เหลืออีก 20 ตัวต่างปิดปรับตัวลดลง (1 ตัว ราคาไม่เปลี่ยนแปลง)

.

ในส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากสุด 3 อันดับแรก คือ GUNKUL (-23%), EA (-21.6%) และ EP (-19.4%)

.

ตอนนี้ลองไปเช็คกันดีกว่าครับว่า ทั้ง 23 หุ้นโรงไฟฟ้า ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา

.

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,318 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 4.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 3.92 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 71.09เท่า, P/B เท่ากับ 3.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,579 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 40.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.55 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,051 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 0.66 บาท ลดลง 0 บาท หรือ ลดลง 0% จาก 0.66 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 27.13เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,224 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 3.36 บาท ลดลง -0.04 บาท หรือ ลดลง -1.2% จาก 3.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 10.03เท่า, P/B เท่ากับ 0.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,871 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 2.30 บาท ลดลง -0.04 บาท หรือ ลดลง -1.7% จาก 2.34 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 6.73เท่า, P/B เท่ากับ 0.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,764 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 16.00 บาท ลดลง -0.4 บาท หรือ ลดลง -2.4% จาก 16.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 8.49เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,932 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 9.95 บาท ลดลง -0.25 บาท หรือ ลดลง -2.5% จาก 10.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 11.01เท่า, P/B เท่ากับ 0.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 618,924 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 52.75 บาท ลดลง -2.5 บาท หรือ ลดลง -4.5% จาก 55.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 54.2เท่า, P/B เท่ากับ 5.59 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,570 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 13.80 บาท ลดลง -0.7 บาท หรือ ลดลง -4.8% จาก 14.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 6.28เท่า, P/B เท่ากับ 0.8 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,918 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 3.90 บาท ลดลง -0.2 บาท หรือ ลดลง -4.9% จาก 4.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 32.85เท่า, P/B เท่ากับ 1.18 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,086 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 1.63 บาท ลดลง -0.09 บาท หรือ ลดลง -5.2% จาก 1.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 89.62เท่า, P/B เท่ากับ 1.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,802 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 9.45 บาท ลดลง -0.55 บาท หรือ ลดลง -5.5% จาก 10.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 9.06เท่า, P/B เท่ากับ 1.52 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,969 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 4.14 บาท ลดลง -0.26 บาท หรือ ลดลง -5.9% จาก 4.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 29.95เท่า, P/B เท่ากับ 0.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

 1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,283 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 4.54 บาท ลดลง -0.3 บาท หรือ ลดลง -6.2% จาก 4.84 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 191,742 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 68.00 บาท ลดลง -5 บาท หรือ ลดลง -6.8% จาก 73.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 215.09เท่า, P/B เท่ากับ 1.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,748 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 6.85 บาท ลดลง -0.6 บาท หรือ ลดลง -8.1% จาก 7.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 15.87เท่า, P/B เท่ากับ 0.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,656 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 4.14 บาท ลดลง -0.42 บาท หรือ ลดลง -9.2% จาก 4.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 13.81เท่า, P/B เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,865 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 155.50 บาท ลดลง -17 บาท หรือ ลดลง -9.9% จาก 172.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 30.51เท่า, P/B เท่ากับ 0.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,737 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 38.50 บาท ลดลง -4.25 บาท หรือ ลดลง -9.9% จาก 42.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 14.48เท่า, P/B เท่ากับ 0.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,201 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 2.28 บาท ลดลง -0.42 บาท หรือ ลดลง -15.6% จาก 2.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 17.92เท่า, P/B เท่ากับ 1.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,171 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 3.40 บาท ลดลง -0.82 บาท หรือ ลดลง -19.4% จาก 4.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 283,480 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 76.00 บาท ลดลง -21 บาท หรือ ลดลง -21.6% จาก 97.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 37.28เท่า, P/B เท่ากับ 7.28 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.40%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,885 ล้านบาท]
 • โดยราคาหุ้น วันที่ 3/4/2566 ปิดที่ 4.04 บาท ลดลง -1.21 บาท หรือ ลดลง -23% จาก 5.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565
 • PE เท่ากับ 11.92เท่า, P/B เท่ากับ 2.56 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

❗ หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
 2. ตกหล่นหุ้นตัวไหนไป ต้องขออภัยด้วยนะครับ

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *