เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า วันที่ 07/11/2565 เทียบต้นปี ใครมีประจุไฟบวกหรือลบกันบ้าง

เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า วันที่ 07/11/2565 เทียบต้นปี ใครมีประจุไฟบวกหรือลบกันบ้าง

แม้หุ้นโรงไฟฟ้าปีนี้ ราคาจะปรับตัวลดลงไปบ้าง แต่เกือบทุกบริษัทก็ยังสามารถปิดงบกำไรได้ และมีไม่น้อยเลยที่สามารถทำกำไรเติบโต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

.

โดยราคาหุ้น ณ วันที่ 7/11/2565 ที่ผ่านมา มีโรงไฟฟ้าหลายตัวที่อัตราปันผลปรับขึ้นไปจนน่าสนใจ อยู่ระหว่าง 4-7%

.

ซึ่งหุ้นที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี มีอยู่ 4 หุ้นด้วยกัน คือ

  1. ETC ราคาปิด 3.36 บาท (%YTD : +13.5%)
  2. GULF ราคาปิด 50.50 บาท (%YTD : +10.4%)
  3. CKP ราคาปิด 5.05 บาท (%YTD : +1.0%)
  4. EA ราคาปิด 96.75 บาท (%YTD : +0.8%)

.

นอกนั้นปรับตัวลดลง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าเทียบกับราคาเมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา มีหลายตัวราคาเริ่มมขยับขึ้นกันแล้ว

.

ลองไปดูกันทั้ง 23 หุ้นโรงไไฟ้า ใครยังมีประจุบวก ประจุลบ กันบ้าง

.

.

1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,526 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 13.5% จาก 2.96 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.70%

– PE เท่ากับ 39.47เท่า, P/B เท่ากับ 2.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

2. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 592,524 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 50.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 10.4% จาก 45.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลง

– PE เท่ากับ 62เท่า, P/B เท่ากับ 5.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

3. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,053 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1% จาก 5.00 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.23%

– PE เท่ากับ 18.16เท่า, P/B เท่ากับ 1.66 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

4. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 360,878 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 96.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.8% จาก 96.00 บาท เมื่อต้นปี / อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.26%

– PE เท่ากับ 60.56เท่า, P/B เท่ากับ 10.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

5. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,453 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 4.04 บาท ลดลง -0.04 บาท  หรือ ลดลง -1% จาก 4.08 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวลดลง -0.98%

– PE เท่ากับ 24.07เท่า, P/B เท่ากับ 1.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

6. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,762 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 170.5 บาท ลดลง -5 บาท  หรือ ลดลง -2.8% จาก 175.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลง

– PE เท่ากับ 16.79เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

7. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,633 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 5.25 บาท ลดลง -0.35 บาท  หรือ ลดลง -6.2% จาก 5.60 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.94%

– PE เท่ากับ 19.6เท่า, P/B เท่ากับ 3.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.50%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

8. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,631 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 40.75 บาท ลดลง -4.25 บาท  หรือ ลดลง -9.4% จาก 45.00 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวลดลง -0.61%

– PE เท่ากับ 12.08เท่า, P/B เท่ากับ 0.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

9. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,021 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 15.1 บาท ลดลง -2.1 บาท  หรือ ลดลง -12.2% จาก 17.20 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.34%

– PE เท่ากับ 10.07เท่า, P/B เท่ากับ 0.94 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

10. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 89,286 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง -6.25 บาท  หรือ ลดลง -15.4% จาก 40.50 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.48%

– PE เท่ากับ 188.81เท่า, P/B เท่ากับ 2.88 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

11. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,574 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 2.16 บาท ลดลง -0.46 บาท  หรือ ลดลง -17.6% จาก 2.62 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.89%

– PE เท่ากับ 8.62เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

12. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,350 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 9.75 บาท ลดลง -2.25 บาท  หรือ ลดลง -18.8% จาก 12.00 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.09%

– PE เท่ากับ 10.84เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

.

13. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,224 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 3.36 บาท ลดลง -0.8 บาท  หรือ ลดลง -19.2% จาก 4.16 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลง

– PE เท่ากับ 7.73เท่า, P/B เท่ากับ 0.9 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

14. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,679 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 4.88 บาท ลดลง -1.27 บาท  หรือ ลดลง -20.7% จาก 6.15 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวลดลง -0.41%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.24%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

15. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,489 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 10 บาท ลดลง -2.7 บาท  หรือ ลดลง -21.3% จาก 12.70 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.01%

– PE เท่ากับ 9.08เท่า, P/B เท่ากับ 1.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

16. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,882 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 2.74 บาท ลดลง -0.76 บาท  หรือ ลดลง -21.7% จาก 3.50 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลง

– PE เท่ากับ 18.75เท่า, P/B เท่ากับ 2.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.74%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

17. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,675 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 13.9 บาท ลดลง -4.5 บาท  หรือ ลดลง -24.5% จาก 18.40 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.46%

– PE เท่ากับ 6.36เท่า, P/B เท่ากับ 0.84 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

.

18. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,991 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 4.28 บาท ลดลง -1.42 บาท  หรือ ลดลง -24.9% จาก 5.70 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวลดลง -0.93%

– PE เท่ากับ 4.01เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

19. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 19,145 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 0.7 บาท ลดลง -0.25 บาท  หรือ ลดลง -26.3% จาก 0.95 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลง

– PE เท่ากับ 11.91เท่า, P/B เท่ากับ 0.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

20. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 183,282 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 65 บาท ลดลง -23.75 บาท  หรือ ลดลง -26.8% จาก 88.75 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.84%

– PE เท่ากับ 45.37เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

21. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,207 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 4.64 บาท ลดลง -2.16 บาท  หรือ ลดลง -31.8% จาก 6.80 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.31%

– PE เท่ากับ 7.15เท่า, P/B เท่ากับ 0.51 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

22. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,483 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 1.94 บาท ลดลง -1.14 บาท  หรือ ลดลง -37% จาก 3.08 บาท เมื่อต้นปี / แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.43%

– PE เท่ากับ 17.89เท่า, P/B เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

23. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,989 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/11/2565 ปิดที่ 7.45 บาท ลดลง -4.65 บาท  หรือ ลดลง -38.4% จาก 12.10 บาท เมื่อต้นปี / และเมื่อเทียบกับต้นเดือน พ.ย. ยังปรับตัวลดลง -1.97%

– PE เท่ากับ 39.89เท่า, P/B เท่ากับ 1.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงไฟฟ้า #หุ้นปันผล #defensivestocks #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *