กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 24 หุ้น กลุ่มโรงพยาบาล และผลตอบแทนราคาเทียบกับต้นปี 65

กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 24 หุ้น กลุ่มโรงพยาบาล และผลตอบแทนราคาเทียบกับต้นปี 65

หุ้นโรงพยาบาล หรือหุ้นกลุ่มการแพทย์ (HELTH) ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่ครึ่งแรกของปี 2565 ที่ผ่านมา ทำผลการดำเนินงานและผลตอบแทนราคาหุ้น เพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่นสวนทางตลาดภาพรวม

.

โดยเมื่อดูดัชนีหุ้นกลุ่มการแพทย์ (HELTH) ณ วันที่ 2/9/65 ปิดที่ 7,315.96 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นปีถึง 27% จาก 5,752.41 จุด ซึ่งเมื่อเทียบกับดัชนี SET ปิดที่ 1,622.15 ปรับตัวลดลงมา -2% เมื่อเทียบกับต้นปี

.

ในขณะที่ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลทั้ง 24 ตัว มีกำไรสุทธิรวม 6 เดือนแรกของปีนี้ เท่ากับ 22,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,848 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 166% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 8,341 ล้านบาท

.

และเมื่อตามไปส่องดูกำไรสุทธิของหุ้นโรงพยาบาลรายตัว นอกจากจะปิดกำไรทั้งหมด ก็ยังเติบโตได้อย่างโดดเด่นได้สองถึงสามหลัก บางตัวเติบโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์

.

ซึ่งปัจจัยหหลักที่ทำให้กำไรเติบโตได้ดี อย่างที่เรารู้กันทั้งในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวอร์ชั่นของ โอไมครอน และยังมีคนไข้ปกติที่เริ่มกลับเข้ามารักษามากขึ้น หลังจากที่ต้องชะลอการรักษาในช่วงโควิดหนัก ๆ ในปีที่แล้ว (รอบเดลต้า) อีกทั้ง ในส่วนหุ้นโรงพยาบาลใหญ่ๆ ก็เริ่มมีต่างชาติกลับมาเข้ามารักษาเพิ่มมากขึ้น หลังจากเปิดประเทศ เป็นต้น

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 2565 ทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาล พร้อมทั้งผลตอบแทนราคาหุ้นเมื่อเทียบกับต้นปี

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก หุ้นที่มีกำไรสทุธิมากสุดไปน้อยที่สุด)

.

.

1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 464,841 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 6,107.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 29.25 บาท เพิ่มขึ้น 27.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 41.31 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.35 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

2. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,132 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3,172.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 18.9 บาท ลดลง -6.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.51 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.47 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.35%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

3. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,920 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2,234.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2031 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.29 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.17 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

4. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 172,490 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,890.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 217 บาท เพิ่มขึ้น 53.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 61.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.86 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

5. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,191.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 11.92 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 476 บาท เพิ่มขึ้น 19.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.13 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.84 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD

.

6. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,400 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,185.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.99 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 54.5 บาท เพิ่มขึ้น 37.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.63 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

7. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 57,416 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 924.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 807.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 81.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.01 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

8. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,725 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 894.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.99 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.44 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.01 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 7.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

9. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,655 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 792.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0584 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 2.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.76 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

10. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,422 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 555.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.146 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 7.2 บาท เพิ่มขึ้น 51.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.65 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ

.

11. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,423 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 553.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 12.8 บาท ลดลง -1.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.52 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

12. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,593 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 543.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.95 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 9.8 บาท ลดลง -12.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 3.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.96 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe

13. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,667 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 375.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.09 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 2.9 บาท ลดลง -5.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.48 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

14. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,792 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 304.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,060.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 19.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 362 บาท เพิ่มขึ้น 20.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.01 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.79 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33eZTLh

.

15. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,468 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 281.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 460.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.36 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 18.4 บาท เพิ่มขึ้น 67.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.1 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.25 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

16. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,576 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 238.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.44 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 6.55 บาท เพิ่มขึ้น 7.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.88 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.01 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ

.

17. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,140 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 221.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.31 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 5.75 บาท ลดลง -2.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.38 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.24 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

18. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,010 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 179.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.84 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 11.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.58 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hOXSJM

.

19. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,908 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 143.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.96 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 19.4 บาท เพิ่มขึ้น 20.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.08 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.52 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw

.

20. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,947 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 123.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1974 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 7.45 บาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.5 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

21. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,360 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 101.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.63 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.36 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.85 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs

.

22. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,436 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 76.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 349.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.127 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 4.06 บาท เพิ่มขึ้น 52.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.45 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.45%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Ybqp2u

.

23. NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 50.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,049.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 5.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 60 บาท เพิ่มขึ้น 19.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.44 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DfWI48

.

24. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,691 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 46.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 2/9/2565 อยู่ที่ 87.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.33 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.93 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36pTbnR

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงพยาบาล #หุ้นกลุ่มการแพทย์ #กำไรสุทธิ #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *