เช็คผลตอบแทนราคา 24 หุ้น โรงพยาบาล
ประจำปี 2565

เช็คผลตอบแทนราคา 24 หุ้น โรงพยาบาลประจำปี 2565

หุ้นโรงพยาบาลถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยดัชนีกลุ่มการแพทย์ (HEALTH) ณ สิ้นปี 2565 ปิด ที่ 7,204.76 จุด เพิ่มขึ้น +25.2% หรือเพิ่มขึ้น 1,452.35 จุด จากจากต้นปีที่อยู่ที่ 5,752.41

.

โพสนี้จึงมาสรุปผลตอบแทนราคาทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาล ประจำปี 2565 มาให้ดูกันครับ

.

.

1. NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,180 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 118 บาท เพิ่มขึ้น 67.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 134.8% จาก 50.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.88เท่า, P/B เท่ากับ 2.63 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DfWI48

.

2. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,052 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 68.5 บาท เพิ่มขึ้น 31.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 83.9% จาก 37.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 29.04เท่า, P/B เท่ากับ 5.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

3. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,288 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 16.9 บาท เพิ่มขึ้น 5.9 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 53.6% จาก 11.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.39เท่า, P/B เท่ากับ 2.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

4. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,412 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 4.02 บาท เพิ่มขึ้น 1.36 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 51.1% จาก 2.66 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.69เท่า, P/B เท่ากับ 2.31 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Ybqp2u

.

5. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 168,516 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 212 บาท เพิ่มขึ้น 71 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 50.4% จาก 141.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 42.13เท่า, P/B เท่ากับ 9.33 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

6. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 53.75 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 35.2% จาก 39.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.39เท่า, P/B เท่ากับ 3.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU

.

7. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 460,868 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 29 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 23.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 38เท่า, P/B เท่ากับ 5.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

8. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,090 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 5.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 22.4% จาก 4.74 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 38.64เท่า, P/B เท่ากับ 2.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ

.

9. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,737 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 8.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 16.4% จาก 7.30 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 19.86เท่า, P/B เท่ากับ 3.68 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

10. TNH : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,660 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 37 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 13% จาก 32.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.6เท่า, P/B เท่ากับ 2.6 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DMthG5

.

11. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,798 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 92.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 11.7% จาก 83.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.05เท่า, P/B เท่ากับ 2.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36pTbnR

.

12. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,488 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 13.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 6.2% จาก 13.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 16.94เท่า, P/B เท่ากับ 4.76 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

.

.

13. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,533 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 16.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 5% จาก 16.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 8.5เท่า, P/B เท่ากับ 1.25 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw

.

14. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 40 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 4.6% จาก 38.25 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 24.12เท่า, P/B เท่ากับ 2.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs

.

15. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,927 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3% จาก 2.64 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 20.52เท่า, P/B เท่ากับ 2.57 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW

.

16. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,122 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 20.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 2% จาก 20.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.74เท่า, P/B เท่ากับ 4.19 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

17. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,880 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 305 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 300.00 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.25เท่า, P/B เท่ากับ 2.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33eZTLh

.

18. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,480 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% จาก 3.66 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 9.4เท่า, P/B เท่ากับ 5.58 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.41%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

19. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,709 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 12.6 บาท ลดลง 0 บาท  หรือ ลดลง 0% จาก 12.60 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.5เท่า, P/B เท่ากับ 3.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hOXSJM

.

20. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,303 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 6.05 บาท ลดลง -0.05 บาท  หรือ ลดลง -0.8% จาก 6.10 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 6.36เท่า, P/B เท่ากับ 1.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ

.

21. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,068 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 5.65 บาท ลดลง -0.25 บาท  หรือ ลดลง -4.2% จาก 5.90 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 12.19เท่า, P/B เท่ากับ 2.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

22. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,075 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 30.25 บาท ลดลง -2.5 บาท  หรือ ลดลง -7.6% จาก 32.75 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.08เท่า, P/B เท่ากับ 4.1 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 8.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH

.

23. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,943 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 2.72 บาท ลดลง -0.34 บาท  หรือ ลดลง -11.1% จาก 3.06 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 18.96เท่า, P/B เท่ากับ 2.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.39%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR

.

24. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,107 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2565 (วันที่ 30/12/2565) ปิดที่ 8.95 บาท ลดลง -2.25 บาท  หรือ ลดลง -20.1% จาก 11.20 บาท เมื่อต้นปี

– PE เท่ากับ 7.36เท่า, P/B เท่ากับ 1.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงพยาบาล #หุ้นการแพทย์ #HELTH #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *