25 หุ้น กลุ่มโลจิสติกส์ ทำธุรกิจประเภทใดบ้าง ?

25 หุ้น กลุ่มโลจิสติกส์ ทำธุรกิจประเภทใดบ้าง ?

หุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการเติบโต โดยเฉพาะในเรื่องของกำไร แต่ครั้นมาส่องหาหุ้นกลุ่มนี้เพื่อลงทุน กลับพบว่าอาจจะสับสนไปบ้าง เพราะบางหุ้นก็ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน และที่สำคัญบางธุรกิจก็ไม่ได้มีทีท่าว่า จะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้

.

โพสนี้จึงจะมาจัดหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์กันดูว่า แบ่งเป็นธุรกิจอะไรบ้าง เพราะแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการบริการ ทำให้มีความต่างทั้งในแง่กลุ่มลูกค้าและความสามารถในการทำกำไร

.

ซึ่งจาก 25 หุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์ที่ได้ยกมานี้ ได้จัดออกมาเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มขนส่งคน มี 7 หุ้น คือ AOT, BEM, BTS, BA, AAV, THAI และ NOK
 2. กลุ่มบริการโลจิสติกส์ มี 9 หุ้น คือ KEX, PRM, JWD, WICE, NYT, LEO, TSTE, SONIC, และ KWC
 3. กลุ่มขนส่งทางเรือ มี 9 หุ้น คือ RCL, PSL, TTA, III, VL, PORT, B, ASIMAR, JUTHA

.

ลองไปศึกษาดูว่า หุ้นโลจิสติกส์ในแต่ละกลุ่มทำธุรกิจอะไร อัตรากำไรสุทธิล่าสุด ตัวเลขพื้นฐานทางการลงทุนต่าง ๆ และที่สำคัญราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่กันบ้างเมื่อเทียบกับสิ้นปี 63 ที่ผ่านมา

.

(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่มเรียงตามมูลค่าตลาด ณ วันที่ 16/7/2564)

.

กลุ่มขนส่งคน

.

.

รายละเอียดแต่ละธุรกิจ ดังนี้

.

.

🚄 ✈ กลุ่มขนส่งคน

.

 1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 885,713 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การจัดการดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ให้บริการเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.32%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 7.11
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 60.5 บาท ลดลง -1.75 บาท จาก 62.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.4%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -165.52%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

 1. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 124,573 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.24%, PE เท่ากับ 66.55 และ P/B เท่ากับ 3.19
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 8.05 บาท ลดลง -0.25 บาท จาก 8.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -1.2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 9.61%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

 1. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 123,076 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.44%, PE เท่ากับ 26.32 และ P/B เท่ากับ 2
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 9.15 บาท ลดลง -0.15 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -2.1%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 12.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

.

🚄 ✈ กลุ่มขนส่งคน

.

 1. BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,260 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจสายการบิน สนามบิน และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 1.16
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 11.1 บาท เพิ่มขึ้น 4.7 บาท จาก 6.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 73.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.7%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -68.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SSFiaQ

.

 1. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,677 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โฮลดิ้งคัมปานี ถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 1.08
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 2.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.4%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -245.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

 1. THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,247 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : สายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างและภายในประเทศ โดยแยกการบริหารเป็น ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 0
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท จาก 3.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -290.27%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Bakvkj

.

.

🚄 ✈ กลุ่มขนส่งคน

.

7. NOK : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,519 ล้านบาท]

– ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจสายการบิน

– อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 0

– โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 1.04 บาท ลดลง -0.09 บาท จาก 1.13 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -29.7%

– ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -53.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2UUNwjy

.

กลุ่มบริการโลจิสติกส์

.

.

รายละเอียดแต่ละบริษัท ดังนี้

.

.

🚚 กลุ่มบริการโลจิสติกส์

.

 1. KEX : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 67,425 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนแบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภทในไทย โดยพัสดุลักที่จัดส่งได้แก่ สินค้าที่สั่งซื้อผ่าน E-Commerce และพัสดุที่ส่งระหว่างบุคคล และพัสดุและเอกสารของบริษัทต่างๆ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.56%, PE เท่ากับ 51.15 และ P/B เท่ากับ 6.14
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 39.25 บาท ลดลง -10 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -20.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 7.18%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QXM66c

.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,500 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรืออย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.68%, PE เท่ากับ 10.13 และ P/B เท่ากับ 2.03
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 6.75 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 8.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -3.6%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 29.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

 1. JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,014 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน เน้นกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการจัดการ เช่น สินค้าอันตราย และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.43%, PE เท่ากับ 46.87 และ P/B เท่ากับ 4.86
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 15.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.15 บาท จาก 8.35 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 85.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -1.3%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 13.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kkhfNl

.

.

🚚 กลุ่มบริการโลจิสติกส์

.

 1. WICE : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,584 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจรและการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ แบบ Door to Door และแบบ Exwork
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.40%, PE เท่ากับ 26.09 และ P/B เท่ากับ 6.82
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 10.1 บาท เพิ่มขึ้น 5.2 บาท จาก 4.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 106.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง 0%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 7.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kjvSQY

.

 1. NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,704 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย และยังมีบริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก
 • อัตราปันผล เท่ากับ 4.26%, PE เท่ากับ 24.75 และ P/B เท่ากับ 1.75
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 4.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.42 บาท จาก 3.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 23.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ThGmot

.

 1. LEO : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,360 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลกและให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.62%, PE เท่ากับ 48.06 และ P/B เท่ากับ 5.57
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 11.2 บาท เพิ่มขึ้น 5.35 บาท จาก 5.85 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 91.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 5.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36DiZcA

.

.

🚚 กลุ่มบริการโลจิสติกส์

.

 1. TSTE : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,683 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าคลังสินค้า
 • อัตราปันผล เท่ากับ 2.48%, PE เท่ากับ 18.19 และ P/B เท่ากับ 0.82
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 7.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท จาก 6.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 13.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ieURlI

.

 1. SONIC : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,486 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมทั้งคลังสินค้า
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.11%, PE เท่ากับ 31.51 และ P/B เท่ากับ 4
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 5 บาท เพิ่มขึ้น 3.48 บาท จาก 1.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 228.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.6%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 6.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3r7Neli

.

 1. KWC : บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,620 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1) พัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร 2) คลังสินค้า 3) รับฝากเอกสาร
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.52%, PE เท่ากับ 19.08 และ P/B เท่ากับ 2.26
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 269 บาท ลดลง -5 บาท จาก 274.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวลดลง -0.4%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 25.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xKITXz

.

กลุ่มขนส่งทางเรือ

.

.

รายละเอียดแต่ละธุรกิจ ดังนี้

.

.

🚢 กลุ่มขนส่งทางเรือ

.

 1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,581 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.93%, PE เท่ากับ 10.06 และ P/B เท่ากับ 3.76
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 42.55 บาท จาก 14.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 299.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 41.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,589 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเดินเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ และสินค้าพื้นฐาน คือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก สินแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 2.66
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 18.7 บาท เพิ่มขึ้น 11.1 บาท จาก 7.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 146.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -10.5%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 27.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,800 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โฮลดิ้งคอมปานี ลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ บริการนอกชายฝั่ง เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.14%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 1.59
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 14.7 บาท เพิ่มขึ้น 9.05 บาท จาก 5.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 160.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -13%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 3.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z1IQam

.

.

🚢 กลุ่มขนส่งทางเรือ

.

 1. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,679 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.78%, PE เท่ากับ 35.6 และ P/B เท่ากับ 5.55
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 12.7 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท จาก 6.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 96.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 12.16%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.

 1. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,920 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำมันดิบ 2.น้ำมันเตา 3.น้ำมันใส 4.น้ำมันหล่อลื่น และ 5.น้ำมันปาล์ม
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.13%, PE เท่ากับ 29.34 และ P/B เท่ากับ 2.11
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 2.22 บาท เพิ่มขึ้น 1.16 บาท จาก 1.06 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 109.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -7.5%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 3.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

.

 1. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,858 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก 3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
 • อัตราปันผล เท่ากับ 1.20%, PE เท่ากับ 30.11 และ P/B เท่ากับ 1.24
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 2.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท จาก 2.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -5.2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 1.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ib00LR

.

.

🚢 กลุ่มขนส่งทางเรือ

.

 1. B : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,403 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 48.08 และ P/B เท่ากับ 1.39
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 0.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.27 บาท จาก 0.41 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -6.8%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 147.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3km5pCm

.

 1. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 734 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น
 • อัตราปันผล เท่ากับ 3.40%, PE เท่ากับ 21.87 และ P/B เท่ากับ 1.65
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 2.92 บาท เพิ่มขึ้น 1.44 บาท จาก 1.48 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 97.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.8%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีอัตรากำไรสุทธิ (%Net Profit) 9.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA

.

 1. JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 418 ล้านบาท]
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1) บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเลของบริษัท ในเส้นทางประจำ 2) บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา 3) บริการรับจ้างบริหารเรือ 4) บริการขนของขี้นลงในเรือเดินทะเล 5) บริการซ่อมบำรุงและร้กษาตัวเรือ 6) บริการนายหน้าซี้อขายเรือ 7) รับเป็นตัวแทนเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าในประเทศไทย
 • อัตราปันผล เท่ากับ 0.00%, PE เท่ากับ 0 และ P/B เท่ากับ 4.04
 • โดยราคาหุ้นวันที่ 16-7-2564 ปิดที่ 0.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท จาก 0.71 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มิ.ย.) ปรับตัวลดลง -2%
 • ผลการดำเนินงานในงวดล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ -29.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3koTjZ9

.

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

#หุ้นกลุ่มโลจิสติกส์
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *