26 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-16 เม.ย. 2564

26 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-16 เม.ย. 2564

เข้าสู่เดือน เม.ย. ยังมีหุ้นทยอยจ่อขึ้น XD ต่อแถวรอคิวกันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเริ่มครึ่งเดือนแรก (1-16 เม.ย.2564) มีถึง 26 หุ้น โดยหุ้นที่น่าสนใจ เช่น

.

TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 1 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 TNITY มีราคาปิดที่ 6.65 บาท, PE 10.15 เท่า และอัตราปันผล 7.52 %

.

Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.46 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 Q-CON มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 21.58 เท่า และอัตราปันผล 7.48 %

.

STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 STGT มีราคาปิดที่ 40.25 บาท, PE 7.99 เท่า และอัตราปันผล 6.48 %

.

GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 GC มีราคาปิดที่ 7.25 บาท, PE 10.66 เท่า และอัตราปันผล 8.11 %

.

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 KGI มีราคาปิดที่ 4.6 บาท, PE 16.14 เท่า และอัตราปันผล 5.43 %

.

1. TNITY : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 1 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 TNITY มีราคาปิดที่ 6.65 บาท, PE 10.15 เท่า และอัตราปันผล 7.52 %

.

2. COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.029 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 COTTO มีราคาปิดที่ 1.6 บาท, PE 22.7 เท่า และอัตราปันผล 1.82 %

.

3. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.044 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 DCC มีราคาปิดที่ 2.56 บาท, PE 13.24 เท่า และอัตราปันผล 6.5 %

.

4. Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.46 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 Q-CON มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 21.58 เท่า และอัตราปันผล 7.48 %

.

5. SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 SQ มีราคาปิดที่ 2.2 บาท, PE 10.56 เท่า และอัตราปันผล 3.6 %

.

6. TCOAT : บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.9 บาท วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 TCOAT มีราคาปิดที่ 27.5 บาท, PE 23.76 เท่า และอัตราปันผล 3.33 %

.

7. TPS : บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท และปันผลเป็นหุ้น 5:1 วันที่ขึ้น XD 5 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 TPS มีราคาปิดที่ 2.98 บาท, PE 15.48 เท่า และอัตราปันผล 1.34 %

.

8. GPI : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 GPI มีราคาปิดที่ 1.84 บาท, PE 32.38 เท่า และอัตราปันผล 4.28 %

.

9. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 SCGP มีราคาปิดที่ 47.25 บาท, PE 31.41 เท่า และอัตราปันผล 0.95 %

.

10. SMPC : บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.43 บาท วันที่ขึ้น XD 7 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 SMPC มีราคาปิดที่ 11.4 บาท, PE 9.87 เท่า และอัตราปันผล 6.9 %

.

11. ATP30 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 ATP30 มีราคาปิดที่ 1.34 บาท, PE 31.8 เท่า และอัตราปันผล 1.98 %

.

12. CHEWA : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.021 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 CHEWA มีราคาปิดที่ 0.79 บาท, PE 8.36 เท่า และอัตราปันผล 2.55 %

.

13. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 8.5 บาท วันที่ขึ้น XD 8 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 SCC มีราคาปิดที่ 395 บาท, PE 13.85 เท่า และอัตราปันผล 3.55 %

14. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 9 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 BPP มีราคาปิดที่ 20 บาท, PE 16.46 เท่า และอัตราปันผล 3.28 %

.

15. STHAI : บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.098 บาท วันที่ขึ้น XD 9 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 STHAI มีราคาปิดที่ 0.01 บาท, PE NA และอัตราปันผล NA

*หุ้น STHAI ขึ้นเครื่องหมาย (SP, NP, NC)

SP หมายถึง ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเช่นเดียวกับเครื่องหมาย H แต่มีความเตือนแรงกว่า เพราะมีข่าวหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ หรือไม่ทำตามกฏหมายรวมทั้งไม่ส่งงบการเงิน

NP หมายถึง บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

NC หมายถึง บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

.

16. AIE : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 AIE มีราคาปิดที่ 1.74 บาท, PE 18.64 เท่า และอัตราปันผล 2.78 %

.

17. BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 BANPU มีราคาปิดที่ 12.4 บาท, PE NA และอัตราปันผล 2.48 %

.

18. PJW : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.125 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 PJW มีราคาปิดที่ 3.68 บาท, PE 18.26 เท่า และอัตราปันผล 3.42 %

.

19. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 S11 มีราคาปิดที่ 7.45 บาท, PE 9.3 เท่า และอัตราปันผล 3.33 %

.

20. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.195 บาท และปันผลเป็นหุ้น 15:1 วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 SA มีราคาปิดที่ 7.95 บาท, PE 16.19 เท่า และอัตราปันผล 2.38 %

.

21. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.75 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 STA มีราคาปิดที่ 46.5 บาท, PE 7.49 เท่า และอัตราปันผล 4.76 %

.

22. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 STGT มีราคาปิดที่ 40.25 บาท, PE 7.99 เท่า และอัตราปันผล 6.48 %

.

23. YUASA : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.441 บาท วันที่ขึ้น XD 12 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 YUASA มีราคาปิดที่ 19.3 บาท, PE 13.19 เท่า และอัตราปันผล 2.24 %

.

24. FTE : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 26/3/2564 FTE มีราคาปิดที่ 1.82 บาท, PE 18.04 เท่า และอัตราปันผล 3.3 %

.

25. GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 GC มีราคาปิดที่ 7.25 บาท, PE 10.66 เท่า และอัตราปันผล 8.11 %

.

26. KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 16 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 26/3/2564 KGI มีราคาปิดที่ 4.6 บาท, PE 16.14 เท่า และอัตราปันผล 5.43 %

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

  1. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น DCC ประกาศจ่ายปันผล 0.04บาท จากงวดดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563 (1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 1.72% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 6.5% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.121 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.17 (0.17/2.56 = 6.5%)

.
.

Reference

  • https://www.set.or.th

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *