27 หุ้นซิ่ง SET100 เพิ่มมากกว่า 20% ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

27 หุ้นซิ่ง SET100 เพิ่มมากกว่า 20% ณ สิ้นเดือน เม.ย.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

ดัชนี SET100 เมื่อวันที่ 30/4/2564 ปิดที่ 2,173.52 จุด เพิ่มขึ้น 6.7% หรือเพิ่มขึ้น 136.49 จุด จากสิ้นปี 2563 ที่ 2037.03 ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 จะปรับเพิ่มน้อยกว่าดัชนี SET เล็กน้อย ที่ 9.2% แต่หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัว กลับสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น กลายเป็นหุ้นซิ่งในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา

.

โดยจากจำนวนหุ้น SET100 มีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 74 ตัว ซึ่งหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเกิน 20% มีอยู่ถึง 27 ตัว โพสนี้จึงจะมาดูกันหน่อยว่า หุ้นซิ่งใน SET100 มีอะไรบ้างนะ

.

ข้อมูล 27 อันดับ ดูรายละเอียดได้ตามรูปเลยครับ
(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุด เทียบกับสิ้นปี 2563)

.

.

1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 40.75 บาท เพิ่มขึ้น 20.75 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 103.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 4.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 52.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 18.6 บาท เพิ่มขึ้น 9.3 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 100% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 71.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 73.75 บาท เพิ่มขึ้น 34.75 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 89.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 59.37 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

4. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 83.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 28.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 83.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

5. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 20.75 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 78.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

6. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 12 บาท เพิ่มขึ้น 4.9 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 69% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

7. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.68 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 66.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

8. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 7.7 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 44.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 13.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 45.31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

9. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 58.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.75 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 40.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 60.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

10. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 55.5 บาท เพิ่มขึ้น 15.75 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

11. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 55.75 บาท เพิ่มขึ้น 14.25 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 19.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 37.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

12. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 8.05 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 13% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

13. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 23.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

14. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 22.4 บาท เพิ่มขึ้น 5.4 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 52.7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

.

15. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 48 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 37 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 111.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

16. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 76.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.75 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

17. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 3.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

18. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.15 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.7% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

19. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 83.25 บาท เพิ่มขึ้น 17.5 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 2.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

20. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 20.1 บาท เพิ่มขึ้น 4.2 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

21. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 45 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท จาก 36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 3.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 46.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

22. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.15 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

23. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 43.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

24. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 462 บาท เพิ่มขึ้น 84 บาท จาก 378 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 15.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.24 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

25. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 9.2 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

26. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 119 บาท เพิ่มขึ้น 20.75 บาท จาก 98.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.47 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

27. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 105 บาท เพิ่มขึ้น 17.5 บาท จาก 87.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง 5.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

ในส่วนหุ้นอื่น ๆ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ประกอบด้วย

.

28. BPP 19.87%
29. AP 18.62%
30. KBANK 16.81%
31. SPRC 16.77%
32. MINT 16.5%
33. PTTGC 15.81%
34. ESSO 15.54%
35. TASCO 15.43%
36. STEC 14.17%
37. TOP 13.94%
38. CRC 13.82%
39. WHAUP 13.81%
40. INTUCH 13.33%
41. KKP 12.56%
42. BANPU 11.82%
43. BH 11.67%
44. IRPC 11.29%
45. WHA 11.18%
46. TU 11.03%
47. MBK 9.52%
48. CPN 9.42%
49. AEONTS 9.36%
50. LH 8.81%
51. MTC 8.47%
52. CPF 8.41%
53. TMB 8.33%
54. CPALL 7.3%
55. AMATA 6.13%
56. THANI 5.29%
57. TVO 5.19%
58. CKP 4.93%
59. MAJOR 4.92%
60. TISCO 4.52%
61. AWC 4.39%
62. BDMS 4.33%
63. TOA 2.99%
64. HMPRO 2.92%
65. TCAP 2.9%
66. QH 2.59%
67. BBL 2.53%
68. ACE 2.2%
69. BJC 2.16%
70. TPIPP 1.87%
71. KTB 1.8%
72. CK 1.2%
73. GULF 0.73%
74. OSP 0.7%

.

ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลงมี 18 ตัว ประกอบด้วย

.

1. DELTA -27.16%
2. GFPT -19.01%
3. BGRIM -11.86%
4. TQM -10.41%
5. JAS -8.81%
6. EGCO -8.31%
7. VGI -6.77%
8. TTW -6.45%
9. BAM -5.94%
10. PTT -5.88%
11. TRUE -5.23%
12. RATCH -4.72%
13. BTS -3.76%
14. PRM -3.75%
15. BEM -3.61%
16. ADVANC -2.84%
17. MEGA -2.8%
18. CBG -1.75%
19. DTAC -1.5%
20. GPSC -1.36%
21. SUPER -1.04%
22. PLANB -0.8%
23. AOT -0.4%

.

ทั้งในมีหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 2 ตัว คือ BCPG และ SPALI
และมีหุ้นน้องใหม่ คือ OR

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *