29 หุ้นซิ่ง SET100 เพิ่มมากกว่า 20% สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

29 หุ้นซิ่ง SET100 เพิ่มมากกว่า 20% สิ้นเดือน มี.ค.64 เทียบกับสิ้นปี 63

ชนี SET100 เมื่อวันที่ 31/3/2564 ปิดที่ 2,203.56 จุด เพิ่มขึ้น 8.2% หรือเพิ่มขึ้น 166.53 จุด จากสิ้นปี 2563 ที่ 2037.03 ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 จะปรับเพิ่มน้อยกว่าดัชนี SET เล็กน้อย ที่ 9.5% แต่หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัว กลับสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น กลายเป็นหุ้นซิ่งในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

.

โดยจากจำนวนหุ้น SET100 มีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 80 ตัว ซึ่งหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเกิน 20% มีอยู่ถึง 29 ตัว โพสนี้จึงจะมาดูกันหน่อยว่า หุ้นซิ่งใน SET100 มีอะไรบ้างนะ

.

ข้อมูล 29 อันดับ ดูรายละเอียดได้ตามรูปเลยครับ
(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุด)

.

1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 22.75 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 113.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 50 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 8.8 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 94.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 70 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 20.25 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 76.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

4. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 29 บาท เพิ่มขึ้น 11.7 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 67.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 53 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

5. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 64 บาท เพิ่มขึ้น 25 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 64.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

6. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 36.5 บาท เพิ่มขึ้น 12.8 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 63 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

7. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 3.74 บาท เพิ่มขึ้น 1.22 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 10 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

8. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 10.2 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

9. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 20 บาท เพิ่มขึ้น 6 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

10. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 39% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

11. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 56 บาท เพิ่มขึ้น 14.5 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

12. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 20.1 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

13. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 79 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 32.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

14. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 85.25 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.7% โดยมีค่า PE เท่ากับ 26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

15. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 20.6 บาท เพิ่มขึ้น 4.7 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

16. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 46.5 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท จาก 36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

17. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 145 บาท เพิ่มขึ้น 32 บาท จาก 113 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

18. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 111.5 บาท เพิ่มขึ้น 24 บาท จาก 87.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

19. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 32.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 63 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

20. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 62 บาท เพิ่มขึ้น 12.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

21. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 25.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.15 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25% โดยมีค่า PE เท่ากับ (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 63 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

22. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 15.8 บาท เพิ่มขึ้น 3.1 บาท จาก 12.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

.

23. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 22.4 บาท เพิ่มขึ้น 4.1 บาท จาก 18.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 63 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

24. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 20.8 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

25. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 58.25 บาท เพิ่มขึ้น 10.5 บาท จาก 47.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22% โดยมีค่า PE เท่ากับ 27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

26. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 15.3 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท จาก 12.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 175 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

27. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 6.5 บาท จาก 30.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% โดยมีค่า PE เท่ากับ 4856 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

28. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 9.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ (เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 63 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

29. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-3-2564 ปิดที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 37 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 103 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

ในส่วนหุ้นอื่น ๆ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ประกอบด้วย

30. MTC +19.9%
31. CPALL +18.9%
32. CHG +18.7%
33. TASCO +18.3%
34. KKP +17.9%
35. TOP +16.8%
36. PLANB +16.8%
37. AMATA +16.6%
38. PTTEP +16%
39. BANPU +14.5%
40. WHA +14.5%
41. TMB +13.9%
42. BH +13.3%
43. AP +13.1%
44. BJC +12.9%
45. ESSO +12.8%
46. CBG +12.7%
47. SCGP +12.7%
48. ORI +11.9%
49. AWC +11.8%
50. SPRC +11.8%
51. AOT +10.8%
52. CPF +10.3%
53. TCAP +10.1%
54. KTB +9.9%
55. TISCO +9.9%
56. CKP +9.4%
57. ACE +9.3%
58. VGI +9%
59. THANI +8.7%
60. TU +8.1%
61. BCH +8.1%
62. HMPRO +8%
63. CK +7.8%
64. LH +7.5%
65. PTTGC +7.3%
66. WHAUP +6.7%
67. BBL +6.3%
68. QH +6%
69. SCC +5.6%
70. BEM +5.4%
71. AEONTS +5.4%
72. SUPER +5.2%
73. GPSC +4.4%
74. SPALI +4.4%
75. BDMS +3.8%
76. BTS +3.8%
77. BCPG +3.5%
78. INTUCH +3.1%
79. TPIPP +2.3%
80. PRM +1.3%

.

ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลงมี 18 ตัว ประกอบด้วย

1. DELTA -40.3%
2. GFPT -14.8%
3. TQM -8.9%
4. JAS -8.2%
5. TVO -5.9%
6. BGRIM -5.7%
7. TOA -5.2%
8. TTW -4.8%
9. MEGA -4.2%
10. EGCO -3.6%
11. PTT -3.5%
12. RATCH -3.3%
13. GULF -2.2%
14. DTAC -1.5%
15. ADVANC -1.4%
16. TRUE -1.2%
17. BAM -0.9%
18. OSP -0.7%

.

ทั้งในมีหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตัว คือ IRPC
และมีหุ้นน้องใหม่ คือ OR

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *