29 หุ้นปันผล ขึ้น XD 2 พ.ค.2566 ชูยีลด์รอบนี้กว่า 7% (ณ ราคาวันที่ 28/4/2566)

29 หุ้นปันผล ขึ้น XD 2 พ.ค.2566 ชูยีลด์รอบนี้กว่า 7% (ณ ราคาวันที่ 28/4/2566)

สำหรับช่วงต้นเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้ แม้ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดทำการเพียง 2 วันเท่านั้น คือ วันที่ 2 และ 3 พ.ค. แต่กลับมีหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ถึง 80 ตัว

.

โพสนี้จึงคัดมาเฉพาะหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 2 พ.ค.66 ที่มีจำนวน 29 ตัว มาให้ดูกัน อีกทั้งจากทั้ง 29 ตัวดังกล่าว ได้มีการคัดพิเศษ ที่มียีลด์รอบปีมากกว่า 5% ให้เหลือจำนวน 8 หุ้น และยังชูยีลด์รอบนี้ถึงกว่า 6% มาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังกัน

ตามไปฟังได้ที่ https://youtu.be/eEEHX_uHJ-A

.

.

 1. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,743 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.18 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 AHC มีราคาปิดที่ 18.30 บาท, PE 10.13 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw

.

 1. AMARC : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,042 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 AMARC มีราคาปิดที่ 2.48 บาท, PE 71.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.03 %

.

 1. BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,663 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BAM มีราคาปิดที่ 13.20 บาท, PE 15.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.17 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YQS0tn

.

 1. BIS : บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,868 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.063 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BIS มีราคาปิดที่ 5.95 บาท, PE 33.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nrJ0Uk

.

 1. CHOTI : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,084 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 8.5 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CHOTI มีราคาปิดที่ 144.50 บาท, PE 10.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37Frrft

.

 1. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 581,656 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CPALL มีราคาปิดที่ 64.75 บาท, PE 43.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

 1. CPANEL : บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,560 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CPANEL มีราคาปิดที่ 9.75 บาท, PE 22.96 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.74 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k6DoNH

.

 1. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,765 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 DMT มีราคาปิดที่ 12.50 บาท, PE 18.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 9.19 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

.

 1. ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,109 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 ESSO มีราคาปิดที่ 8.70 บาท, PE 3.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 9.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gnveQj

.

 1. HTC : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,682 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.97 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 HTC มีราคาปิดที่ 33.25 บาท, PE 15.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.61 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3t1dhvo

.

 1. INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,600 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.106 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 INET มีราคาปิดที่ 5.20 บาท, PE 12.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3flWBZJ

.

 1. L&E : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 876 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.061 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 L&E มีราคาปิดที่ 1.78 บาท, PE 27.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.39 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.43 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jPKXZ0

.

 1. LHFG : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,667 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 LHFG มีราคาปิดที่ 1.07 บาท, PE 14.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Nu0p0

.

 1. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,032 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 LPH มีราคาปิดที่ 5.60 บาท, PE 12.49 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.46 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

.

 1. MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,443 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 MFEC มีราคาปิดที่ 7.80 บาท, PE 14.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fpfn2E

.

 1. MGT : บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,200 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24243
 • วันที่ 28/4/2566 MGT มีราคาปิดที่ 3.00 บาท, PE 14.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tATwul

.

 1. MODERN : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,280 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 MODERN มีราคาปิดที่ 3.04 บาท, PE 58.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kWYIHk

.

.

 1. MOSHI : บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,700 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 MOSHI มีราคาปิดที่ 49.00 บาท, PE 58.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.2 %

.

 1. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,440 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.816 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 NETBAY มีราคาปิดที่ 22.20 บาท, PE 26.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.66 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.68 %

.

 1. PIMO : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,272 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.042 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PIMO มีราคาปิดที่ 1.83 บาท, PE 12.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.3 %

.

 1. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,333 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.29 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PR9 มีราคาปิดที่ 19.50 บาท, PE 27.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

 1. PRAKIT : บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 774 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PRAKIT มีราคาปิดที่ 12.80 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.81 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38jQO6B

.

 1. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 76,210 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SAWAD มีราคาปิดที่ 55.50 บาท, PE 17.02 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

 1. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,509 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SC มีราคาปิดที่ 4.34 บาท, PE 7.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.92 %

0

.

 1. SCAP : บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,760 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SCAP มีราคาปิดที่ 28.25 บาท, PE 55.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.83 %

.

 1. SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,560 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.23 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SNNP มีราคาปิดที่ 23.50 บาท, PE 43.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.78 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

.

 1. SORKON : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,633 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SORKON มีราคาปิดที่ 5.05 บาท, PE 16.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.98 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.98 %

.

 1. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,455 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.26 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SVI มีราคาปิดที่ 9.50 บาท, PE 11.55 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.74 %

.

 1. THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,925 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.75 บาท วันที่ขึ้น XD 2 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 THIP มีราคาปิดที่ 32.50 บาท, PE 8.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.38 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.38 %

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลราคาในคลิปเป็นของวันที่ 21/4/2566 แต่ในโพสนี้ได้ update ราคา เป็นวันที่ 28/4/2566

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #หุ้นยีลด์สูง #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *