29 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 15-17 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้ถึง 9% (ณ ราคาวันที่ 10/03/2566)

29 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 15-17 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้ถึง 9% (ณ ราคาวันที่ 10/03/2566)

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 15-17 มี.ค. ซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 29 ตัว และยังมีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้่ เทียบกับราคาวันที่ 10 มี.ค.66 ที่ผ่านมา สูงสุดถึง 9%

.

และจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้คัดมา 6 อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ที่มีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้สูงตั้งแต่ 5% ขึ้นไป ไว้แล้ว สามารถตามไปดูว่ามีหุ้นอะไรบ้าง และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ที่

.

.

1. CWT : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,500 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.054 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 CWT มีราคาปิดที่ 2.38 บาท, PE 8.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ho3vPU

 . 

2. JCT : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,117 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 4 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 JCT มีราคาปิดที่ 82.75 บาท, PE 12.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3MzWbhz

 . 

3. KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,660 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 KBS มีราคาปิดที่ 6.10 บาท, PE 3.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 8.2 %

#N/A

 . 

4. KOOL : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,310 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 KOOL มีราคาปิดที่ 0.53 บาท, PE 31.85 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.89 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.89 %

#N/A

 . 

5. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,417 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.335 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 LALIN มีราคาปิดที่ 9.10 บาท, PE 6.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.99 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.68 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35CjxPD

 . 

6. MASTER : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 MASTER มีราคาปิดที่ 83.50 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.36 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.36 %

#N/A

 . 

7. PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 980 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 PDG มีราคาปิดที่ 3.30 บาท, PE 24.12 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.94 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.52 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3muUBjA

 . 

8. PEACE : บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,328 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 PEACE มีราคาปิดที่ 4.62 บาท, PE 6.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sUH76l

 . 

9. SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,591 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.007 บาทและปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 SEAOIL มีราคาปิดที่ 3.74 บาท, PE 5.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nW8YQ3

 . 

10. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,394 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.29 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 TVI มีราคาปิดที่ 11.20 บาท, PE 16.41 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zuaUDp

 . 

.

11. ASIMAR : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 460 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 ASIMAR มีราคาปิดที่ 1.78 บาท, PE 48.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.22 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wHhiFA

 . 

12. BROOK : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,912 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.008 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 52 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 BROOK มีราคาปิดที่ 0.42 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gbwS6H

 . 

13. CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,176 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 CAZ มีราคาปิดที่ 4.00 บาท, PE 5.84 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mtrs5E

 . 

14. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,140 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 FSS มีราคาปิดที่ 3.68 บาท, PE 10.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.9 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mgPnss

 . 

15. PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,806 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.097 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 PRIN มีราคาปิดที่ 3.12 บาท, PE 9.72 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.11 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cnYsv8

 . 

16. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,934 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 3 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 RCL มีราคาปิดที่ 32.50 บาท, PE 1.1 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 21.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 9.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

 . 

17. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,090 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 SIRI มีราคาปิดที่ 1.88 บาท, PE 6.79 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.97 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XApo3z

 . 

18. TQR : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,668 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 TQR มีราคาปิดที่ 11.60 บาท, PE 27.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.16 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w1prnT

 . 

19. VNG : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,329 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 VNG มีราคาปิดที่ 4.80 บาท, PE 11.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uxKQFv

 . 

.

20. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,420 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.009 บาทและปันผลเป็นหุ้น 12 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 CCET มีราคาปิดที่ 2.30 บาท, PE 15.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.41 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

 . 

21. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,961 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 MBK มีราคาปิดที่ 16.80 บาท, PE 96.31 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.58 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.38 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

 . 

22. MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,460 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 MCS มีราคาปิดที่ 9.35 บาท, PE 37.21 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2KH1GPV

 . 

23. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,560 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 1.13 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 NTV มีราคาปิดที่ 41.00 บาท, PE 21.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.76 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs

 . 

24. PRG : บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,595 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 PRG มีราคาปิดที่ 11.00 บาท, PE 12.48 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.73 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.73 %

#N/A

 . 

25. PYLON : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,449 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 PYLON มีราคาปิดที่ 4.60 บาท, PE 28.79 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.32 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.26 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3e26EBS

 . 

26. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,281 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 RATCH มีราคาปิดที่ 38.75 บาท, PE 14.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.06 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

 . 

27. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,904 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 TAKUNI มีราคาปิดที่ 2.38 บาท, PE 14.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.26 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sRZjxt

 . 

28. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,111 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 THG มีราคาปิดที่ 69.75 บาท, PE 36.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.29 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

 . 

29. UBE : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,676 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 10/3/2566 UBE มีราคาปิดที่ 1.45 บาท, PE 17.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.72 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.76 %

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลราคาตลาดในคลิปทั้ง 6 หุ้น และข้อมูลหน้าสรุป 29 หุ้นที่ขึ้น XD ที่อยู่ในคลิป เป็นข้อมูลวันที่ 8/03/2566 ซึ่งโพสนี้เป็นการ update ราคา ณ วันที่ 10/3/2566

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *