29 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 17-28 พ.ย. ปี 2565 มีอัตราปันผลรอบปีเกือบ 20%

29 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 17-28 พ.ย. ปี 2565 มีอัตราปันผลรอบปีเกือบ 20%

หลังจากที่หลายบริษัท เริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 / ปี 2565 (ก.ค.65-ก.ย.65) หรือในรอบ 9 เดือนปี 2565 (ม.ค.65-ก.ย.65) มากันแล้ว

.

ซึ่งก็มีหลายบริษัทที่มีการประกาศจ่ายปันผลในรอบนี้ เช่นเดียวกัน โพสนี้จึงได้สรุปหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงวันที่ 17-28 พ.ย.2565 ที่มีจำนวน 29 หุ้น (ซึ่งผมสำรวจมาเมื่อวันที่ 15/11/2565 หลังจากวันนี้ ถ้ามีปบริษัทไหนประกาศเพิ่มเติม ผมจะสรุปมาให้ดูอีกทีนะครับ)

.

โดยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD รอบนี้ มีอัตราปันผลรอบปีสูงสุดเกือบ 20% ลองไปดูกันครับว่า รอบนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างที่จะจ่ายปันผลกัน

.

❗ หมายเหตุ :

1. ข้อมูลอัตราปันผลในรูป เป็นอัตราปันผลรายปีนะครับ ไม่ใช่อัตราปันผลที่จ่ายเฉพาะรอบนี้

2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

.

XD วันที่ 17 พ.ย.2565

1. KUN : บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,730 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 17 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 2 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 KUN มีราคาปิดที่ 2.5 บาท, PE 12.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vCvYqP

 . 

XD วันที่ 21 พ.ย.2565

2. ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,640 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 21 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 ADD มีราคาปิดที่ 16.6 บาท, PE 38.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.83 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYcLtw

 . 

3. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,944 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 22 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 BGC มีราคาปิดที่ 10.1 บาท, PE 13.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.99 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DFdMzI

 . 

4. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,639 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.025 บาท วันที่ขึ้น XD 22 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 DCC มีราคาปิดที่ 2.72 บาท, PE 14.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

 . 

5. FPT : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,253 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.43 บาท วันที่ขึ้น XD 22 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 ก.พ. 66

– วันที่ 14/11/2565 FPT มีราคาปิดที่ 15.4 บาท, PE 14.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.79 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mUgNov

 . 

6. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,832 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 22 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 TASCO มีราคาปิดที่ 17.2 บาท, PE 14.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

 . 

7. VL : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,682 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 22 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 2 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 VL มีราคาปิดที่ 1.61 บาท, PE 67.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.3 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36C145T

 . 

.

XD วันที่ 23 พ.ย.2565

8. ICN : บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,410 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 ICN มีราคาปิดที่ 3.86 บาท, PE 17.62 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.66 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.59 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cUKscZ

 . 

9. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,140 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 LPH มีราคาปิดที่ 5.8 บาท, PE 12.4 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf

 . 

10. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,053 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 S11 มีราคาปิดที่ 4.96 บาท, PE 8.38 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

 . 

11. SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,450 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 SPC มีราคาปิดที่ 65 บาท, PE 12.82 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.47 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.77 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3FEDyoh

 . 

12. SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,031 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 SUN มีราคาปิดที่ 4.74 บาท, PE 19.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.27 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.05 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q3QsVy

 . 

13. TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,317 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 23 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 TKN มีราคาปิดที่ 9.35 บาท, PE 33.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fRy0vg

 . 

XD วันที่ 24 พ.ย.2565

14. BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,386 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 3.5 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 BKI มีราคาปิดที่ 276 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.43 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/30RiM5D

 . 

15. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,706 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 D มีราคาปิดที่ 5.45 บาท, PE 51.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.55 %

#N/A

 . 

16. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,189 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 GUNKUL มีราคาปิดที่ 5.3 บาท, PE 13.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

 . 

17. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,625 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 PRM มีราคาปิดที่ 6.65 บาท, PE 16.51 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

 . 

18. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,169 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 PSL มีราคาปิดที่ 15 บาท, PE 3.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 11.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.33 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

 . 

19. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,106 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 2.25 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 RCL มีราคาปิดที่ 31.5 บาท, PE 0.95 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 19.05 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 7.14 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

 . 

20. SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,290 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 SST มีราคาปิดที่ 6.2 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.24 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e6h1q9

 . 

21. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,247 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 TIPCO มีราคาปิดที่ 8.95 บาท, PE 13.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 8.6 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.12 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

 . 

22. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,147 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 24 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 WHAUP มีราคาปิดที่ 4 บาท, PE 23.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.31 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

 . 

XD วันที่ 25 พ.ย.2565

23. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,639 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 DMT มีราคาปิดที่ 10.3 บาท, PE 23.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

 . 

24. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,280 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 EPG มีราคาปิดที่ 10.2 บาท, PE 20.93 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

 . 

25. FTE : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 937 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 FTE มีราคาปิดที่ 1.47 บาท, PE 21.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.34 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.04 %

#N/A

 . 

26. LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,877 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 LHK มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 9.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 13 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.8 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nabrXy

 . 

27. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,200 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 30 ก.ย.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.067 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 WHA มีราคาปิดที่ 3.86 บาท, PE 17.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.6 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

 . 

28. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.2565 – 30 ก.ย.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.083 บาท วันที่ขึ้น XD 25 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 YGG มีราคาปิดที่ 7.85 บาท, PE 35.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.06 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

 . 

XD วันที่ 28 พ.ย.2565

29. TNH : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,660 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ส.ค.2564 – 31 ก.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 28 พ.ย. 65 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 142 ธ.ค. 65

– วันที่ 14/11/2565 TNH มีราคาปิดที่ 36.75 บาท, PE 15.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.63 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.63 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DMthG5

 . 

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #จ่ายปันผล #หุ้นขึ้นxd #อัตราปันผล #เริ่มต้นลงทุน #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *