เช็คผลตอบแทนราคา 30 หุ้น กลุ่ม SETHD ณ วันที่ 7/3/2566 เทียบกับสิ้นปี 2565

เช็คผลตอบแทนราคา 30 หุ้น กลุ่ม SETHD ณ วันที่ 7/3/2566 เทียบกับสิ้นปี 2565

โดยดัชนี SETHD วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 1,164.22 จุด ลดลง 3% จากสิ้นปี 2565 ที่อยู่ที่ 1,200.02 จุด ซึ่งแม้ดัชนีในภาพรวมของหุ้นกลุ่ม SETHD จะลดลงไม่มาก แต่เมื่อตามมาส่อง สมาชิกภายใน 30 ตัว ส่วนใหญปรับตัวลดลง

.

โดยจาก 30 หุ้นในกลุ่ม มีหุ้นที่ราคาปิดลดลงจากสิ้นปี 65 ถึง 20 ตัว ลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

อันดับหนึ่ง คือ GUNKUL ปิดที่ 4.18 บาท จาก 5.25 บาท ปรับตัวลดลง 1.07 บาท หรือ ลดลง 20%

อันดับสอง คือ PTTEP ปิดที่ 150 บาท จาก 176.5 บาท ปรับตัวลดลง 26.50 บาท หรือ ลดลง 15%

อันดับสาม คือ CPF ปิดที่ 22.20 บาท จาก 24.80 บาท ปรับตัวลดลง 2.60 บาท หรือ ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

.

ในส่วนหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอยู่ 10 ตัว ซึ่งเพิ่มมากสุดสามอันดับแรก คือ

อันดับหนึ่ง คือ OSP ปิดที่ 32.25 บาท จาก 28.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 14%

อันดับสอง คือ HANA ปิดที่ 57.75 บาท จาก 51.50 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 12%

อันดับสาม คือ SAWAD ปิดที่ 54.00 บาท จาก 48.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.8%

.

ลองไปดูผลตอบแทนราคาหุ้นในกลุ่ม SETHD พร้อมทั้งอัตราปันผลล่าสุด ณ วันที่ 7/3/2566

.

.

1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,129 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 4.18 บาท ลดลง -1.07 บาท  หรือ ลดลง -20.4% จาก 5.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.15เท่า, P/B เท่ากับ 2.53 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

2. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 595,498 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง -26.5 บาท  หรือ ลดลง -15% จาก 176.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 8.4เท่า, P/B เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

3. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 191,170 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 22.20 บาท ลดลง -2.6 บาท  หรือ ลดลง -10.5% จาก 24.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 13.3เท่า, P/B เท่ากับ 0.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

4. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 56,521 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 66.75 บาท ลดลง -7 บาท  หรือ ลดลง -9.5% จาก 73.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.44เท่า, P/B เท่ากับ 0.98 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

5. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 226,873 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 70.75 บาท ลดลง -6.5 บาท  หรือ ลดลง -8.4% จาก 77.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 21.54เท่า, P/B เท่ากับ 6.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.62%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

6. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,530 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 22.80 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -6.2% จาก 24.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 5.45เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

7. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,872 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 15.90 บาท ลดลง -1 บาท  หรือ ลดลง -5.9% จาก 16.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.37เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.28%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

8. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,060 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 9.65 บาท ลดลง -0.55 บาท  หรือ ลดลง -5.4% จาก 10.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.67เท่า, P/B เท่ากับ 0.96 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.68%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

9. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,426 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 3.96 บาท ลดลง -0.2 บาท  หรือ ลดลง -4.8% จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 12.79เท่า, P/B เท่ากับ 1.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

10. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,631 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 40.75 บาท ลดลง -2 บาท  หรือ ลดลง -4.7% จาก 42.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.88เท่า, P/B เท่ากับ 0.83 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

.

11. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 906,875 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -4.5% จาก 33.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.94เท่า, P/B เท่ากับ 0.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 6.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

12. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 392,400 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 327.00 บาท ลดลง -15 บาท  หรือ ลดลง -4.4% จาก 342.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 18.35เท่า, P/B เท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.44%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

13. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,999 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 8.05 บาท ลดลง -0.35 บาท  หรือ ลดลง -4.2% จาก 8.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 36.92เท่า, P/B เท่ากับ 1.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

14. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,891 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 3.94 บาท ลดลง -0.14 บาท  หรือ ลดลง -3.4% จาก 4.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.56เท่า, P/B เท่ากับ 1.84 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

15. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,626 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 19.90 บาท ลดลง -0.6 บาท  หรือ ลดลง -2.9% จาก 20.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.45เท่า, P/B เท่ากับ 4.07 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

16. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 241,786 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 17.30 บาท ลดลง -0.4 บาท  หรือ ลดลง -2.3% จาก 17.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 7.18เท่า, P/B เท่ากับ 0.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

17. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,204 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 11.90 บาท ลดลง -0.2 บาท  หรือ ลดลง -1.7% จาก 12.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 8.23เท่า, P/B เท่ากับ 1.79 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

18. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 117,107 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 9.80 บาท ลดลง -0.1 บาท  หรือ ลดลง -1% จาก 9.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.05เท่า, P/B เท่ากับ 2.36 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.15%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

19. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,026 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 171.00 บาท ลดลง -1.5 บาท  หรือ ลดลง -0.9% จาก 172.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 23.19เท่า, P/B เท่ากับ 0.69 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

20. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 135,487 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 1.40 บาท ลดลง -0.01 บาท  หรือ ลดลง -0.7% จาก 1.41 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 9.54เท่า, P/B เท่ากับ 0.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

.

21. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,977 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 0.6% จาก 42.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 8.59เท่า, P/B เท่ากับ 0.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

22. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,140 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 3.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 1.6% จาก 3.68 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 14.81เท่า, P/B เท่ากับ 5.67 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.23%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

23. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 600,790 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 202.00 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3.6% จาก 195.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 23.1เท่า, P/B เท่ากับ 7.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

24. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 82,466 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 103.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 99.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 11.42เท่า, P/B เท่ากับ 1.93 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

25. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,715 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 2.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 4.3% จาก 2.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.74เท่า, P/B เท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

26. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,009 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 12.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 11.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 6.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

27. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 312,096 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 163.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.5 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 10.5% จาก 148.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 10.65เท่า, P/B เท่ากับ 0.62 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.77%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

28. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 74,150 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 54.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 10.8% จาก 48.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 16.82เท่า, P/B เท่ากับ 3.03 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.30%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

29. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,482 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 57.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 12.1% จาก 51.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 47.91เท่า, P/B เท่ากับ 1.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

30. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 96,871 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น วันที่ 7/3/2566 ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท  หรือ เพิ่มขึ้น 14.2% จาก 28.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2565

– PE เท่ากับ 50.1เท่า, P/B เท่ากับ 5.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.81%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นSETHD #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #การลงทุน #ผลการดำเนินงาน

#iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน

ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *