กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 / 30 หุ้น กลุ่ม SETHD และผลตอบแทนราคาปี 2565

กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 / 30 หุ้น กลุ่ม SETHD และผลตอบแทนราคาปี 2565

🎯 [ผมได้มีการคัดหุ้นที่มีอัตราปันผลรอบปีประมาณ 5% ขึ้นไป หรือ 13 ลำดับแรกจากโพสนี้ มาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 อย่างเจาะลึก พร้อมทั้งตามไปส่องดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 6 ปี และอัตราปันผลจ่ายในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไร

เพื่อนๆ สามารถตามไปฟังได้ที่ > https://youtu.be/OW2JTvj45TQ] 🎯

.

ในส่วนโพสนี้ ได้ทำการสรุปกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกปี 2565 ของ 30 หุ้นในกลุ่ม SETHD มาให้ดูกัน โดยในภาพรวม กำไรสุทธิของทั้ง 30 หุ้นอยู่ที่ 2.25 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% หรือเพิ่มราว 0.16 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเกียวกันของปีที่แล้ว ที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.09 แสนล้านบาท

.

ลองตามไปส่องดูกันครับว่า กำไรสุทธิครึ่งแรกของปีในแต่ละหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ และผลตอบแทนราคา ณ วันที่ 23/9/2565 เมือเทียบกับต้นปี 2565 เป็นอย่างไร และทีสำคัญ ปัจจุบันนี้ทั้ง 30 หุ้นในกลุ่มมีอัตราปันผลรอบปีอยู่ที่เท่าไหร่

.

(ข้อมูลหุ้นเรียงตามอัตราปันผลจ่าบรอบปีสูงสุดไปต่ำสุด)

.

📣📣📣 ชี้แจงเพิ่มเติม :

1. ข้อมูลในคลิปเป็นราคาและอัตราปันผล ณ วันที่ 21/9/2565 แต่ในรูปเป็นการ update ข้อมูล ณ วันที่ 23/9/65 ครับ

2. ลำดับหุ้นที่จัดเรียงตามรูปล่าสุด จะมี ORI และ HANA ที่สลับลำดับกันกับในคลิป นอกนั้นทุกตัวยังอยู่ในลำดับเดิมครบทุกตัว

.

.

1. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,540 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2,808.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.68 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.05 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.63 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 7.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jnOcbb

.

2. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,661 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 4.55 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 94.5 บาท ลดลง -1.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.93 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 7.49%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/31Rc4db

.

3. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,361 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.67 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 19.3 บาท ลดลง -15.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 4.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.87 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.47%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

4. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,384 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 18.6 บาท ลดลง -7.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.41 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

5. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,990 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 0.80 ล้านบาท ลดลง -37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.51 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 17.1 บาท ลดลง -5.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.57 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.85 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 6.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YU86PD

.

6. LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 105,157 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 4.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.34 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 8.8 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.22 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.09 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3f0MgDp

.

7. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 393,600 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 18.78 ล้านบาท ลดลง -41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 15.65 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 328 บาท ลดลง -15.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.03 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395TEtr

.

8. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,030 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.37 ล้านบาท ลดลง -18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.69 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 17.4 บาท ลดลง -10.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.35 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

9. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,056,831 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 64.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.26 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 37 บาท ลดลง -2.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.14 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.37%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3cTSe6m

.

10. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,480 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2031 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.21 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.11 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

11. AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,144 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 9.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.91 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 5.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bAka08

.

12. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,014 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.7716 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 10.6 บาท ลดลง -6.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.65 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

13. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,793 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 0.61 ล้านบาท ลดลง -41.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.76 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 39.5 บาท ลดลง -55.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.46 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.39 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

14. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,143 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 2.16 บาท ลดลง -4.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.46 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.86 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.59%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oJioNN

.

15. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,119 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 4.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 4.83 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 71 บาท เพิ่มขึ้น 18.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.92 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.14 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Q3121K

.

.

16. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 574,022 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 12.62 ล้านบาท ลดลง -7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 4.24 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 193 บาท ลดลง -16.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 22.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.98 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

17. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 91,894 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.78 ล้านบาท ลดลง -10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 42.25 บาท ลดลง -6.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.53 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.9 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

18. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,691 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 0.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 4.36 บาท ลดลง -0.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.7 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.14 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

19. INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,476 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 5.19 ล้านบาท ลดลง -5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.62 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 71.25 บาท ลดลง -11.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.6 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JLmF4b

.

20. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,358 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1.35 ล้านบาท ลดลง -25.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.45 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 28.75 บาท ลดลง -16.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.01 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.49 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

21. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,815 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 3.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.34 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 172.5 บาท ลดลง -1.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.98 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.73 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

22. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,538 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 0.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 47 บาท ลดลง -23.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.9 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.67 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

23. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 46,633 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 5.25 บาท ลดลง -6.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.6 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.36%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

24. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,249 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 10.1 บาท ลดลง -15.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.18 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.01 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

25. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 122,793 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 6.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0687 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 1.27 บาท ลดลง -13.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 10.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.58 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w89dJv

.

26. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 676,883 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 31.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 7.92 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 170.5 บาท เพิ่มขึ้น 44.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.5 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

27. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,613 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 0.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0633 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 3.52 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.75 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.77 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

28. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 214,420 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 7.05 ล้านบาท ลดลง -39.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.85 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 24.9 บาท ลดลง -2.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.93 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.83 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

29. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 268,192 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 14.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 7.38 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 140.5 บาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.82 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.54 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

30. KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 236,195 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 17.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.23 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 23/9/2565 อยู่ที่ 16.9 บาท เพิ่มขึ้น 28.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.66 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rbk32Q

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นปันผล #หุ้นSETHD #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *