31 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ 15-19 มี.ค.64

31 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ 15-19 มี.ค.64

เข้าสู่สัปดาห์ที่สามในเดือน มี.ค. ยังคงมีหุ้นต่อแถวขึ้น XD กันอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์นี้มีอีกถึง 31 ตัว โดยมีบริษัทที่น่าสนใจ เช่น

LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 LANNA มีราคาปิดที่ 8.1 บาท, PE 14.53 เท่า และอัตราปันผล 5.59 %

MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 12/3/2564 MCS มีราคาปิดที่ 14.7 บาท, PE 7.35 เท่า และอัตราปันผล 6.8 %

SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 SIRI มีราคาปิดที่ 0.95 บาท, PE 8.44 เท่า และอัตราปันผล 4.21 %

OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 12/3/2564 OR มีราคาปิดที่ 30.25 บาท, PE 39.95 เท่า และอัตราปันผล 0.33 %

ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 18 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 ML มีราคาปิดที่ 1.26 บาท, PE 13.6 เท่า และอัตราปันผล 5.15 %

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น PDG ประกาศจ่ายปันผล 0.22 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งหลังปี 2563 (1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 5.6% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 8.2% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.10 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.32 (0.32/3.92 = 8.2%)

วันที่ 15 มี.ค. 2564

.

1. AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 AGE มีราคาปิดที่ 2.08 บาท, PE 8.93 เท่า และอัตราปันผล 4.85 %

.

2. AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท และปันผลเป็นหุ้น 10:1 วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 AH มีราคาปิดที่ 19.8 บาท, PE 43.23 เท่า และอัตราปันผล 0.79 %

.

3. BJCHI : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 BJCHI มีราคาปิดที่ 1.69 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผล 1.81 %

.

4. CPT : บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 CPT มีราคาปิดที่ 1 บาท, PE 162.86 เท่า และอัตราปันผล 1.98 %

.

5. DTCI : บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 DTCI มีราคาปิดที่ 30 บาท, PE 23.88 เท่า และอัตราปันผล 0.96 %

.

6. JKN : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.207 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 JKN มีราคาปิดที่ 11.6 บาท, PE 22.56 เท่า และอัตราปันผล 1.77 %

.

7. LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 LANNA มีราคาปิดที่ 8.1 บาท, PE 14.53 เท่า และอัตราปันผล 5.59 %

.

8. MCS : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 12/3/2564 MCS มีราคาปิดที่ 14.7 บาท, PE 7.35 เท่า และอัตราปันผล 6.8 %

.

9. PDG : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 PDG มีราคาปิดที่ 3.92 บาท, PE 10.77 เท่า และอัตราปันผล 8.21 %

.

10. SIRI : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 SIRI มีราคาปิดที่ 0.95 บาท, PE 8.44 เท่า และอัตราปันผล 4.21 %

วันที่ 15 มี.ค. 2564

.

11. SKE : บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.015 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 SKE มีราคาปิดที่ 0.83 บาท, PE 20.7 เท่า และอัตราปันผล 1.76 %

.

12. TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 TKN มีราคาปิดที่ 10 บาท, PE 56.88 เท่า และอัตราปันผล 2.1 %

.

13. TKS : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 TKS มีราคาปิดที่ 9.6 บาท, PE 19.38 เท่า และอัตราปันผล 2.63 %

.

14. TPP : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 TPP มีราคาปิดที่ 16.1 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผล 2.56 %

.

15. UAC : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 15 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 UAC มีราคาปิดที่ 4.68 บาท, PE 11.52 เท่า และอัตราปันผล 4.26 %

.

วันที่ 16 มี.ค. 2564

.

16. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.052 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 CMR มีราคาปิดที่ 1.82 บาท, PE 36.96 เท่า และอัตราปันผล 2.83 %

.

17. LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.36 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 LALIN มีราคาปิดที่ 10.5 บาท, PE 7.29 เท่า และอัตราปันผล 5.98 %

.

18. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 12/3/2564 OR มีราคาปิดที่ 30.25 บาท, PE 39.95 เท่า และอัตราปันผล 0.33 %

.

19. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 SPCG มีราคาปิดที่ 20.2 บาท, PE 7.81 เท่า และอัตราปันผล 5.7 %

.

20. TQR : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.014 บาท วันที่ขึ้น XD 16 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 TQR มีราคาปิดที่ 18.7 บาท, PE 58.07 เท่า และอัตราปันผล 0.08 %

.

วันที่ 17 มี.ค. 2564

.

21. BSBM : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 BSBM มีราคาปิดที่ 1.17 บาท, PE 15.61 เท่า และอัตราปันผล 3.58 %

.

22. CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.023 บาท และปันผลเป็นหุ้น 20:1 วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 CAZ มีราคาปิดที่ 1.79 บาท, PE 8.15 เท่า และอัตราปันผล 1.3 %

.

23. JAK : บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 JAK มีราคาปิดที่ 1.67 บาท, PE 37.72 เท่า และอัตราปันผล 2.38 %

.

24. PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 PRIN มีราคาปิดที่ 2.1 บาท, PE 8.48 เท่า และอัตราปันผล 2.86 %

.

25. TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.038 บาท วันที่ขึ้น XD 17 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 TAKUNI มีราคาปิดที่ 0.75 บาท, PE 18.6 เท่า และอัตราปันผล 5 %

.

วันที่ 18 มี.ค. 2564

.

26. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 18 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 ML มีราคาปิดที่ 1.26 บาท, PE 13.6 เท่า และอัตราปันผล 5.15 %

.

27. PATO : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.57 บาท วันที่ขึ้น XD 18 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 PATO มีราคาปิดที่ 11.2 บาท, PE 19.5 เท่า และอัตราปันผล 5.18 %

.

วันที่ 19 มี.ค. 2564

.

28. KCAR : บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 19 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 KCAR มีราคาปิดที่ 8.9 บาท, PE 10.06 เท่า และอัตราปันผล 4.94 %

.

29. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.87 บาท วันที่ขึ้น XD 19 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 NTV มีราคาปิดที่ 41.25 บาท, PE 28.59 เท่า และอัตราปันผล 2.11 %

.

30. PRG : บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 19 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 PRG มีราคาปิดที่ 11.4 บาท, PE 16.88 เท่า และอัตราปันผล 5.7 %

.

31. PYLON : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 19 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 12/3/2564 PYLON มีราคาปิดที่ 4.26 บาท, PE 17.5 เท่า และอัตราปันผล 3.27 %

.

Reference
– https://www.set.or.th /

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *