32 หุ้นซิ่ง SET100 เพิ่มมากกว่า 20% ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 (เทียบสิ้นปี 63 และ เม.ย.64)

ดัชนี SET100 เมื่อวันที่ 31/5/2564 ปิดที่ 2,189.79 จุด เพิ่มขึ้น 7.5% หรือเพิ่มขึ้น 152.76 จุด จากสิ้นปี 2563 ที่ 2037.03 ซึ่งแม้ในภาพรวมดัชนี SET100 จะปรับเพิ่มน้อยกว่าดัชนี SET เล็กน้อย ที่ 10% แต่หุ้นในกลุ่มนี้หลายตัว กลับสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น กลายเป็นหุ้นซิ่งในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา

.

โดยจากจำนวนหุ้น SET100 มีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 72 ตัว (เมื่อเทียบกับสิ้นปี 63) ซึ่งหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเกิน 20% มีอยู่ถึง 32 ตัว เช่น JMART (+98.8%), RBF(+95.7%), COM7(+82.1%) เป็นต้น

.

และที่สำคัญจากหุ้น 32 ตัวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ถ้าดูในรอบเดือนที่ผ่านมา (เม.ย.-พ.ค.64) ยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14 ตัว นำโดย KCE (+21.5%), BEC (+22.5%), CK (+20.8%) เป็นต้น

.

โพสนี้จึงมาสำรวจหุ้นซิ่งSET100 ในสิ้นเดือน พ.ค.2564 ว่ามีอะไรบ้าง

.

ข้อมูล 32 อันดับ ดูรายละเอียดได้ตามรูปเลยครับ
(ข้อมูลเรียงลำดับ %การเปลี่ยนแปลงมากสุด เทียบกับสิ้นปี 2563)

.

1. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,706 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 39.75 บาท เพิ่มขึ้น 19.75 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 98.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.65 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,400 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 18.2 บาท เพิ่มขึ้น 8.9 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 95.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 81.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 85,200 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 71 บาท เพิ่มขึ้น 32 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -3.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 48.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

4. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,649 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 78.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -2.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 53.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

5. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 83,478 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 29.25 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 70.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 21.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 69.26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

6. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 66,432 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.75 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 63.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -8.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

7. BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,000 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 12.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.45 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 55.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 22.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 125.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dFil1b

.

8. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,520 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 10.9 บาท เพิ่มขึ้น 3.8 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 53.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -9.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q308j5

.

9. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,494 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 20.5 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

10. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,872 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 6.8 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 50% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

11. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,556 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.95 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 46% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 50.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

12. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,720 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 3.52 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 41.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

13. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,888 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 33.25 บาท เพิ่มขึ้น 9.55 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 40.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

14. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,089 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 3.5 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -16.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

15. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 237,184 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -0.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 34.57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

16. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,938 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 17.8 บาท เพิ่มขึ้น 4.2 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.79 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

17. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 58,212 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 19.1 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 15.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

18. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,402 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 16 บาท เพิ่มขึ้น 3.3 บาท จาก 12.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.57 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fOKqpq

.

19. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 97,555 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 21.2 บาท เพิ่มขึ้น 4.2 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -5.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 42.31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

20. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 166,256 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 32 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

21. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,112 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.9 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3paBID8

.

22. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 256,866 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 8.75 บาท จาก 37 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -4.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

23. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,585 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้น 8.5 บาท จาก 36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 43.26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

24. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,712 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.04 บาท จาก 4.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 23.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 17.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 52.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

25. KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 188,218 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 73 บาท เพิ่มขึ้น 13.5 บาท จาก 59.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -4.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 35.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sODcpJ

.

26. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 224,733 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -1.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 43.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

27. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,386 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 20.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.7 บาท จาก 16.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 20.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 36.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

.

28. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,398 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 19.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท จาก 15.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

29. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,444 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -0.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

30. SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,275 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.7 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 21.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39VSly0

.

31. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 470,443 ล้านบาท]

โดยราคาหุ้นวันที่ 31-5-2564 ปิดที่ 118.5 บาท เพิ่มขึ้น 20.25 บาท จาก 98.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (เม.ย.) ปรับตัวลดลง -0.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39XD1Rg

.

ในส่วนหุ้นอื่น ๆ ทั้งหมด ประกอบด้วย

.

32.DELTA (YTD 19.3%, LM 63.8%)
33.BANPU (YTD 19.1%, LM 6.5%)
34.AMATA (YTD 18.4%, LM 11.6%)
35.AP (YTD 17.9%, LM -0.6%)
36.SCB (YTD 17.1%, LM -2.4%)
37.SCC (YTD 15.9%, LM -5.2%)
38.CBG (YTD 15.7%, LM 17.8%)
39.SAWAD (YTD 14.4%, LM -9.6%)
40.INTUCH (YTD 14.2%, LM 0.8%)
41.ESSO (YTD 14.2%, LM -1.2%)
42.TOP (YTD 13.5%, LM -0.4%)
43.TOA (YTD 11.9%, LM 8.7%)
44.MAJOR (YTD 11.5%, LM 6.3%)
45.TASCO (YTD 11.4%, LM -3.5%)
46.KKP (YTD 10.1%, LM -2.1%)
47.BH (YTD 10%, LM -1.5%)
48.IRPC (YTD 8.6%, LM -2.4%)
49.CRC (YTD 8.1%, LM -5%)
50.PTTGC (YTD 8.1%, LM -6.6%)
51.WHAUP (YTD 8.1%, LM -5%)
52.MBK (YTD 7.9%, LM -1.4%)
53.TTB (YTD 6.5%, LM -1.7%)
54.CPN (YTD 6.3%, LM -2.9%)
55.KBANK (YTD 5.3%, LM -9.8%)
56.MTC (YTD 5.1%, LM -3.1%)
57.AWC (YTD 4.8%, LM 0.4%)
58.CPALL (YTD 4.3%, LM -2.8%)
59.OSP (YTD 4.2%, LM 3.5%)
60.SPALI (YTD 3.9%, LM 3.9%)
61.BDMS (YTD 3.8%, LM -0.5%)
62.TPIPP (YTD 3.7%, LM 1.8%)
63.SUPER (YTD 2.1%, LM 3.2%)
64.WHA (YTD 2%, LM -8.3%)
65.CPF (YTD 1.9%, LM -6%)
66.HMPRO (YTD 1.5%, LM -1.4%)
67.MEGA (YTD 1.4%, LM 4.3%)
68.LH (YTD 1.3%, LM -6.9%)
69.AOT (YTD 1.2%, LM 1.6%)
70.ACE (YTD 1.1%, LM -1.1%)
71.THANI (YTD 1%, LM -4.1%)
72.TISCO (YTD 0.6%, LM -3.8%)
73.OR (YTD 0%, LM -1.6%)
74.BJC (YTD 0%, LM -2.1%)
75.AEONTS (YTD -0.5%, LM -9%)
76.TCAP (YTD -0.7%, LM -3.5%)
77.QH (YTD -0.9%, LM -3.4%)
78.GPSC (YTD -1%, LM 0.3%)
79.BEM (YTD -1.2%, LM 2.5%)
80.BCPG (YTD -1.4%, LM -1.4%)
81.GULF (YTD -1.5%, LM -2.2%)
82.TVO (YTD -1.5%, LM -6.3%)
83.BTS (YTD -1.6%, LM 2.2%)
84.KTB (YTD -1.8%, LM -3.5%)
85.BBL (YTD -3%, LM -5.3%)
86.RATCH (YTD -3.3%, LM 1.5%)
87.PLANB (YTD -4%, LM -3.2%)
88.ADVANC (YTD -4.3%, LM -1.5%)
89.TTW (YTD -4.8%, LM 1.7%)
90.DTAC (YTD -6.8%, LM -5.3%)
91.VGI (YTD -6.8%, LM 0%)
92.PTT (YTD -7.1%, LM -1.3%)
93.PRM (YTD -7.5%, LM -3.9%)
94.TRUE (YTD -8.1%, LM -3.1%)
95.BGRIM (YTD -8.8%, LM 3.5%)
96.EGCO (YTD -9.1%, LM -0.8%)
97.JAS (YTD -11.9%, LM -3.4%)
98.BAM (YTD -13.7%, LM -8.3%)
99.TQM (YTD -13.8%, LM -3.7%)
100.GFPT (YTD -24.6%, LM -7%)

*YTD เทียบกับสิ้นปี 2563
LM เทียบกับสิ้นเดือน เม.ย.64

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *