32 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ 1-5 มี.ค.2564

32 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD สัปดาห์นี้ 1-5 มี.ค.2564

ช่วงเดือนมีนา เริ่มจะมีบริษัทประกาศจ่ายปันผลมากันมากขึ้น เพราะแค่สัปดาห์แรกของเดือน (1-5 มี.ค.2564) ก็มีถึง 32 บริษัท

โดยมีบริษัทที่น่าสนใจ เช่น

PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 2.75 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 PTTEP มีราคาปิดที่ 115 บาท, PE 20.14 เท่า และอัตราปันผล 5.29 %

RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 RATCH มีราคาปิดที่ 51.25 บาท, PE 11.82 เท่า และอัตราปันผล 4.59 %

SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 SNC มีราคาปิดที่ 13.1 บาท, PE 9.25 เท่า และอัตราปันผล 5.77 %

ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.7 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 ASK มีราคาปิดที่ 21 บาท, PE 8.37 เท่า และอัตราปันผล 8.06 %

📌 ! ฝากให้คิด !

หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น TASCO ประกาศจ่ายปันผล 1 บาท จากงวดดำเนินงานเฉพาะไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.63) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 4.8% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 7.7% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.6 บาท รวมปันผลทั้งปี 1.6 (1.6/20.7 = 7.7%)
.

32 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD

1. PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 PM มีราคาปิดที่ 8.95 บาท, PE 12.36 เท่า และอัตราปันผล 5.68 %

.

2. PT : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 11 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 PT มีราคาปิดที่ 7.1 บาท, PE 11.44 เท่า และอัตราปันผล 7.14 %

.

3. PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 2.75 บาท วันที่ขึ้น XD 1 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 PTTEP มีราคาปิดที่ 115 บาท, PE 20.14 เท่า และอัตราปันผล 5.29 %

.

4. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 RATCH มีราคาปิดที่ 51.25 บาท, PE 11.82 เท่า และอัตราปันผล 4.59 %

.

5. SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 SNC มีราคาปิดที่ 13.1 บาท, PE 9.25 เท่า และอัตราปันผล 5.77 %

.

6. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 SPVI มีราคาปิดที่ 3.94 บาท, PE 21.5 เท่า และอัตราปันผล 2.84 %

.

7. TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 2 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 TASCO มีราคาปิดที่ 20.7 บาท, PE 9.1 เท่า และอัตราปันผล 7.73 %

.

8. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 BCP มีราคาปิดที่ 29.25 บาท, PE NA และอัตราปันผล 1.4 %

.

9. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 BCPG มีราคาปิดที่ 14.8 บาท, PE 20.44 เท่า และอัตราปันผล 1.98 %

.

10. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 DOHOME มีราคาปิดที่ 20.1 บาท, PE 59.89 เท่า และอัตราปันผล 0.05 %

11. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 GPSC มีราคาปิดที่ 75.25 บาท, PE 28.26 เท่า และอัตราปันผล 1.97 %

.

12. PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง ของปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 PHOL มีราคาปิดที่ 2.8 บาท, PE 7.68 เท่า และอัตราปันผล 10.21 %

.

13. SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.48 บาท วันที่ขึ้น XD 3 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 SAT มีราคาปิดที่ 18.6 บาท, PE 21.31 เท่า และอัตราปันผล 3.33 %

.

14. AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 AI มีราคาปิดที่ 2.36 บาท, PE 8.82 เท่า และอัตราปันผล 6.3 %

.

15. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.7 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 6 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 ASK มีราคาปิดที่ 21 บาท, PE 8.37 เท่า และอัตราปันผล 8.06 %

.

16. BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 6 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 BKI มีราคาปิดที่ 271 บาท, PE 10.66 เท่า และอัตราปันผล 5.56 %

.

17. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 CPN มีราคาปิดที่ 53 บาท, PE 24.8 เท่า และอัตราปันผล 1.31 %

.

18. CSC : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 2.45 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 CSC มีราคาปิดที่ 54 บาท, PE 11.03 เท่า และอัตราปันผล 4.52 %

.

19. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 3.3 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 DELTA มีราคาปิดที่ 400 บาท, PE 70.26 เท่า และอัตราปันผล 0.84 %

.

20. IFS : บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 IFS มีราคาปิดที่ 2.62 บาท, PE 9.67 เท่า และอัตราปันผล 5.38 %

21. JR : บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 JR มีราคาปิดที่ 7.85 บาท, PE 67.67 เท่า และอัตราปันผล 0.75 %

.

22. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.82 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 30 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 PTT มีราคาปิดที่ 40 บาท, PE 30.25 เท่า และอัตราปันผล 2.53 %

.

23. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 THANI มีราคาปิดที่ 4.08 บาท, PE 12.42 เท่า และอัตราปันผล 4.19 %

.

24. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 มี.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 TIPCO มีราคาปิดที่ 10.4 บาท, PE 10.42 เท่า และอัตราปันผล 9.13 %

.

25. ZIGA : บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 4 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 ZIGA มีราคาปิดที่ 6.35 บาท, PE 26.82 เท่า และอัตราปันผล 2.4 %

.

26. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.5 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 CBG มีราคาปิดที่ 139 บาท, PE 39.43 เท่า และอัตราปันผล 1.77 %

.

27. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 CPW มีราคาปิดที่ 2.3 บาท, PE 25.19 เท่า และอัตราปันผล 3.48 %

.

28. FNS : บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 มี.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 FNS มีราคาปิดที่ 4.28 บาท, PE 6.63 เท่า และอัตราปันผล 15.26 %

.

29. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 GULF มีราคาปิดที่ 33.25 บาท, PE 91.11 เท่า และอัตราปันผล 1.11 %

.

30. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 13 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 64

วันที่ 25/2/2564 SVH มีราคาปิดที่ 404 บาท, PE 27.92 เท่า และอัตราปันผล 3.26 %

.

31. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 VCOM มีราคาปิดที่ 5.25 บาท, PE 17.55 เท่า และอัตราปันผล 3.88 %

.

32. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลประจำปี 2563 งวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.13 บาท วันที่ขึ้น XD 5 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 25/2/2564 VIH มีราคาปิดที่ 7.95 บาท, PE 24.36 เท่า และอัตราปันผล 1.59 %


Reference
– https://www.set.or.th /
.
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *