40 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 13-14 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้เกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 3/03/2566)

40 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD วันที่ 13-14 มี.ค. ปี 2566 มีอัตราปันผลรอบนี้เกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 3/03/2566)

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 13-14 มี.ค. ซึ่งรอบนี้ มีหุ้นทั้งหมด 40 ตัว และยังมีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้่ เทียบกับราคาวันที่ 3 มี.ค.66 ที่ผ่านมา สูงสุดเกือบ 7%

.

และจากหุ้นทั้งหมดในรอบนี้ แอดได้คัดมา 7 อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ที่มีอัตราปันผลที่จ่ายในรอบนี้สูงสุดไว้แล้ว สามารถตามไปดูว่ามีหุ้นอะไรบ้าง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุด และข้อมูลรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ที่

.


.

XD วันที่ 13 มี.ค.66

.

1. AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,340 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 3 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 AI มีราคาปิดที่ 6.20 บาท, PE 34.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2PQSZ8o

 . 

2. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 166,926 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 2.35 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 BH มีราคาปิดที่ 210.00 บาท, PE 33.84 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.67 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.12 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

 . 

3. BJCHI : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,799 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 BJCHI มีราคาปิดที่ 1.75 บาท, PE 14.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3g5Mubf

 . 

4. BM : บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,540 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 BM มีราคาปิดที่ 4.90 บาท, PE 46.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JWXaHn

 . 

5. CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,386 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 CK มีราคาปิดที่ 20.30 บาท, PE 30.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Rwkepr

 . 

6. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,765 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0 บาทและปันผลเป็นหุ้น 5 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 DITTO มีราคาปิดที่ 45.00 บาท, PE 101.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x1jF79

 . 

7. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,173 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 ECL มีราคาปิดที่ 1.96 บาท, PE 11.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.05 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.55 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

 . 

8. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,866 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 HANA มีราคาปิดที่ 54.50 บาท, PE 20.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

 . 

9. PTC : บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,066 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.082 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 PTC มีราคาปิดที่ 2.60 บาท, PE 12.73 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3HU1jcP

 . 

10. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,331 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 RPH มีราคาปิดที่ 6.10 บาท, PE 11.63 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ

 . 

11. SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,770 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SAMTEL มีราคาปิดที่ 6.10 บาท, PE 14.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.47 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.46 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37geULF

 . 

12. SGP : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,011 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SGP มีราคาปิดที่ 9.80 บาท, PE 16.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.06 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3M24HFT

 . 

13. SKN : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,240 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.36 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SKN มีราคาปิดที่ 5.30 บาท, PE 6.22 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.79 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2QO6HKa

 . 

14. SNP : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,333 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SNP มีราคาปิดที่ 18.20 บาท, PE 20.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.44 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3t8dUUc

 . 

15. TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,208 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาทและปันผลเป็นหุ้น 5 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TEAMG มีราคาปิดที่ 10.60 บาท, PE 69.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.11 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/34PuNdX

 . 

16. TEGH : บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,292 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.26 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TEGH มีราคาปิดที่ 4.90 บาท, PE 7.74 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.31 %

#N/A

 . 

17. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,189 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.75 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TIPH มีราคาปิดที่ 45.75 บาท, PE 23.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.57 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.64 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wuiK1n

 . 

.

XD วันที่ 13 มี.ค.66 (ต่อ)

.

18. TKS : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,508 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TKS มีราคาปิดที่ 12.80 บาท, PE 9.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33BI6Lc

 . 

19. TMD : บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,705 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 1.6 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TMD มีราคาปิดที่ 24.70 บาท, PE 11.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.48 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z8KZ4z

 . 

20. TNR : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,090 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TNR มีราคาปิดที่ 10.30 บาท, PE 11.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.91 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vrjCR9

 . 

21. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,900 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TQM มีราคาปิดที่ 36.50 บาท, PE 27.06 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.37 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30RV4Dg

 . 

22. UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,814 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 UOBKH มีราคาปิดที่ 5.60 บาท, PE 12.95 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.61 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3l1MY48

 . 

23. WARRIX : บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 0 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.19 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 WARRIX มีราคาปิดที่ 11.10 บาท, PE 51.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.71 %

#N/A

 . 

24. WINMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,760 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.057 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 WINMED มีราคาปิดที่ 4.40 บาท, PE 29.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.47 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jgiBIv

 . 

25. WINNER : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,368 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 WINNER มีราคาปิดที่ 2.28 บาท, PE 145.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.6 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39otcMw

 . 

26. ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,890 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 13 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 ZEN มีราคาปิดที่ 16.30 บาท, PE 31.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.98 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d1PgNY

 . 

.

XD วันที่ 14 มี.ค.66

.

27. AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,329 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.226 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 AGE มีราคาปิดที่ 3.98 บาท, PE 3.47 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 10.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3a9cjo3

 . 

28. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 95,152 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.035 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 BGRIM มีราคาปิดที่ 36.50 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.18 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

 . 

29. BIG : บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,294 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 BIG มีราคาปิดที่ 0.65 บาท, PE 23.14 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.99 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3NHZt2W

 . 

30. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 84,761 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 3.25 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 เม.ย. 66

– วันที่ 3/3/2566 EGCO มีราคาปิดที่ 161.00 บาท, PE 31.59 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.02 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

 . 

31. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,720 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.37 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 FORTH มีราคาปิดที่ 38.25 บาท, PE 46.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.97 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

 . 

32. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 59,669 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.025 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 IRPC มีราคาปิดที่ 2.92 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.41 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.86 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

 . 

33. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,600 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 8 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 M-CHAI มีราคาปิดที่ 350.00 บาท, PE 14.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33eZTLh

 . 

34. PMTA : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,052 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 PMTA มีราคาปิดที่ 10.40 บาท, PE 13.48 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.91 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/30wULxz

 . 

35. SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,587 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SA มีราคาปิดที่ 7.20 บาท, PE 55.09 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.69 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35Wv6nL

 . 

36. SANKO : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 396 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.021 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SANKO มีราคาปิดที่ 1.25 บาท, PE 18.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.68 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.68 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/378XhjX

 . 

37. SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,098 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SPCG มีราคาปิดที่ 14.30 บาท, PE 6.5 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.9 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Ktsw7T

 . 

38. SPG : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,865 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.8 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 SPG มีราคาปิดที่ 17.00 บาท, PE 17.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.71 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ywNCfu

 . 

39. THE : บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,708 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 THE มีราคาปิดที่ 1.55 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 13.33 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.45 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wT4z3M

 . 

40. TNP : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,136 ล้านบาท]

– โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565  เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 14 มี.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66

– วันที่ 3/3/2566 TNP มีราคาปิดที่ 3.92 บาท, PE 21.04 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.03 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.15 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VJfMpW

 . 

❗ หมายเหตุ :

  1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *