51 หุ้นปันผล ขึ้น XD 3 พ.ค.2566 ชูยีลด์รอบนี้เกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 28/4/2566)

51 หุ้นปันผล ขึ้น XD 3 พ.ค.2566 ชูยีลด์รอบนี้เกือบ 7% (ณ ราคาวันที่ 28/4/2566)

สำหรับวันที่ 3 พ.ค. มีหุ้นปันผลที่จะขึ้น XD ถึง 51 ตัว และก็เช่นเคย จากทั้ง 51 ตัวนี้ แอดได้คัดพิเศษจากหุ้นที่มียีลด์ในรอบปีมากกว่า 5% ขึ้นไป โโยเหลือจำนวน 9 หุ้น และที่สำคัญ ยังมียีลด์ในรอบนี้เกือบ 7% ด้วย

.

ไปดูกันได้ว่าทั้ง 9 หุ้นนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 65 และเปรียบเทียบการจ่ายปันผลรอบนี้กับครั้งที่แล้ว หุ้นไหนจ่ายเพิ่มขุึนหรือลดลง

ตามไปดูได้ที่ https://youtu.be/QDOh4dMZ-6I

.

.

 1. ACG : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 918 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 ACG มีราคาปิดที่ 1.53 บาท, PE 58.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AA8uUV

.

 1. AKP : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 606 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.025 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 AKP มีราคาปิดที่ 1.50 บาท, PE 20.7 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.69 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/37xOSHD

.

 1. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,795 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 AMATA มีราคาปิดที่ 23.30 บาท, PE 11.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.72 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

 1. AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,078 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 AMATAV มีราคาปิดที่ 6.50 บาท, PE 5.81 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.08 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lEhVgU

.

 1. APCO : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,180 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.155 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 APCO มีราคาปิดที่ 5.30 บาท, PE 39.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.92 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ryeCsR

.

 1. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 784 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 APP มีราคาปิดที่ 2.80 บาท, PE 16.87 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr

.

 1. BE8 : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,769 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.005 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BE8 มีราคาปิดที่ 44.75 บาท, PE 77.68 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.01 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3A2C85z

.

 1. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 156,304 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.65 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BJC มีราคาปิดที่ 39.00 บาท, PE 31.2 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.04 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

 1. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,812 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.28 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BLA มีราคาปิดที่ 28.00 บาท, PE 14.89 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

 1. BRI : บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,896 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.721 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 BRI มีราคาปิดที่ 11.60 บาท, PE 6.73 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.21 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.22 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gAoNs5

.

 1. CIVIL : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,806 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CIVIL มีราคาปิดที่ 2.58 บาท, PE 28.01 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.76 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.78 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3k8ztA9

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,054 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.085 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CKP มีราคาปิดที่ 3.82 บาท, PE 12.75 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.24 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.23 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. COLOR : บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 972 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 COLOR มีราคาปิดที่ 1.65 บาท, PE 16.33 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LeNqZa

.

 1. CPR : บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 947 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.089 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 CPR มีราคาปิดที่ 4.76 บาท, PE 18.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rKApPa

.

 1. D : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,797 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.007 บาทและปันผลเป็นหุ้น 7.5 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 D มีราคาปิดที่ 5.95 บาท, PE 31.24 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.14 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.12 %

N/A

.

 1. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,500 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.32 บาทและปันผลเป็นหุ้น 40 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 EKH มีราคาปิดที่ 8.15 บาท, PE 9.98 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.95 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.93 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf

.

 1. ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,100 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 ICC มีราคาปิดที่ 34.75 บาท, PE 16.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.86 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38fBHe6

.

.

 1. IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 190,895 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 IVL มีราคาปิดที่ 34.00 บาท, PE 6.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.18 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wzL3Jt

.

 1. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,720 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 KISS มีราคาปิดที่ 6.20 บาท, PE 30.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.28 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.29 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP

.

 1. KTMS : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,230 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.033 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 KTMS มีราคาปิดที่ 4.10 บาท, PE 58.07 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.8 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.8 %

N/A

.

 1. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 860 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.058 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 KWM มีราคาปิดที่ 1.81 บาท, PE 28.18 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fXseds

.

 1. NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,886 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.22 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 NYT มีราคาปิดที่ 3.94 บาท, PE 19.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ThGmot

.

 1. OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 612 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 OCC มีราคาปิดที่ 10.20 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.48 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3EH7QYh

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,611 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 OSP มีราคาปิดที่ 29.50 บาท, PE 45.83 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.1 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.53 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 621 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PAF มีราคาปิดที่ 1.15 บาท, PE 29.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.87 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.89 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iP0zLs

.

 1. PPS : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 576 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.01 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PPS มีราคาปิดที่ 0.67 บาท, PE 25.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.49 %

N/A

.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,375 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 PRM มีราคาปิดที่ 6.15 บาท, PE 6.94 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.53 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.07 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

 1. RICHY : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,184 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.004 บาทและปันผลเป็นหุ้น 32 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 RICHY มีราคาปิดที่ 0.75 บาท, PE 89.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.51 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.51 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3uRna1R

.

 1. ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,628 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 ROJNA มีราคาปิดที่ 6.25 บาท, PE 11.08 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.88 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.8 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lG4nBA

.

 1. S&J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,185 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.7 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 S&J มีราคาปิดที่ 41.25 บาท, PE 12.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.12 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vBeHhL

.

 1. SABINA : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,730 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.559 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SABINA มีราคาปิดที่ 28.00 บาท, PE 23.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.49 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AWxBku

.

 1. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,546 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.026 บาทและปันผลเป็นหุ้น 4.3442 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SABUY มีราคาปิดที่ 9.50 บาท, PE 11.16 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.26 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.27 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x4gScy

.

 1. SALEE : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,703 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.07 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SALEE มีราคาปิดที่ 1.12 บาท, PE 14.88 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.25 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Oz3BT0

.

 1. SAUCE : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,790 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.65 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SAUCE มีราคาปิดที่ 32.75 บาท, PE 18.65 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.08 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.04 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3OzIbW8

.

.

 1. SCN : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,028 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SCN มีราคาปิดที่ 1.69 บาท, PE 5.91 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.25 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vFizhH

.

 1. SICT : บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,560 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาทและปันผลเป็นหุ้น 5 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SICT มีราคาปิดที่ 8.90 บาท, PE 26.36 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.12 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.13 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mtxtia

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,772 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.26 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SINGER มีราคาปิดที่ 14.20 บาท, PE 12.3 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

 1. SM : บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,046 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SM มีราคาปิดที่ 1.86 บาท, PE 25.21 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.17 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.15 %

N/A

.

 1. SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,618 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SMD มีราคาปิดที่ 7.20 บาท, PE 5.45 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 10.42 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 6.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h90em1

.

 1. SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,175 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SPI มีราคาปิดที่ 68.50 บาท, PE 11.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.16 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.88 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nGpBjr

.

 1. SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,430 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.481 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SSF มีราคาปิดที่ 9.00 บาท, PE 29.11 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 5.66 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.35 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rMg8Jc

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,428 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.061 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SSP มีราคาปิดที่ 9.15 บาท, PE 8.78 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.85 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.67 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,343 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SST มีราคาปิดที่ 6.35 บาท, PE 28.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.47 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3e6h1q9

.

 1. STP : บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 960 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 STP มีราคาปิดที่ 9.60 บาท, PE 8.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.71 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.6 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3nkVpcG

.

 1. SWC : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,766 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 SWC มีราคาปิดที่ 6.10 บาท, PE 160.27 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.2 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.1 %

N/A

.

 1. TFG : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,118 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 TFG มีราคาปิดที่ 5.15 บาท, PE 6.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 7.92 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 5.83 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2U3idTy

.

 1. TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,586 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 TNL มีราคาปิดที่ 34.75 บาท, PE 95.32 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.59 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.58 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3MnVOWq

.

 1. TPCS : บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,225 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 TPCS มีราคาปิดที่ 20.60 บาท, PE 7.8 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.74 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.85 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v7SwAP

.

 1. TSR : บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,813 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.011 บาทและปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 TSR มีราคาปิดที่ 3.30 บาท, PE 25.19 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.34 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.34 %

N/A

.

 1. WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,800 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.7 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 WACOAL มีราคาปิดที่ 40.00 บาท, PE 46.64 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.72 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.75 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Mh7Q3U

.

 1. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,274 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.067 บาท วันที่ขึ้น XD 3 พ.ค. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 66
 • วันที่ 28/4/2566 YGG มีราคาปิดที่ 7.10 บาท, PE 34.99 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.7 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.94 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx

.

❗ หมายเหตุ :

 1. ข้อมูลราคาในคลิปเป็นของวันที่ 26/4/2566 แต่ในโพสนี้ได้ update ราคา เป็นวันที่ 28/4/2566
 2. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

.

หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #หุ้นยีลด์สูง #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *