65 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 26-30 เม.ย. 2564

65 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 26-30 เม.ย. 2564

มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. ที่กำลังยังอยู่ในช่วงฤดูกาลของการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ โดยสัปดาห์หน้านี้ (26-30 เม.ย.2564) ยังมีหุ้นจ่อขึ้น XD มากถึง 65 ตัว


เพื่อไม่ให้เสียเวลาทำการบ้าน ลองไปดูรายชื่อหุ้นและเงินปันผลกันเลยครับ


.


ส่วนหุ้นปันผลที่น่าสนใจในรอบนี้ เช่น


ALUCON : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)


โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 10 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64
วันที่ 21/4/2564 ALUCON มีราคาปิดที่ 192 บาท, PE 12.4 เท่า และอัตราปันผล 5.38 %

.


TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 6.3 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64
วันที่ 21/4/2564 TISCO มีราคาปิดที่ 102 บาท, PE 13.47 เท่า และอัตราปันผล 6.24 %


.


UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)


โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64
วันที่ 21/4/2564 UKEM มีราคาปิดที่ 1.22 บาท, PE 14.6 เท่า และอัตราปันผล 4.75 %

.


SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64
วันที่ 21/4/2564 SPALI มีราคาปิดที่ 21.7 บาท, PE 9.94 เท่า และอัตราปันผล 4.55 %

.

MFC : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)


โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.1 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64
วันที่ 21/4/2564 MFC มีราคาปิดที่ 17.4 บาท, PE 14.75 เท่า และอัตราปันผล 6.43 %
.


📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน


.

📌 วันที่ 26 เม.ย. 2564

.

1. ACG : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ACG มีราคาปิดที่ 1.95 บาท, PE 33.6 เท่า และอัตราปันผล 2 %

.

2. APCO : บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 APCO มีราคาปิดที่ 4.2 บาท, PE 36.01 เท่า และอัตราปันผล 2.9 %

.

3. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 HUMAN มีราคาปิดที่ 10.6 บาท, PE 43.49 เท่า และอัตราปันผล 1.33 %

.

4. PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.94 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PB มีราคาปิดที่ 70 บาท, PE 18.76 เท่า และอัตราปันผล 2.71 %

.

5. TM : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TM มีราคาปิดที่ 4.08 บาท, PE 30.6 เท่า และอัตราปันผล 2.46 %

.

📌 วันที่ 27 เม.ย. 2564

.

6. ALUCON : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 10 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ALUCON มีราคาปิดที่ 192 บาท, PE 12.4 เท่า และอัตราปันผล 5.38 %

.

7. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 APP มีราคาปิดที่ 3.88 บาท, PE 24.15 เท่า และอัตราปันผล 4.03 %

.

8. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 EP มีราคาปิดที่ 6.3 บาท, PE 5.17 เท่า และอัตราปันผล 3.97 %

.

9. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 III มีราคาปิดที่ 7.75 บาท, PE 28.68 เท่า และอัตราปันผล 1.29 %

.

10. KWC : บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 9.5 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 KWC มีราคาปิดที่ 282 บาท, PE 20.35 เท่า และอัตราปันผล 3.42 %

.

11. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SABUY มีราคาปิดที่ 6 บาท, PE 60.34 เท่า และอัตราปันผล 0.54 %

.

12. SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท และปันผลเป็นหุ้น 2:1 วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SUN มีราคาปิดที่ 10.4 บาท, PE 23.18 เท่า และอัตราปันผล 0.99 %

.

13. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.16 บาท วันที่ขึ้น XD 27 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 WHAUP มีราคาปิดที่ 4.5 บาท, PE 21.18 เท่า และอัตราปันผล 5.79 %

📌 วันที่ 28 เม.ย. 2564

.

14. 2S : บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท และปันผลเป็นหุ้น 9:1 วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 2S มีราคาปิดที่ 6.7 บาท, PE 7.35 เท่า และอัตราปันผล 4.03 %

.

15. ADB : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ADB มีราคาปิดที่ 2.12 บาท, PE 20.09 เท่า และอัตราปันผล 2.73 %

.

16. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.035 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 CKP มีราคาปิดที่ 4.72 บาท, PE 94.81 เท่า และอัตราปันผล 0.74 %

.

17. INSET : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.081 บาท และปันผลเป็นหุ้น 10:1 วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 INSET มีราคาปิดที่ 4.32 บาท, PE 17.86 เท่า และอัตราปันผล 2.79 %

.

18. PDJ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PDJ มีราคาปิดที่ 1.89 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผล 5.13 %

.

19. PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.035 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PORT มีราคาปิดที่ 3.02 บาท, PE 31.57 เท่า และอัตราปันผล 1.17 %

.

20. QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 QH มีราคาปิดที่ 2.46 บาท, PE 12.41 เท่า และอัตราปันผล 4.88 %

.

21. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TACC มีราคาปิดที่ 7.75 บาท, PE 25.01 เท่า และอัตราปันผล 3.9 %

.

22. TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 6.3 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TISCO มีราคาปิดที่ 102 บาท, PE 13.47 เท่า และอัตราปันผล 6.24 %

.

23. UBIS : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 UBIS มีราคาปิดที่ 6.5 บาท, PE 12.35 เท่า และอัตราปันผล 5.76 %

.

24. UKEM : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 28 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 UKEM มีราคาปิดที่ 1.22 บาท, PE 14.6 เท่า และอัตราปันผล 4.75 %

.

📌 วันที่ 29 เม.ย. 2564

.

25. ABICO : บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.0044 บาท และปันผลเป็นหุ้น 25:1 วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ABICO มีราคาปิดที่ 5.85 บาท, PE 17.01 เท่า และอัตราปันผล 0.08 %

.

26. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.55 บาท และปันผลเป็นหุ้น 2:1 วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ASIAN มีราคาปิดที่ 23.5 บาท, PE 15.59 เท่า และอัตราปันผล 2.35 %

.

.

📌 วันที่ 29 เม.ย. 2564

.

27. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.6 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 BJC มีราคาปิดที่ 36.5 บาท, PE 36.56 เท่า และอัตราปันผล 2.12 %

.

28. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 COM7 มีราคาปิดที่ 72.25 บาท, PE 58.16 เท่า และอัตราปันผล 1.38 %

.

29. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 CRC มีราคาปิดที่ 35.25 บาท, PE 4595 เท่า และอัตราปันผล 1.14 %

.

30. ECF : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.013 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ECF มีราคาปิดที่ 1.93 บาท, PE 44.99 เท่า และอัตราปันผล 0.67 %

.

31. GTB : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 GTB มีราคาปิดที่ 0.94 บาท, PE 26.72 เท่า และอัตราปันผล 2.22 %

.

32. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 KISS มีราคาปิดที่ 15.7 บาท, PE 56.08 เท่า และอัตราปันผล 0.26 %

.

33. KKP : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 2.25 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 KKP มีราคาปิดที่ 60.75 บาท, PE 10.04 เท่า และอัตราปันผล 3.69 %

.

34. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.37 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 MTC มีราคาปิดที่ 69 บาท, PE 28.06 เท่า และอัตราปันผล 0.54 %

.

35. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.004 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 NRF มีราคาปิดที่ 9.35 บาท, PE 101.91 เท่า และอัตราปันผล 0.05 %

.

36. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 RBF มีราคาปิดที่ 19.5 บาท, PE 75.14 เท่า และอัตราปันผล 0.79 %

.

37. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.108 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SAK มีราคาปิดที่ 11.5 บาท, PE 42.9 เท่า และอัตราปันผล 0.94 %

.

38. SELIC : บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.062 บาท และปันผลเป็นหุ้น 3.29 : 1 วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SELIC มีราคาปิดที่ 3.22 บาท, PE 11.9 เท่า และอัตราปันผล 1.97 %

.

39. SGP : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SGP มีราคาปิดที่ 11.3 บาท, PE 10.07 เท่า และอัตราปันผล 4.39 %

.

.

📌 วันที่ 29 เม.ย. 2564

.

40. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SKR มีราคาปิดที่ 7.95 บาท, PE 45.45 เท่า และอัตราปันผล 1 %

.

41. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SPALI มีราคาปิดที่ 21.7 บาท, PE 9.94 เท่า และอัตราปันผล 4.55 %

.

42. THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 THRE มีราคาปิดที่ 1.53 บาท, PE 29.05 เท่า และอัตราปันผล 2.56 %

.

43. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.14 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล ยังไม่กำหนด

วันที่ 21/4/2564 THREL มีราคาปิดที่ 3.9 บาท, PE 19.27 เท่า และอัตราปันผล 3.57 %

.

44. TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.045 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TMB มีราคาปิดที่ 1.21 บาท, PE 11.54 เท่า และอัตราปันผล 3.75 %

.

45. TSR : บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 29 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TSR มีราคาปิดที่ 3.84 บาท, PE 14.68 เท่า และอัตราปันผล 4.39 %

.

📌 วันที่ 30 เม.ย. 2564

.

46. GIFT : บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 GIFT มีราคาปิดที่ 2.32 บาท, PE 65.55 เท่า และอัตราปันผล 2.19 %

.

47. HFT : บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 HFT มีราคาปิดที่ 7.2 บาท, PE 11.49 เท่า และอัตราปันผล 4.23 %

.

48. HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.052 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 HTECH มีราคาปิดที่ 3.62 บาท, PE 16.76 เท่า และอัตราปันผล 2.4 %

.

49. L&E : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.075 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 L&E มีราคาปิดที่ 2.12 บาท, PE 28.09 เท่า และอัตราปันผล 3.61 %

.

50. MFC : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.1 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 MFC มีราคาปิดที่ 17.4 บาท, PE 14.75 เท่า และอัตราปันผล 6.43 %

.

51. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PL มีราคาปิดที่ 2.64 บาท, PE 20.7 เท่า และอัตราปันผล 3.08 %

.

52. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.11 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PR9 มีราคาปิดที่ 9.9 บาท, PE 38.53 เท่า และอัตราปันผล 1.11 %

.

.

📌 วันที่ 30 เม.ย. 2564

.

53. PRAKIT : บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PRAKIT มีราคาปิดที่ 9.75 บาท, PE 26.66 เท่า และอัตราปันผล 4.17 %

.

54. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 PRM มีราคาปิดที่ 7.9 บาท, PE 12.88 เท่า และอัตราปันผล 3.18 %

.

55. QTC : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 QTC มีราคาปิดที่ 6 บาท, PE 12.98 เท่า และอัตราปันผล 6.84 %

.

56. ROJNA : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 ROJNA มีราคาปิดที่ 5.15 บาท, PE 7.52 เท่า และอัตราปันผล 3.88 %

.

57. SAUCE : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SAUCE มีราคาปิดที่ 29 บาท, PE 19.21 เท่า และอัตราปันผล 4.39 %

.

58. SC : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SC มีราคาปิดที่ 3.34 บาท, PE 7.37 เท่า และอัตราปันผล 5.51 %

.

59. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.15 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SINGER มีราคาปิดที่ 43.75 บาท, PE 48.48 เท่า และอัตราปันผล 0.53 %

.

60. SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SPI มีราคาปิดที่ 61 บาท, PE 15.13 เท่า และอัตราปันผล 1.15 %

.

61. SRICHA : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 SRICHA มีราคาปิดที่ 16.2 บาท, PE 35.29 เท่า และอัตราปันผล 2.45 %

.

62. TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 1.8 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TCAP มีราคาปิดที่ 37.5 บาท, PE 5.9 เท่า และอัตราปันผล 7.95 %

.

63. TPBI : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 TPBI มีราคาปิดที่ 7.15 บาท, PE 16.62 เท่า และอัตราปันผล 3.55 %

.

64. VRANDA : บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.1 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 VRANDA มีราคาปิดที่ 6.45 บาท, PE 110.42 เท่า และอัตราปันผล 1.55 %

.

65. WIIK : บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 30 เม.ย. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 21/4/2564 WIIK มีราคาปิดที่ 2.74 บาท, PE 14.47 เท่า และอัตราปันผล 6.14 %

.


❗หมายเหตุ :


1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

  1. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้
    เช่น HUMAN ประกาศจ่ายปันผล 0.08 บาท จากงวดดำเนินงานครึ่งปี 2563 (1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 0.75% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 1.33% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.06 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.14 (0.14/10.6 = 1.3%)
    .
    .
    Reference
  • https://www.set.or.th /

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *