กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) 14 หุ้น กลุ่มลิสซิ่ง (Leasing)

กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) 14 หุ้น กลุ่มลิสซิ่ง (Leasing)

ในภาพรวมหุ้นกลุ่มลิสซิ่งทั้ง 14 บริษัท มีกำไรสุทธิรวมกันในรอบครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 9,677 ลบ. เพิ่มขึ้น +3.2% หรือเพิ่มขึ้นราว 303 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อยู่ที่ 9,374 ล้านบาท

.

โดยทั้ง 14 หุ้นในกลุ่ม ต่างสามารถปิดผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก มีกำไรทั้งหมด และมีถึง 8 บริษัทที่กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น (สูงสุดถึง 30%)

.

ในส่วน 3 หุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ คือ

1. MTC กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2,756 ล้านบาท เพิ้มขึ้น +4.3%
2. SAWAD กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2,078 ล้านบาท ลดลง -15.8%
3. TIDLOR กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 1,922 ล้านบาท เพิ้มขึ้น +23.1%

.

ไปดูกันว่า ทั้ง 14 หุ้นลิสซิ่ง มีกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นหรือลดลง และราคาหุ้น ณ วันที่ 26/8/2565 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากต้นปีเท่าไหร่แล้ว

.

(ข้อมูลเรียงตามบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมากสุดไปน้อยสุด)

.

1. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,870 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 710.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.35 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 35.75 บาท ลดลง -19.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.98 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

2. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,825 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 331.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 7.55 บาท ลดลง -25.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.17 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.53%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

3. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,544 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,921.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.81 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 30.25 บาท ลดลง -17.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.4 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.19 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.84%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

4. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,050 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 252.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.505 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 10.1 บาท เพิ่มขึ้น 10.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.93 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.89 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.95%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

5. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,750 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 103.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0934 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 2.48 บาท ลดลง -14.5% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.2 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.49 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.25%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

6. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,144 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 947.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 4.44 บาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.96 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.18 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

7. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 93,280 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2,756.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.3 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 44 บาท ลดลง -25.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.44 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.48 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

8. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,611 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 65.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 2.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.23 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.52 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

9. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,559 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 155.56 ล้านบาท ลดลง -2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 4.4 บาท ลดลง -19.3% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.06 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.67 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.65%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

10. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,267 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 65.04 ล้านบาท ลดลง -12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 1.19 บาท ลดลง -15.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.51 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.6 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dr7WHz

.

11. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 69,687 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 2,077.56 ล้านบาท ลดลง -15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.51 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 50.75 บาท ลดลง -17.8% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.08 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.88 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.55%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

12. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,280 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 141.95 ล้านบาท ลดลง -26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.23 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 5.35 บาท ลดลง -17.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.05 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.91%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

13. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,638 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 70.46 ล้านบาท ลดลง -30.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 4.96 บาท ลดลง -39.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 29.61 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.37 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

14. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,913 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 78.31 ล้านบาท ลดลง -47.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 26/8/2565 อยู่ที่ 4.38 บาท ลดลง -56.0% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.43 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นลิสซิ่ง #หุ้นการเงิน #กำไรสุทธิ #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *