8 คอร์สออนไลน์ เริ่มต้นจัดการ การเงินส่วนตัว รับปีใหม่ เรียนฟรี สะดวก แถมได้ใบ Certificate ด้วย

8 คอร์สออนไลน์ เริ่มต้นจัดการ การเงินส่วนตัว รับปีใหม่ เรียนฟรี สะดวก แถมได้ใบ Certificate ด้วย

สำหรับปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากวางเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเก็บเงิน การลงทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือใครที่เคยตั้งเป้าหมายไว้แล้ว แต่ยังทำไม่ได้สักที

.

ูโพสนี้ผมได้รวบรวม 8 คอร์สออนไลน์จากเว็ปไซต์ตลาดหลักทรพย์ ที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นจัดการ การเงินส่วนตัว กันตั้งแต่ปีใหม่นี้กันเลย

.

โดย 8 คอร์สดังกล่าวจะช่วยให้เราจัดการการเงินส่วนตัว ทั้งในเรื่องการวางแผนทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว (การเกษียณ) การจัดการหนี้สินเพื่อสร้างเงินออม รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุนรวม และ DW (Derivative Warrants) เพิ่มเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

.

ที่สำคัญ 8 คอร์สที่เอามาฝากกันในวันนี้ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าไฟกับค่าเน็ท) สะดวกเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ และเรียนครบจบคอร์ส / ผ่านการทดสอบ ยังได้ใบ Certificate ด้วย

(เกณฑ์ในการรับใบ Certificate ของทุกคอร์ส คือ เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด)

.

ใครปีใหม่นี้ที่ว่าง ยังไม่ได้มีแผนไปไหน ลองหันกลับมาวางแผนการเงินให้กับตัวเอง ด้วย 8 คอร์สเหล่านี้กันครับ

.

.

🎯 คอร์สที่ 1 : เงินทองต้องวางแผน

ระยะเวลารวม : 151 นาที (ประมาณ 2 ชม. 31 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

ศึกษาเคล็ดลับ เทคนิค และวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตั้งใจไว้ และที่สำคัญยังสามารถต่อยอดให้เราไปสู่ความมั่งคั่งที่เรามุ่งหมาย เพื่อจะได้มีอิสรภาพทางการเงิน

.

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เรารู้จักการบริหารการเงินส่วนตัว และรู้จักการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ทั้งเป้าหมายทางการเงินขนาดใหญ่ หรือเป้าหมายขนาดเล็ก ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯 คอร์สที่ 2 : วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

ระยะเวลารวม : 164 นาที (ประมาณ 2 ชม. 44 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

.

วัตถุประสงค์ :

สำหรับมนุษย์เงินเดือน การเตรียมตัวเพื่อการเกษียนอายุเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ โดยคอร์สนี้นอกจากการให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องแหล่งออมเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้ว (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ยังรวมถึงเคล็ดลับการเพิ่มเงินออม เพื่อให้มนุษย์เงินเดือน สามารถบรรลุเป้าหมายการเกษียณได้ตามที่ตั้งใจและยังมีความสุขอีกด้วย

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯 คอร์สที่ 3 : ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

ระยะเวลารวม : 154 นาที (ประมาณ 2 ชม. 34 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ประเภทผลตอบแทนที่จะได้รับ ความเสี่ยงที่จะได้เจอ และภาษีที่เกี่ยวข้องจากการลงทุน ตลอดจนการวิธีการวิเคราะห์หาหุ้นคุณภาพในเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการซื้อขายหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน
.

วัตถุประสงค์ :

รู้จักคุณลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และ เข้าใจหลักการในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นได้เองเบื้องต้น พร้อมทั้งเข้าใจกลไกการซื้อขาย เงื่อนไข ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน ตลอดจนแหล่งในการหาข้อมูลหุ้นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงทุนของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯 คอร์สที่ 4 : ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่

ระยะเวลารวม : 134 นาที (ประมาณ 2 ชม. 14 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่างๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเทคนิค เคล็ดลับการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับตนเอง

.

วัตถุประสงค์ :

เรียนรู้และเข้าใจข้อดีและข้อจำกัด ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม กลไกการซื้อขายกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรู้จัก กองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทคนิค เคล็ดลับการวิเคราะห์เลือกกองทุนรวม กลยุทธ์การลงทุน ช่องทางและขั้นตอนการซื้อขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตลอดจนสามารถติดตามการลงทุนและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

.

🎯 คอร์สที่ 5 : ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน

ระยะเวลารวม : 167 นาที (ประมาณ 2 ชม. 47 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้เทคนิค วิธีการ ในการอ่านและตีความข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้ลงทุนไปแล้ว

.

วัตถุประสงค์ :

เข้าใจความสำคัญของงบการเงิน ประเภทงบการเงิน เรียนรู้หลักการวิเคราะห์งบการเงิน และการอ่านอัตราส่วนทางการเงิน ที่จะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของธุรกิจ ในส่วนต่าง ๆ และที่สำคัญยังสามารถนำไปเป็นข้อมูล ที่ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯 คอร์สที่ 6 : สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY

ระยะเวลารวม : 158 นาที (ประมาณ 2 ชม. 38 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้กระบวนการสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้เงินออม

.

วัตถุประสงค์ :

เข้าใจหลักการและความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงด้วยพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เรียนรู้ขั้นตอนและกลยุทธ์การสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ผลตอบแทนที่ต้องการ และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ตลอดจนสามารถติดตามวัดผล ปรับปรุงพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดและคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไป รวมถึงเรียนรู้การวางแผนสร้างพอร์ตลงทุนแบบง่ายผ่านกรณีศึกษา จนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างพอร์ตลงทุนของตนเองได้

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯 คอร์สที่ 7 : หมดหนี้มีออม

ระยะเวลารวม : 169 นาที (ประมาณ 2 ชม. 49 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

.

วัตถุประสงค์ :

เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะของหนี้สินแต่ละประเภท วิธีการคำนวณดอกเบี้ย ขั้นตอนและเทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ และที่สำคัญเคล็ดลับในการต่อยอดเงินที่เหลือจากการจัดการหนี้ เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิตในอนาคต

.

ลงเรียนได้ที่ >

.

🎯ิ คอร์สที่ 8 : ลงทุน DW ฉบับมือใหม่

ระยะเวลารวม : 166 นาที (ประมาณ 2 ชม. 46 นาที)

.

คำอธิบายหลักสูตร :

เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนใน DW กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนวิธีการเลือกลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนใน DW

.

วัตถุประสงค์ :

เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานและกลยุทธ์การลงทุนใน DW เพื่อสร้างผลตอบแทนและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง

.

ลงเรียนได้ที่ >

❗❗❗❗ 📣 [ส่วนเพื่อน ๆ ท่านใด สนใจการลงทุนในหุ้น ตามไปเรียนแบบออนไลน์ต่อได้เลยที่ >

รวม 6 คอร์สหุ้นออนไลน์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมได้ใบ Certificate เหมือนเดิม) ]

.

Reference
– https://www.set.or.th /
.

มือใหม่ #การลงทุน #iYomBizInspiration #การเงินส่วนบุคคล #คอร์สหุ้น #วางแผนการเงิน

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *