เช็คกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) 8 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

เช็คกำไรสุทธิ ครึ่งแรกของ ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) 8 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และราคาหุ้นเมื่อเทียบต้นปี

โดยภาพรวมของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 65 เท่ากับ 9,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9% หรือเพิ่มราว 6,075 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อยู่ที่ 6,074 ล้านบาท

.

ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้กำไรสุทธิของหุ้นในกลุ่มส่วนชิ้นส่วน ฯ เติบโตขึ้นมาก น่าจะมาจาก ตลาดโลกที่ฟื้นตัว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากสุดในรอบหลายๆ ปี ทำให้ล้วนส่งผลให้ ผลการดำเนินงานในกลุ่มชิ้นส่วนฯ ปรับตัวขึ้นมาก

.

โดยทั้ง 8 หุ้นในกลุ่มนี้ สามารถปิดผลการดำเนินงานมีกำไร 7 ตัว และมีถึง 6 ตัวที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในส่วนหุ้นที่ปิดขาดทุนมี 1 ตัว คือ NEX

.

ลองไปดูสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหุ้น พร้อมทั้งผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา

.

(ข้อมูลเรียงตามบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมากสุดไปน้อยสุด)

.

1. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,248 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 339.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 2.46 บาท ลดลง -24.1% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 24.05 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.7 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 1.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3isItOT

.

2. SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,388 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 683.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.32 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 7.55 บาท ลดลง -4.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.14 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.02 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.11%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/39JHLZE

.

3. DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 696,039 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 7,043.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 5.65 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 558 บาท เพิ่มขึ้น 35.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 67.37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 15.02 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2LK3LeU

.

4. TEAM : บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,676 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 114.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 4.2 บาท ลดลง -13.2% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.69 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 3.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3paLlCJ

.

5. SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,545 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 127.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 5.4 บาท ลดลง -16.9% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.73 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.93%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXXp8A

.

6. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,887 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 1,161.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.98 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 55.75 บาท ลดลง -36.6% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.92 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 2.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

7. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,817 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ 609.95 ล้านบาท ลดลง -41.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.76 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 44.5 บาท ลดลง -49.7% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.06 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.56 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 4.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

8. NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,959 ล้านบาท]

– ขาดทุนสุทธิ ครึ่งแรกของปี 2565 เท่ากับ -122.18 ล้านบาท ลดลง -72.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ -0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 25/8/2565 อยู่ที่ 16.1 บาท ลดลง -17.4% จากต้นปี โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.88 เท่า และ อัตราปันผลรอบปี เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38YzgdO

.

.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

https://www.set.or.th/

#ตลาดหุ้นไทย#หุ้นชิ้นส่วน #หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ #กำไรสุทธิ #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจ ง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website http://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *