EP 12 : 5 หุ้นปันผลขึ้น XD 29 ก.ย.64 – 5 ต.ค.64

EP นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหุ้นที่จะขึ้น XD ที่น่าจะเป็นตัวท้าย ๆ ที่จะมีจ่ายปันผลในงวดดำเนินงานรอบครึ่งปี 64 ที่ผ่านมา

ซึ่งในรอบนี้ มีอยู 5 หุ้น และนอกจากข้อมูลการจ่ายปันผล และวันขึ้น XD ของแต่ละหุ้นแล้ว
ผมก็ยังมาเล่าถึงกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท ว่าเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไร ในงวดครึ่งปีแรกที่ผ่านมา

.

#หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD#การลงทุน #iYomBizInspiration

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *