EP119 : 10 หุ้น / ต่ำสิบบาท จ่ายปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องมา 5 ปีติด มีเงิน 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้

EP119 : 10 หุ้น / ต่ำสิบบาท จ่ายปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องมา 5 ปีติด มีเงิน 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้

หนึ่งในเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ ส่วนใหญ่ มักจะหลังไมค์สอบถามกันมา ก็คือ อยากจะเริ่มต้นลงทุน แต่ก็ติดอุปสรรคสำคัญ 2 เรื่อง

เรื่องแรก คือ มีงบน้อย จะเริ่มต้นลงทุนได้ไหม
เรื่องที่สอง คือ อยากจะลงทุนในหุ้นปันผลดีๆ สักตัว

จึงเป็นที่มาของ EP นี้ ที่ผมได้คัดหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 10 บาท เนื่องจาก เป็นหุ้นที่ นักลงุทนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ในงบไม่เกิน 1,000 บาท และยิ่งช่วงที่ตลาดหุ้นที่ยังมีความผันผวนแบบนี้ การลงทุนในหุ้นปันผลที่มีการจ่ายปันผล และมียีลด์อยู่ในระดับสูง ระดับ 5% มาอย่างสม่ำเสมอ น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัย และลดความผันผวนให้พอร์ตเราได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *