EP13 : 12 หุ้น SET100 อัตราปันผลเกิน 5%

EP13 : 12 หุ้น SET100 อัตราปันผลเกิน 5%

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ตลาดหุ้นผันผวน การเลือกลงทุนในหุ้นดูอาจจะเป็นเรื่องลำบาก โดยเฉพาะมือใหม่ๆ ที่ไม่รู้จะเลือกลงทุนหุ้นตัวไหนดี

ทำให้ภาวะเช่นนี้ การเลือกลงทุนในหุ้นที่ปันผล ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน

แล้วเราจะเลือกลงทุนในหุ้นปันผลตัวไหนดีละ ? Ep นี้จะมาเล่าใมห้ฟังกันครับ

โดยได้ทำการสำรวจหุ้นในกลุ่ม SET100 (วันที่ 15/10/2564) ที่มีอัตราปันผลเกิน 5% ที่ได้คำนวนจากเงินปันผลที่่จ่ายจากงวดดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) ไปด้วย

เพื่อสะท้อนภาพภาพถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินงานในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

โดยจากการสำรวจในรอบนี้มีหุ้นปันผลที่เข้าเกณฑ์ถึง 12 ตัว
ซึ่งมีอัตราอันผลสูงสุดถึง เกือบ 9%

ลองไปดูกันว่าทั้ง 12 บริษัทเหล่านี้ ทำธุรกิจอะไร อัตราปันผลเท่าไหร่ ราคาเพิ่มขึ้นลดลงจากสิ้นปีมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *