EP154 : 5 หุ้นสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี เตรียมเก็บรับปันผลครั้งแรก + ครั้งสอง (โอกาสรับผลตอบแทน 3 เด้ง)

EP154 : 5 หุ้นสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี เตรียมเก็บรับปันผลครั้งแรก + ครั้งสอง (โอกาสรับผลตอบแทน 3 เด้ง)

สำหรับฤดูกาลปันผลแรกของปี จะเป็นช่วงที่มีบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด มีการปันผลมากที่สุด รวมทั้งหุ้นในกลุ่มสายเปย์ทั้ง 5 หุ้นนี้เช่นเดียวกัน แต่ที่พิเศษไปกว่าหุ้นตัวอื่นๆ สำหรับหุ้นสายเปย์ ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนถึง 3 เด้ง แต่จะมีอะไรบ้างลองตามไปฟังกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *