EP22 : 4 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD กุมภาพันธ์2565 (อัตราปันผลสูงถึง 4-5%)

EP22 : 4 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD กุมภาพันธ์2565 (อัตราปันผลสูงถึง 4-5%)

EP นี้จะว่ากันด้วยเรื่องของ หุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่มี 4 บริษัท มาสรุปให้ฟังอีกสักรอบ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานในงวดล่าสุดของแต่ละบริษัท ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยใด
.
ซึ่ง 3 ใน 4 เป็นการจ่ายปันผลปิดงวดประจำปี 2564 เนื่องจากมีรอบบัญชี ต.ค.63 – ก.ย.64 และเมื่อสำรวจจากการปันผลในงวดนี้ มีถึง 3 ตัวที่ให้อัตราปันผลสูงถึง 4-5%
.
ลvงไปฟังกันครับ 4 บริษัทในงวดนี้มีอะไรบ้าง
.
#ตลาดหุ้น #หุ้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *