EP28 : 20 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 7-11 มีนาคม ปี 2565
ที่อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 3-12%

EP28 : 20 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 7-11 มีนาคม ปี 2565ที่อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 3-12%

จากหุ้นปันผลทั้งหมด 56 หุ้น ที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วง 7-11 มีนาคม ปี 2565 โดย EP28 นี้ จะคัดมาเฉพาะหุ้น ที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูงถึง 3-12% ซึ่งมีจำนวนถึง 20 หุ้น ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกถึงรายละเอียดผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผลรอบนี้และในอดีต รวมทั้งผลตอบแทนราคาในปี 64 และ ผลตอบแทนราคา ณ วันที่ 28/2/65 เทียบกับต้นปี 65 ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
.
#ตลาดหุ้น #หุ้นปันผลสูง #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *