อัปเดต 38 หุ้น วิ่งรับเปิดประเทศ ณ วันที่ 12/10/2564)

อัปเดต 38 หุ้น วิ่งรับเปิดประเทศ ณ วันที่ 12/10/2564)

หลังจากที่นายกฯ ได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องกักตัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่จะถึงนี้ เป็นผลให้หุ้นที่ได้รับอานิสงค์ในการเปิดประเทศในครั้งนี้ต่างวิ่งรับกับทั่วหน้า

.

ซึ่งถ้าใครจำได้ ผมมีทำสรุปราคาหุ้นที่เข้าข่ายรับอานิสงค์ไม่ว่าจะเปิดเมือง หรือเปิดประเทศมาแล้วก่อนหน้า ซึ่งเมื่อกลับไปดูข้อมูลชุดที่เคยทำย้อนหลัง เป็นที่น่าสังเกตว่า การประกาศเปิดประเทศในครั้งนี้ มีนัยของราคาหุ้นมากกว่าทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา

.

เพราะเมื่อดูจากการปรับตัวของราคาทั้ง 38 หุ้นที่ผมยกมา เมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นเดือน ก.ย. 2564 (30/9/2564) ต่างวิ่งรับกันหมด โดยจะมีวิ่งเด่น ๆ ชัด ก็จะมี AOT (+11.1%), AAV (+10.4%) และ AMATA (+14.4%) เป็นต้น

.

โพสนี้จึงจะมาอัปเดตราคาของทั้ง 38 หุ้น ณ วันที่ 12/10/2564 ว่าวิ่งรับเปิดประเทศกันไปเท่าไหร่แล้วบ้างจากสิ้นเดือน ก.ย. และในภาพรวมเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมือ่เทียบกับสิ้นปี 63 ที่ผ่านมา

.

(ข้อมูลหุ้นแต่ละกลุ่ม เรียงลำดับตาม %การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ้นเดือน ก.ย.64)

.

.

📌 กลุ่มสายการบิน

.

1. AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 967,856.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท จาก 62.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 11.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 8.24 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/395cOQ1

.

2. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,453.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 2.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

3. BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,200.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 12 บาท เพิ่มขึ้น 5.6 บาท จาก 6.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 87.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.22 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SSFiaQ

.

📌 กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม
.

4. SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,968.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.2 บาท จาก 6.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 9.37 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36xJiRA

.

5. ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,954.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 3.3 บาท ลดลง -0.3 บาท จาก 3.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -8.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.8%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35JhoBu

.

6. SHR : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,368.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 1.26 บาท จาก 2.46 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.5%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 0.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gLRDa1

.

7. MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 175,467.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 31.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 3.1 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Of1R72

.

8. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,275.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 36.5 บาท เพิ่มขึ้น 12.8 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 54% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.6%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 2.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jFwj60

.

9. VRANDA : บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,126.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 6.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท จาก 6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.3%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.08 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gJQKP1

.

.

📌 กลุ่มขนส่ง

.

10. BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 139,094.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 9.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.8 บาท จาก 8.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 73.33 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.68 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3c4smFE

.

11. BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 128,341.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.7%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.27 เท่า และมี PB เท่ากับ 2.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lo658V

.

12. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,002.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 12.7 บาท ลดลง -3.3 บาท จาก 16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -20.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวลดลง 0%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.11 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

.

📌 กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม

.

13. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,742.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 7.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.7 บาท จาก 6.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 23.89 เท่า และมี PB เท่ากับ 6.61 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39zdf5D

.

14. AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,727.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 10.7 บาท ลดลง 0 บาท จาก 10.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง 0% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.9%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 176.09 เท่า และมี PB เท่ากับ 10.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gK7kOJ

.

15. ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,570.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 11.9 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท จาก 10.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.7%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 159.46 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.04 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d1PgNY

.

16. M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,958.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 54.25 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 62.16 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oe6GuY

.

.

📌 กลุ่มค้าปลีก

.

17. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 86,100.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 71.75 บาท เพิ่มขึ้น 32.75 บาท จาก 39 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 84% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.7%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 41.37 เท่า และมี PB เท่ากับ 22.63 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

18. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,593.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 30.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 14.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 116.57 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

19. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 188,062.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 14.3 บาท เพิ่มขึ้น 0.6 บาท จาก 13.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.76 เท่า และมี PB เท่ากับ 8.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

20. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 60,554.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 11 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 78.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 39.13 เท่า และมี PB เท่ากับ 7.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

21. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 249,084.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 55.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท จาก 47.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.7%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.85 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

22. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,413.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 14.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 12.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.3%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 1.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

23. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 136,265.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 34 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 34.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.05 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

24. SPVI : บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,480.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 6.2 บาท เพิ่มขึ้น 3.3 บาท จาก 2.9 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 113.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.6%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.74 เท่า และมี PB เท่ากับ 5.9 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MBx7wE

.

25. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,583.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 12 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท จาก 5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 140% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.55 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

26. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 574,918.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 64 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท จาก 58.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.8%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 46.51 เท่า และมี PB เท่ากับ 6.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

.

📌 กลุ่มบันเทิงและสื่อ

.

27. PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 26,013.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 6.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท จาก 6.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 7.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 241.69 เท่า และมี PB เท่ากับ 4.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/32tenDy

.

28. VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,542.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 6.45 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 6.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.7%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 50.78 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Qzav1o

.

29. MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 20,309.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 22.7 บาท เพิ่มขึ้น 4.4 บาท จาก 18.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมี PB เท่ากับ 3.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39LBKfB

.

📌 กลุ่มลิสซิ่ง

.
30. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 81,744.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 36.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.2%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.3 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY

.

31. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 129,850.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.25 เท่า และมี PB เท่ากับ 5.76 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

32. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 88,225.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 64.25 บาท ลดลง -1.5 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.79 เท่า และมี PB เท่ากับ 3.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

📌 กลุ่มธนาคาร

.

33. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 332,891.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 140.5 บาท เพิ่มขึ้น 27.5 บาท จาก 113 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 24.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.2%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.44 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.73 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rL8Cf0

.

34. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 229,061.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 120 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 118.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 1.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.64 เท่า และมี PB เท่ากับ 0.49 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

📌 กลุ่มโรงพยาบาล

.

35. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 115,215.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 145 บาท เพิ่มขึ้น 25 บาท จาก 120 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 20.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.5%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 164.35 เท่า และมี PB เท่ากับ 6.7 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt

.

36. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 360,748.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 22.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 บาท จาก 20.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 9.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ปรับตัวลดลง -0.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 51.69 เท่า และมี PB เท่ากับ 4.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20

.

📌 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

.

37. AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,805.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 20.7 บาท เพิ่มขึ้น 4.4 บาท จาก 16.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 14.4%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 21.68 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qeJFJE

.

38. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 51,118.00 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้นวันที่ 12-10-2564 ปิดที่ 3.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท จาก 3.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 12.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (ก.ย.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.6%

– ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.45 เท่า และมี PB เท่ากับ 1.78 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

หุ้นเปิดเมือง

หุ้นเปิดประเทศ

การลงทุน

iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *