สรุป 10 หุ้นปันผล ขึ้น XD วันที่ 21-24 ก.พ.2566

สรุป 10 หุ้นปันผล ขึ้น XD วันที่ 21-24 ก.พ.2566

สำหรับเพื่อนที่สนใจ การวิเคราะห์ผลการการดำเนินงานในแต่ละหุ้นที่ขึ้น XD ในรอบนี้ และเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในรอบนี้กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ช่วงไหนมากน้อยกว่ากัน สามารถตามไปฟังเพิ่มเติมได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *