สรุปภาพรวมมูลค่าตลาดหมวดธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงมากสุด 5 อันดับแรกในรอบเดือน (ก.ย.65 vs. ส.ค.65)

สรุปภาพรวมมูลค่าตลาดหมวดธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงมากสุด 5 อันดับแรกในรอบเดือน (ก.ย.65 vs. ส.ค.65)

เผลอแผล็บเดียว เราก็เข้าไตรมาสสุดท้ายของปี 65 กันแล้ว หรือก็คือ เหลืออีก ไม่ถึง 3 เดือนก็จะหมดปี 65 กันแล้ว โดยปี 65 ถือเป็นอีกปีที่สุดโหดของการลงทุน แม้พอร์ตลงทุนของเรา อาจจะไม่ได้ประสบกับวิกฤตแบบตรงๆ แต่กลับเหมือนถูกโรคเรื้อรังรุมเร้าตั้งแต่ต้นปี (คาดว่าจะนานถึงสิ้นปี) ทำให้พอร์ตมีอาการเหลือดไหลไม่หยุด (แดงตลอดๆ รวมทั้งของแอดด้วย)

.

แอดบ่นมาพอประมาณล่ะ เรามาเข้าเรื่องสำหรับโพสนี้ ที่เป็นการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นบ้านเรา ประจำเดือน ก.ย.65 (30/9/2565)

.

โดยดัชนี SET ปิดที่ 1,589.51 จุด เทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้าคือ ส.ค.65 ที 1,638.93 ปรับตัวลดลง -3% และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ก็ยังปรับตัวลดลงราว -4%

.

ในส่วนมูลค่าตลาดรวม (Market Cap) สิ้นเดือน ก.ย. ปิดที่ 19.22 ล้านล้านบาท ลดลง -2.8% เมือ่เทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้าคือ ส.ค. ที่อยู่ที่ 19.78 ล้านล้านบาท และยังปรับตัวลดลง -1.9% เมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD)

.

แม้ในภาพรวมตลาดจะยังคงปรับตัวลดลง แต่ก็มีบางหมวดธูรกิจที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น โพสนี้จึงได้สรุปมูลค่าตลาดใน 5 หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุด และลดลงมากสุด ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ย.65 เทียบกับ ส.ค.65)

.

📈 5 หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุด ประจำเดือน ก.ย.65

.

1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 965,753 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.2% หรือเพิ่มขึ้น 142,066 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 823,687 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับเพิ่มขึ้น 25.57%

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม : DELTA (+25%)
SVI (+5%)

.

2. บริการเฉพาะกิจ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 24,782 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.5% หรือเพิ่มขึ้น 1,739 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 23,043 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับเพิ่มขึ้น 8.42%

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม : SISB (+22%)
GENCO (+2%)

.

3. การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 142,113 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4% หรือเพิ่มขึ้น 8,587 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 133,526 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับเพิ่มขึ้น 30.88%

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม : ERW (+20%)
CENTEL (+15%)
DUSIT (+3%)

.

4. บริการรับเหมาก่อสร้าง

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 133,969 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3% หรือเพิ่มขึ้น 5,523 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 128,446 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -9.15%

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม : TEAMG (+159%)
STPI (+27%)
STI (+20%)

.

5. ยานยนต์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 74,220 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3% หรือเพิ่มขึ้น 979 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 73,241 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -6.59%

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม : AH (+16%)
SAT (+3%)
3K-BAT (+4%)

.

📉 5 หมวดธุรกิจที่ปรับตัวลดลงมากสุด ประจำเดือน ก.ย.65

.

1. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 64,137 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -9.9% หรือลดลง -7,066 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 71,203 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -44.47%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : STGT (-20%)
NV (-6%)
APCO (-3%)

.

2. ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 18,674 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -9.7% หรือลดลง -2,012 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 20,686 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -4.96%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : TSR (-38%)
L&E (-12%)
AJA (-10%)

.

3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 477,150 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -9.7% หรือลดลง -50,989 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 528,139 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -16.76%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : IVL (-10%)
PTTGC (-13%)
NFC (-10%)

.

4. เงินทุนและหลักทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 763,022 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -7.7% หรือลดลง -63,557 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 826,579 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -15.49%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : JMT (-13%)
MTC (-15%)
SAWAD (-12%)

.

5. บรรจุภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ย.2565 เท่ากับ 304,833 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -6.5% หรือลดลง -21,362 ล้านบาท จากสิ้นเดือน ส.ค.65 ที่ 326,195 ล้านบาท / ในส่วนเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ปรับลดลง -20.09%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : SCGP (-8%)
AJ (-11%)
SFLEX (+11%)

.
.

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.
Reference
– https://www.set.or.th/

.

#ตลาดหุ้นไทย #หมวดธุรกิจ #มูลค่าตลาด #การลงทุน #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration
website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *