10 แหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก

10 แหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก

คุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่ ?

ปกติการมองหาแหล่งเงินทุน มักจะเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเริ่มต้นสำหรับการก่อตั้งธุรกิจ แต่ในยุคที่ธุรกิจขนาดเล็กกำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤต โดยเฉพาะเรื่องปัญหาสภาพคล่อง ทำให้การมีแหล่งเงินทุนทางธุรกิจที่หลากหลาย จะช่วยบริหารความเสี่ยงเราได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ของคุณ

โดยทั่วไปสำหรับเจ้าของธุรกิจ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการหาเงินทุน ก็จะมีทั้ง ประเภทของเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ จำนวนเงินที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่ต้องการเงิน สถานะทางการเงินและประวัติเครดิตของธุรกิจ (ส่วนใหญ่ก็คือประวัติเครดิตของคุณนั่นเอง) และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพราะหากคุณรอจนมีปัญหาเรื่องเงินทุน แล้วค่อยพยายามวิ่งหาเงินกู้ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีปัญหาได้ ลองไปดู 10 แหล่งเงินทุน เพื่อเตรียมวางแผนไว้ใช้ในอนาคต

1⃣ เงินออมส่วนตัวของคุณ (เจ้าของธุรกิจ)

โดยส่วนใหญ่คุณมักใช้เงินออมส่วนตัวในการสร้างธุรกิจแรกเริ่ม แต่ตอนนี้อาจจะลองดูว่าคุณมีเงินออมส่วนตัวมากพอหรือไม่ ในการแก้ปัญหาวิกฤตของธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตไปก่อน หรือไม่คุณก็อาจใช้เงินออมส่วนตัวของคุณ ในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปก่อนได้ถ้าโอกาสมาถึง แต่อย่าลืมที่จะแยกประเภทของเงินให้ชัดเจน โดยระบุไว้ในบัญชีธุรกิจว่าเป็นเงินกู้ยืมจากเจ้าของหรือเป็นส่วนทุน เพื่อคุณจะได้เห็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่คุณใช้ไป และบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

2⃣ เพื่อนและครอบครัว

บ่อยครั้งที่เรามีปัญหาเรื่องเงิน ก็มักจะหันไปพึ่งเพื่อนและครอบครัว ในเรื่องธุรกิจก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งสำคัญ เมื่อคุณไปยืมเงินเพื่อนหรือคนในครอบครัวมา ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะอยู่ในลักษณะเงินกู้ยืมของบริษัทหรือเงินลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่ความต้องการของอีกฝ่าย

3⃣ บัตรเครดิต

เป็นอีกแหล่งเงินทุนสำคัญ ที่ธุรกิจขนาดเล็กมักใช้กัน เพื่อใช้หมุนเวียนสภาพคล่องแทนเงินสด ใช้ทดแทนเงินกู้ (จำพวก O/D) ช่วยเสริมความคล่องตัวในการทำธุรกิจ อีกทั้งการใช้บัตรเครดิตยังมีส่วนลด ดีลพิเศษ คะแนนสะสม ต่างๆ คืนให้ และที่สำคัญยังช่วยสร้างเครดิตทางการเงิน หากจะขอสินเชื่อในอนาคต เพื่อขยายธุรกิจได้ แต่ต้องพึงระวังในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต ที่มีอัตราสูงกว่าเงินกู้จากธนาคารทั่วไปมาก

4⃣ เงินกู้ยืมจากธนาคาร

อีกแหล่งเงินทุนยอดนิยมที่เรามักจะมองหาเป็นอันดับต้น ๆ (แต่มักจะให้เราในอันดับท้ายๆ) แต่ถึงอย่างนั้นธนาคาร ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งจะมีตัวเลือกและเงื่อนไขในการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

5⃣ Crowd Funding

เป็นอีกแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมในบ้านเรา ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการหาเงินจากประชาชนทั่วไป ที่ยินดีที่จะสนับสนุนบริษัทของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของคุณ โดยการจัดหาเงินทุนจาก Crowd Funding ต้นทุนการได้มาของเงินทุนจะขึ้นอยู่กับประเภทของการระดมทุนที่คุณเลือก เช่น ผู้ที่สนับสนุนจะได้รับเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคุณ, การชำระคืนเงินต้น (พร้อมดอกเบี้ย), ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทของคุณ เป็นต้น

6⃣ เครดิตการค้า

เครดิตการค้า ถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นใกล้ตัว ที่เรามักจะลืมไป ทุกครั้งที่คุณซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ลองต่อรองหรือยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปให้ได้นานที่สุด (หรือไม่คุณอาจจะใช้บัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน)

7⃣ การเช่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ในการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ รูปแบบสัญญาเช่า ที่จะมีทั้งแบบปลายเปิด ซึ่งจะให้สิทธิคุณซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และสัญญาเช่าแบบปิด ก็เหมือนกับการเช่าโดยปกติ คุณใช้อุปกรณ์ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าแล้วคืน หรือถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องมือใหม่ ก็รับสัญญาเช่าใหม่ต่อไป

8⃣ ลูกหนี้การเงิน

ไม่ใช่การไปข้อกู้จากลูกหนี้ของคุณหรอกนะครับ แต่เป็นการนำลูกหนี้ที่คุณมี ไปใช้ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเงินสดมาใช้ในการดำเนินงาน แทบทันทีหลังการขาย ถึงแม้จะมีการให้เครดิตลูกค้าก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่จำนวนเงินกู้ที่ได้รับมักจะต่ำกว่ามูลค่าลูกหนี้ที่คุณมี

9⃣ การขายบัญชีลูกหนี้ (Factoring)

การทำ Factoring เป็นการที่คุณนำบัญชีลูกหนี้ มาขายต่อให้บุคคลที่สาม (เรียกว่า Factor) ในราคาที่มีส่วนลด ซึ่งความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของผู้ซื้อแทน เช่น เมื่อลูกค้ามาซื้อของ 100 บาท โดยใช้บัตรเครดิต ซึ่งเงินที่คุณจะได้รับจริงเพียง 97 บาทเท่านั้นจากธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิต เพราะอีก 3 บาทจะถือว่าเป็นส่วนลด ที่คุณขายลูกหนี้คนนี้ไป และถือเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิต จะได้รับเมื่อลูกค้า (ลูกหนี้) ไม่สามารถจ่ายค่าบัตรเครดิตได้

🔟 Angel Capital และ Venture Capital

เป็นแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก โดยเป็นการลงทุนเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของในบริษัท หรืออาจจะไม่ได้เป็นการลงทุนเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่บริษัทนั้นๆ จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนเอง

ลองดูครับว่าทั้ง 10 ตัวเลือกของแหล่งเงินทุนในข้างต้น แบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณในตอนนี้

———————————————————————————————————

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration/ทำธุรกิจธุรกิจขนาดเล็กปี 2021เคล็ดลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.