12 อันดับหุ้นปันผล อัตราปันผลสูง (สูงสุดกว่า 7%) และกำไรสุทธิโต ขึ้น XD 25-29 เม.ย.65

12 อันดับหุ้นปันผล อัตราปันผลสูง (สูงสุดกว่า 7%) และกำไรสุทธิโต ขึ้น XD 25-29 เม.ย.65

โดย 12 หุ้นดังกล่าว เป็นการคัดกรองหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงวันที่ 25-29 เม.ย.2565 ที่มีทั้งหมด 51 หุ้นด้วยกัน โดยคัดมาจากหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลในรอบนี้สูง สูงสุดกว่า 7% และที่สำคัญมีกำไรสุทธิปี 64 เติบโตจากปี 63

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *