12 หุ้นปันผล XD 24-26 เม.ย.2566 ชูยีลด์รอบนี้เกือบ 5% (ณ ราคาวันที่ 21/4/2566)

สำหรับ หุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 24-26 เม.ย. มีทั้งหมด 12 ตัว และสำหรับรอบนี้ แอดได้คัดมา 5 อันดับแรก ของหุ้นที่มียีลด์รอบปีสูงตั้งแต่ 4%-6% ขึ้นไป และยังมีหุ้นที่มียีลด์รอบนี้สูงเกือบ 5% ด้วย ตามมาดูรายละเอียด และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ได้ที่ : https://youtu.be/XnWUDKn_TY0

.

XD วันที่ 24/4/2566

1. CH : บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,368 ล้านบาท]

 • โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 24 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 12 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 CH มีราคาปิดที่ 2.96 บาท, PE 22.93 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.01 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.03 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3faPiHt

.

 1. CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,206 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.012 บาท วันที่ขึ้น XD 24 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 CIMBT มีราคาปิดที่ 0.81 บาท, PE 9.69 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.4 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.42 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2R1EWNK

.

XD วันที่ 25/4/2566

.

 1. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,875 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ต.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 BGC มีราคาปิดที่ 9.90 บาท, PE 13.57 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.52 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.21 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DFdMzI

.

 1. FPI : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,783 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 9 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 FPI มีราคาปิดที่ 2.50 บาท, PE 9.26 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 6.35 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 3.2 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3y0sg9V

.

 1. III : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,972 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 16 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 III มีราคาปิดที่ 13.50 บาท, PE 12.53 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.96 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.96 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3euipSz

.

 1. SMART : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 844 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.037 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 SMART มีราคาปิดที่ 0.81 บาท, PE 21.66 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.56 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.51 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3On2XIy

.

 1. UBA : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 984 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.046 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 UBA มีราคาปิดที่ 1.64 บาท, PE 14.46 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 2.77 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 2.8 %

.

 1. WFX : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,061 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.21 บาท วันที่ขึ้น XD 25 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 15 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 WFX มีราคาปิดที่ 4.44 บาท, PE 10.39 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.75 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 4.73 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Jkld2B

.

XD วันที่ 26/4/2566

.

 1. EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,285 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.09 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 EASTW มีราคาปิดที่ 4.98 บาท, PE 11.76 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 4.23 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.81 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3f7wlBq

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,885 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 GUNKUL มีราคาปิดที่ 4.04 บาท, PE 11.92 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 3.02 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 1.49 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. KCC : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,875 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.021 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 KCC มีราคาปิดที่ 6.25 บาท, PE 50.17 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 0.93 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.34 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3P3MVCX

.

 1. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 18,889 ล้านบาท]
 • โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2565 – 31 ธ.ค.2565 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.08 บาท วันที่ขึ้น XD 26 เม.ย. 66 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 66
 • วันที่ 21/4/2566 SKR มีราคาปิดที่ 9.15 บาท, PE 18.61 เท่า และอัตราปันผลในรอบหนึ่งปี 1.76 % โดยมีอัตราปันผลเฉพาะเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ เท่ากับ 0.87 %

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4

❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference

– https://www.set.or.th/

.

#หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นขึ้นXD #ฤดูกาลปันผล #วิเคราะห์หุ้น #การลงทุน #หุ้นยีลด์สูง #iYomBizInspiration

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

website : https://iyom-bizinspiration.com/

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *