EP102 : 8 หุ้นปันผล ขึ้น XD 3 – 7 เม.ย.66 มียีลด์รอบนี้สูง 3% และรอบปีสูงถึง 8%

EP102 : 8 หุ้นปันผล ขึ้น XD 3 – 7 เม.ย.66 มียีลด์รอบนี้สูง 3% และรอบปีสูงถึง 8%

เราก็มาว่ากันต่อด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน เม.ษ.2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีเพียงแค่ 8 ตัวเท่านั้น (ข้อมูลฃ ณ วันที่ 24 มี.ค.66) EP นี้จึงจะมาเจาะลึกให้ฟังกันเหมือนเดิม

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *