EP116 : เปิดโผ 14 หุ้นติดพอร์ตไว้ ลดความผันผวน อัตราปันผลเฉลี่ยห้าปี 5%-8%

EP116 : เปิดโผ 14 หุ้นติดพอร์ตไว้ ลดความผันผวน อัตราปันผลเฉลี่ยห้าปี 5%-8%

ในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงซบเซาและตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง สิ่งที่เพื่อนๆ นักลงทุนมองหา น่าจะเป็นหุ้นที่จ่ายผันผลดี (Dividend Stock) และต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติหุ้นกลุ่มนี้ ราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นลงหวือหวา แต่ก็สามารถจ่ายปันผลอย่างสม่ำสเมอ และที่สำคัญ เป็นหุ้นที่มีค่าเบต้า (Beta) ต่ำกว่า 1 เพื่อช่วยลดแรงกดดันต่อความผันผวนของตลาดหุ้น

จึงเป็นที่มาของ EP นี้ ที่ได้ไปคัดหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตไว้ จากค่าเบต้าต่ำกว่า 1 และยังมีอัตราปันผลเฉลี่ยสูง เพื่อลดความผันผวน

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *