EP129 : เตรียมเก็บรับปันผล กับ 5 หุ้นสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี (เก็บตอนนี้ยังทัน รับปันผล อีก 2 ครั้งในปีนี้)

อย่างที่ทราบกันดีนะครับ ว่าโดยส่วนใหญ่ หุ้นในตลาดหลักทรัพทย์ มักจะมีการจ่ายปันผล 1-2 ครั้งต่อปี ซึ่งจากปิดงบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ก็จะมีการจ่ายปันผลในรอบที่จะถึงนี้ อย่างที่เอามาให้ดูกันใน EP ก่อนหน้า

แต่หลังจากของการจ่ายปันผลรอบนี้ หุ้นส่วนใหญ่ในตลาด ก็จะไม่ได้จ่ายปันผลอีกแล้วในปีนี้ (ในกรณีที่ไม่มีการจ่ายปันผลพิเศษอะไรมา)

แต่ไม่ใช่สำหรับหุ้นกลุ่มสายเปย์กลุ่มนี้ที่มาแนะนำกัน เพราะมีการจ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาก็จ่ายกันมาแล้ว 2 ครั้ง แปลว่า ถ้านับจากตรงนี้ ก็ยังเหลืออีก 2 ครั้งในปีนี้ ที่เราจะได้รับทรัพย์ ปันผลกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *